KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:20
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.326.488 3.278.619
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-114.603 -13.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.739 -18.989
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-286 1.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.422 3.575
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30.422 3.575
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.630.926 3.034.605
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.303.444 1.467.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.760.226 -280.354
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.871.636 2.764.311
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.184.462 -500.478
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
273.130 -35.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-649.776 -381.516
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.544.217 76.765
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
625.268 -558.377
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
269.173 100.096
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.516.323 3.020.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.842.811 6.299.397
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.207.250 2.879.391
Ana Ortaklık Payları
10.635.561 3.420.006


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 116.521.964 93.849.314
Finansal Yatırımlar
5 11.311.060 14.482.812
Ticari Alacaklar
7 58.881.095 46.979.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.173.037 3.073.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 55.708.058 43.905.629
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 270.888.298 229.362.141
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
100.745.279 103.245.309
Diğer Alacaklar
16 8.003.736 6.585.219
Türev Araçlar
5.862.162 16.780.484
Stoklar
9 64.551.928 46.258.445
Diğer Dönen Varlıklar
17 47.245.867 48.396.237
ARA TOPLAM
684.011.389 605.939.276
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35.320 35.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
684.046.709 605.974.596
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 149.257.092 118.154.933
Ticari Alacaklar
7 841.301 775.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 841.301 775.733
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 202.498.095 187.381.146
Türev Araçlar
10.403.322 8.827.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 10.644.994 12.135.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
365.453 369.009
Maddi Duran Varlıklar
10 55.122.961 51.167.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.661.681 18.442.530
Şerefiye
6.008.003 5.581.511
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
71.588.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 3.123.187 2.689.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 90.724.939 68.898.374
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
13 506.601.561 445.328.125
Diğer Borçlar
16 5.402.943 4.778.397
Türev Araçlar
9.088.285 12.944.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 11.040.091 2.565.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.609.281 3.698.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 51.419.932 45.263.866
ARA TOPLAM
846.139.574 709.676.931
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
846.139.574 709.676.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 148.223.250 162.779.111
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
13 3.513.569 5.845.587
Türev Araçlar
8.261.143 9.158.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.886.578 7.348.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.283.370 4.899.279
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.603.208 2.449.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.912.413 2.606.687
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 2.249.699 2.033.131
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.046.652 189.771.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.019.186.226 899.448.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.910.932 63.641.104
Ödenmiş Sermaye
18 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
18 967.288 967.288
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -19.066 -19.066
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -677.376 -620.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 9.614.618 5.634.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 538.386 538.386
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.228.786 39.401.808
Net Dönem Karı veya Zararı
6.713.112 15.192.711
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
65.063.818 57.463.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.974.750 121.105.062
TOPLAM KAYNAKLAR
1.158.160.976 1.020.553.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
124.771.828 43.301.601
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
27.333.219 14.003.398
TOPLAM HASILAT
3 152.105.047 57.304.999
Satışların Maliyeti
-106.782.217 -35.392.278
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-12.047.764 -8.128.394
TOPLAM MALİYETLER
-118.829.981 -43.520.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.989.611 7.909.323
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.285.455 5.875.004
BRÜT KAR (ZARAR)
33.275.066 13.784.327
Genel Yönetim Giderleri
-6.262.817 -3.445.921
Pazarlama Giderleri
-6.228.904 -2.944.448
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-208.412 -120.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.669.155 1.907.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.850.833 -4.992.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 1.942.431 985.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3 19.335.686 5.173.743
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 555.544 116.266
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -23.221 -7.080
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.868.009 5.282.929
Finansman Gelirleri
21 7.473.548 6.449.571
Finansman Giderleri
21 -11.997.172 -7.985.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 15.344.385 3.746.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.017.897 -468.314
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.293.992 -531.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 8.276.095 63.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.326.488 3.278.619
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.326.488 3.278.619
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.613.376 1.165.435
Ana Ortaklık Payları
3 6.713.112 2.113.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kr) 26 2,64800000 0,83300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.376.924 8.866.780
Dönem Karı (Zararı)
12.326.488 3.278.619
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.872.162 3.657.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 1.780.528 1.129.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27 1.604.801 1.724.966
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 1.247.349 645.978
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
20 -60.581 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.746.046 -322.342
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.514.403 2.386.048
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.700.052 -1.296.205
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -200.611 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.900.663 -1.296.205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.942.431 -985.257
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.017.897 468.314
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -243.810 -96.559
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 2.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27 1.109.526 1.764.642
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.308.176 8.700.685
Alınan Temettüler
6 3.816.271 1.904.078
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.747.523 -1.737.983
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.414.694 -10.924.470
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-183.813 -92.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
835.088 547.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -3.918.531 -1.825.335
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.107
Alınan Temettüler
60.581 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.208.019 -9.555.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.237.613 2.949.942
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 27.350.778 19.973.368
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -23.939.399 -13.924.738
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -465.143 -194.607
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-11.100.124 -481.555
Ödenen Temettüler
-1.263.358 -1.623.879
Ödenen Faiz
-1.987.731 -1.251.043
Alınan Faiz
233.567 452.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.066.203 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.275.383 892.252
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.519.617 7.326.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.244.234 8.218.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
144.718.159 84.598.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 156.962.393 92.817.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ser Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 0 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.272.570 -9.272.570 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.806 688.433 638.458 -15.263 2.113.184 3.420.006 2.879.391 6.299.397
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.623.879 -1.623.879
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 0 9.286 -283.527 3.861.902 -1.756.867 373.833 523.765 41.417.383 2.113.184 49.762.145 42.984.425 92.746.570
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -620.039 8.462.677 -3.864.651 1.036.806 538.386 39.401.808 15.192.711 63.641.104 57.463.958 121.105.062
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.192.711 -15.192.711 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.337 2.163.249 -981.139 2.797.676 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.906.920 -1.906.920
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-365.733 -365.733 -700.470 -1.066.203
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -677.376 10.625.926
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 14.212 Mio.TL Son veri saati : 12:42
Düşük 2.412 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5986 Değişim: 0,78%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6010
Açılış: 15,4775
16,2612 Değişim: 0,92%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2762
Açılış: 16,1134
904,07 Değişim: 0,25%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.