KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

12.08.2021 - 18:17
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.255.787 4.595.049 5.977.168 1.722.528
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.197 -78.934 -63.370 -45.989
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.499 -112.908 -72.510 -50.618
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-3.831 10.186 -5.418 -6.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.133 23.788 14.558 10.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18.133 23.788 14.558 10.741
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.080.026 1.143.413 45.421 1.164.032
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.449.021 1.301.593 981.025 863.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.439 510.519 169.915 1.092.113
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.660.692 323.669 -1.103.619 -381.246
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-895.697 -709.767 -395.219 -315.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
21.512 -268.675 56.866 -14.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-45.063 -13.926 336.453 -80.253
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
40.711 -67.962 -36.054 -211.570
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-309.699 -102.113 248.678 61.965
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
223.925 156.149 123.829 69.352
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.002.829 1.064.479 -17.949 1.118.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.258.616 5.659.528 5.959.219 2.840.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.688.961 906.242 2.809.570 1.355.369
Ana Ortaklık Payları
6.569.655 4.753.286 3.149.649 1.485.202


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 70.088.555 60.360.801
Finansal Yatırımlar
6 9.746.610 6.126.643
Ticari Alacaklar
8 29.568.235 20.478.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.821.408 1.239.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 27.746.827 19.239.203
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 173.186.703 157.462.310
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
58.666.930 48.972.272
Diğer Alacaklar
17 4.292.623 2.193.924
Türev Araçlar
3.882.077 2.317.060
Stoklar
10 31.748.356 18.651.844
Diğer Dönen Varlıklar
18 28.124.746 24.809.568
ARA TOPLAM
409.304.835 341.373.153
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35.320 201.321
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
409.340.155 341.574.474
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 83.529.343 73.171.712
Ticari Alacaklar
8 791.259 521.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 791.259 521.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 157.311.138 137.770.791
Türev Araçlar
4.601.358 3.902.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 8.382.466 8.367.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
372.866 384.742
Maddi Duran Varlıklar
11 41.460.968 38.520.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.071.312 12.932.015
Şerefiye
4.264.632 3.725.523
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.806.680 9.206.492
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 10.243.160 9.812.215
Diğer Duran Varlıklar
18 6.196.331 3.142.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
326.960.201 288.526.070
TOPLAM VARLIKLAR
736.300.356 630.100.544
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 33.392.208 23.766.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 57.095.733 47.957.577
Ticari Borçlar
8 46.089.551 29.039.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 2.404.042 2.638.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 43.685.509 26.401.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 318.754.035 274.101.362
Diğer Borçlar
17 3.436.194 4.075.701
Türev Araçlar
2.450.773 4.688.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 449.823 1.587.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.543.174 1.878.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 33.952.131 27.383.629
ARA TOPLAM
498.163.622 414.478.854
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 14.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.163.622 414.492.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 124.019.554 110.083.014
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 2.625.500 3.069.577
Diğer Borçlar
17 0 207.350
Türev Araçlar
5.801.837 6.748.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.612.612 4.986.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.701.273 3.434.738
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.911.339 1.551.735
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.672.664 1.258.612
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 1.481.874 1.183.455
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.214.041 127.536.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
639.377.663 542.029.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.141.920 46.342.139
Ödenmiş Sermaye
19 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -314.069 -278.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 2.460.830 1.167.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 521.495 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.649.779 32.144.813
Net Dönem Karı veya Zararı
5.311.413 9.272.570
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.780.773 41.728.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.922.693 88.071.052
TOPLAM KAYNAKLAR
736.300.356 630.100.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
102.517.619 56.559.388 59.216.018 24.363.855
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
29.442.016 17.407.339 15.438.618 10.167.141
TOPLAM HASILAT
4 131.959.635 73.966.727 74.654.636 34.530.996
Satışların Maliyeti
-85.076.769 -48.888.472 -49.684.491 -19.578.881
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-17.769.574 -7.937.272 -9.641.180 -4.894.341
TOPLAM MALİYETLER
-102.846.343 -56.825.744 -59.325.671 -24.473.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.440.850 7.670.916 9.531.527 4.784.974
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.672.442 9.470.067 5.797.438 5.272.800
BRÜT KAR (ZARAR)
29.113.292 17.140.983 15.328.965 10.057.774
Genel Yönetim Giderleri
-7.200.929 -5.534.858 -3.755.008 -3.004.842
Pazarlama Giderleri
-6.332.001 -3.993.452 -3.387.553 -1.941.274
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-252.288 -203.419 -131.800 -101.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.429.432 2.163.295 1.521.476 968.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.340.745 -5.651.786 -2.347.805 -2.677.523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 1.938.404 672.423 953.147 231.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 13.355.165 4.593.186 8.181.422 3.532.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 152.120 3.614.297 35.854 33.562
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -21.833 -3.658 -14.753 -1.145
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.485.452 8.203.825 8.202.523 3.565.079
Finansman Gelirleri
22 10.609.208 8.743.564 4.159.637 5.418.561
Finansman Giderleri
22 -13.980.474 -12.107.953 -5.994.907 -6.886.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 10.114.186 4.839.436 6.367.253 2.096.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-858.399 -244.387 -390.085 -374.288
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.005.289 -1.628.314 -473.796 -1.362.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 146.890 1.383.927 83.711 988.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.255.787 4.595.049 5.977.168 1.722.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.255.787 4.595.049 5.977.168 1.722.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.944.374 163.867 2.778.939 761.158
Ana Ortaklık Payları
4 5.311.413 4.431.182 3.198.229 961.370
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 27 2,09400000 1,74700000 1,26100000 0,37900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.766.751 10.875.612
Dönem Karı (Zararı)
9.255.787 4.595.049
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.034.712 1.349.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.340.549 1.912.818
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 1.962.697 3.577.558
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 1.199.184 648.300
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.841.946 855.092
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.047.701 -1.958.067
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
511.588 326.737
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
511.588 326.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.938.404 -672.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
858.399 244.387
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -107.887 -77.859
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.831 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 0 -3.506.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28 -1.399.774 4.833.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.890.725 10.778.377
Alınan Temettüler
7 1.965.411 1.109.116
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.089.385 -1.011.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.402.567 23.091.203
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 142.316
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3,18 -3.347.585 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-126.991 -84.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.068.996 706.319
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -5.440.870 -2.714.012
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.107 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.558.224 25.041.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.009.838 -1.898.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 49.170.680 54.350.202
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -37.639.789 -52.468.141
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -488.007 -415.012
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.027.929 -461.666
Ödenen Temettüler
-3.406.975 -992.488
Ödenen Faiz
-2.533.298 -2.384.898
Alınan Faiz
935.156 473.996
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.374.022 32.068.808
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.658.632 9.925.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.032.654 41.993.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.598.776 35.955.112
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 100.631.430 77.948.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: 0,00% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7702 Değişim: 0,09%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7850
Açılış: 8,7619
10,3155 Değişim: 0,06%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
494,05 Değişim: 0,64%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 495,01
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.