KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

26.10.2023 - 18:31
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
117.233 72.022 60.946 33.103
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-502 -761 288 -140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-886 -838 248 -105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
160 -117 64 -51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
224 194 -24 16
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
224 194 -24 16
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.292 21.763 -1.202 7.316
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
17.487 8.626 1.445 1.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.001 9.031 -2.893 1.718
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.918 8.756 -3.063 5.593
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.435 -1.865 1.198 -652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.436 1.185 349 525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.723 -3.970 1.762 -1.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
3.031 -2.299 1.217 -424
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.350 -2.156 1.732 -1.171
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
342 485 -1.187 149
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.790 21.002 -914 7.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.023 93.024 60.032 40.279
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.001 40.895 23.309 16.750
Ana Ortaklık Payları
75.022 52.129 36.723 23.529


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 257.595 151.618
Finansal Yatırımlar
6 39.489 24.145
Ticari Alacaklar
8 131.460 74.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.989 5.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 120.471 69.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 580.570 414.715
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
232.612 130.959
Diğer Alacaklar
17 17.346 11.795
Türev Araçlar
10.745 9.470
Stoklar
10 116.022 78.521
Diğer Dönen Varlıklar
18 112.651 86.003
ARA TOPLAM
1.498.490 982.055
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 4.546 35
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.503.036 982.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 355.626 229.232
Ticari Alacaklar
8 1.000 1.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.000 1.119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 250.532 212.975
Türev Araçlar
15.763 13.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 37.451 21.369
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
351 358
Maddi Duran Varlıklar
11 104.321 73.026
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.751 23.486
Şerefiye
8.314 6.519
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 22.437 16.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 22.567 20.871
Diğer Duran Varlıklar
18 9.827 4.797
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
828.189 600.504
TOPLAM VARLIKLAR
2.331.225 1.582.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 129.157 92.414
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 146.570 133.538
Ticari Borçlar
8 179.980 102.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 10.254 6.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 169.726 95.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 1.047.602 707.203
Diğer Borçlar
17 33.369 12.719
Türev Araçlar
10.957 7.433
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 10.582 5.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 10.597 6.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 111.122 77.332
ARA TOPLAM
1.679.936 1.145.655
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
20 4.251 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.684.187 1.145.655
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 247.886 152.598
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 8.439 5.237
Türev Araçlar
10.772 8.017
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.233 14.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.791 11.424
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.442 3.206
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 7.007 4.025
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 6.474 5.234
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.811 189.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.981.998 1.335.396
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
214.138 149.353
Ödenmiş Sermaye
19 2.536 2.536
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967 967
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -19 -19
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -3.510 -3.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 20.112 19.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.022 683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
115.346 59.080
Net Dönem Karı veya Zararı
73.675 69.806
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
135.089 97.845
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
349.227 247.198
TOPLAM KAYNAKLAR
2.331.225 1.582.594


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
677.056 535.749 304.518 213.394
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
209.262 111.123 91.498 47.600
TOPLAM HASILAT
4 886.318 646.872 396.016 260.994
Satışların Maliyeti
-536.343 -451.291 -238.801 -179.048
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-114.424 -44.283 -48.515 -18.548
TOPLAM MALİYETLER
-650.767 -495.574 -287.316 -197.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.713 84.458 65.717 34.346
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.838 66.840 42.983 29.052
BRÜT KAR (ZARAR)
235.551 151.298 108.700 63.398
Genel Yönetim Giderleri
-43.313 -21.612 -16.740 -8.157
Pazarlama Giderleri
-35.930 -22.819 -14.901 -7.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.136 -712 -412 -266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 21.288 12.165 6.465 3.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -38.429 -28.221 -11.236 -9.844
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 18.859 7.461 9.218 2.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 156.890 97.560 81.094 43.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.163 1.050 758 314
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -31 -35 -11 -8
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.022 98.575 81.841 44.250
Finansman Gelirleri
23 41.052 23.291 12.453 8.015
Finansman Giderleri
23 -54.988 -36.148 -17.056 -11.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 144.086 85.718 77.238 40.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.853 -13.696 -16.292 -7.206
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.766 -22.089 -13.012 -8.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.087 8.393 -3.280 1.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
117.233 72.022 60.946 33.103
DÖNEM KARI (ZARARI)
117.233 72.022 60.946 33.103
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.558 30.001 24.643 13.244
Ana Ortaklık Payları
4 73.675 42.021 36.303 19.859
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 28 29,06300000 16,57700000 14,32100000 7,83400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
301.717 71.487
Dönem Karı (Zararı)
117.233 72.022
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
92.811 32.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 8.464 5.905
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 19.816 8.411
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 5.651 4.005
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -64 -90
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-25.124 -26.152
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
85.970 26.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.157 7.722
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -177 -470
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.980 8.192
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -18.859 -7.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.853 13.696
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -456 -327
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -283 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29 101.507 -20.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
311.551 83.426
Alınan Temettüler
7 4.501 4.020
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.335 -15.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-150.799 -60.264
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.722 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-838 1.353
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-630 -3.498
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
285 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.560 -548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.790 2.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -38.056 -17.336
Alınan Temettüler
22 64 90
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-119.576 -42.417
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.133 -2.729
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 192.658 82.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -192.674 -61.687
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -2.491 -1.638
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.518 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -9.878
Ödenen Temettüler
-24.086 -4.789
Ödenen Faiz
-12.577 -7.270
Alınan Faiz
8.519 1.539
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.785 8.494
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
55.704 38.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
180.489 46.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
219.082 144.718
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 399.571 191.636


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.536 967 -19 9 -620 8.463 -3.864 1.036 538 39.402 15.193 63.641 57.464 121.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
145 15.048 -15.193 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-463 4.745 2.721 3.105 42.021 52.129 40.895 93.024
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.751 -2.751 -2.038 -4.789
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-105 1.206 530 1.350 7.376 10.357 -15.646 -5.289
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.536 967 -19 9 -1.188 14.414 -613 5.491 683 59.075 42.021 123.376 80.675 204.051
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.536 967 -19 9 -3.509 15.764 -1.694 5.730 683 59.080 69.806 149.353 97.845 247.198
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.339 65.467 -69.806 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192 12.192 -7.409 -3.244 73.675 75.022 45.001 120.023
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-6.499 -6.499 -17.587 -24.086
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
191 -1.024 64 -267 -2.702 -3.738 9.830 6.092
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.536 967 -19 9 -3.510 26.932 -9.039 2.219 5.022 115.346 73.675 214.138 135.089 349.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210622


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.