KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

15.02.2021 - 18:18
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.633.297 5.921.284
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-186.002 -120.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230.595 -103.727
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.488 -37.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.081 20.158
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
46.081 20.158
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.258.950 233.152
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.110.305 800.908
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
439.667 51.606
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.813.878 -137.513
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.536.827 -115.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-308.360 -420.982
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-259.713 55.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-44.994 -2.594
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-487.199 32.135
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
272.480 25.501
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.072.948 112.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.706.245 6.033.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.329.690 1.839.807
Ana Ortaklık Payları
10.376.555 4.193.716


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 60.360.801 37.816.360
Finansal Yatırımlar
7 6.126.643 0
Ticari Alacaklar
9 20.478.731 19.272.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.239.528 1.596.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 19.239.203 17.676.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
10 157.462.310 1.371.816
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
6 48.972.272 0
Diğer Alacaklar
22 2.193.924 3.151.809
Türev Araçlar
11 2.317.060 401.156
Stoklar
12 18.651.844 17.430.843
Diğer Dönen Varlıklar
23 24.809.568 2.742.046
ARA TOPLAM
341.373.153 82.186.843
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 201.321 41.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.574.474 82.228.762
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 73.171.712 1.579.942
Ticari Alacaklar
9 521.842 389.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 521.842 389.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
10 137.770.791 935.471
Türev Araçlar
11 3.902.082 125.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 8.367.140 19.955.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 384.742 394.783
Maddi Duran Varlıklar
14 38.520.817 30.153.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.932.015 7.658.671
Şerefiye
15 3.725.523 3.545.249
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 9.206.492 4.113.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 9.812.215 5.483.674
Diğer Duran Varlıklar
23 3.142.714 2.437.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
288.526.070 69.114.826
TOPLAM VARLIKLAR
630.100.544 151.343.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 23.766.653 13.641.034
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 47.957.577 7.644.733
Ticari Borçlar
9 29.039.594 26.727.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 2.638.387 1.118.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 26.401.207 25.608.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
18 274.101.362 0
Diğer Borçlar
22 4.075.701 3.812.230
Türev Araçlar
11 4.688.529 124.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.587.179 96.602
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.878.630 1.418.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 27.383.629 5.560.146
ARA TOPLAM
414.478.854 59.024.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
25 14.110 1.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.492.964 59.026.121
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 110.083.014 39.010.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
18 3.069.577 0
Diğer Borçlar
22 207.350 414.700
Türev Araçlar
11 6.748.047 142.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.986.473 1.074.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 3.434.738 935.265
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.551.735 139.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.258.612 1.023.651
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 1.183.455 999.624
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.536.528 42.665.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
542.029.492 101.691.553
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.342.139 36.282.060
Ödenmiş Sermaye
24 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
24 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 -278.721 -297.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 1.167.240 -405.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 523.765 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.144.813 28.557.523
Net Dönem Karı veya Zararı
9.272.570 4.391.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.728.913 13.369.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.071.052 49.652.035
TOPLAM KAYNAKLAR
630.100.544 151.343.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 142.535.886 152.906.954
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
26 41.241.390 609.053
TOPLAM HASILAT
4 183.777.276 153.516.007
Satışların Maliyeti
27 -119.935.381 -131.551.404
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
27 -19.511.001 -379.844
TOPLAM MALİYETLER
-139.446.382 -131.931.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.600.505 21.355.550
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.730.389 229.209
BRÜT KAR (ZARAR)
44.330.894 21.584.759
Genel Yönetim Giderleri
27 -12.799.708 -5.158.955
Pazarlama Giderleri
27 -9.747.230 -8.150.011
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -454.419 -344.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 4.878.475 3.626.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -12.342.768 -4.086.379
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 2.966.673 2.902.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 16.831.917 10.373.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 3.763.736 133.224
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -189.569 -33.464
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.406.084 10.473.434
Finansman Gelirleri
30 16.364.045 11.039.996
Finansman Giderleri
30 -22.930.327 -15.966.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 13.839.802 5.547.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.206.505 374.061
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.819.493 -578.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.612.988 952.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.633.297 5.921.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.633.297 5.921.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 3.360.727 1.530.125
Ana Ortaklık Payları
4 9.272.570 4.391.159
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 37 3,65700000 1,73200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.209.815 19.017.986
Dönem Karı (Zararı)
12.633.297 5.921.284
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.331.297 4.789.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 4.063.559 2.765.255
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38 7.901.688 113.587
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38 1.079.712 302.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
904.983 3.510.695
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.502.929 1.082.111
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.308.028 333.994
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 -161.764
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.308.028 495.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.966.673 -2.902.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.206.505 -374.061
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 -156.962 -45.504
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 4.320
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29 -3.506.614 -627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38 5.054.179 8.053.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.018.773 18.764.742
Alınan Temettüler
8 1.109.116 908.780
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.918.074 -655.536
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.836.803 -5.955.333
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
142.316 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-7.412 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-146.534 -200.612
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -1.102.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.480.676 1.566.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -8.026.864 -5.765.261
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,29 19.394.621 -454.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.849.553 -3.016.730
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 93.336.271 69.495.184
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -97.865.167 -64.749.365
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -790.372 -436.480
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-740.961 -525.474
Ödenen Temettüler
-998.094 -3.433.426
Ödenen Faiz
-4.695.147 -5.355.343
Alınan Faiz
903.917 1.977.648
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 10.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.197.065 10.045.923
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.446.599 2.702.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.643.664 12.748.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.955.112 23.206.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38 84.598.776 35.955.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.537.028 -5.537.028 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.704 494.164 -1.246.403 627.500 4.391.159 4.193.716 1.839.807 6.033.523
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
10.383 10.383
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
83.002 83.002
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-12.824 -12.824 12.967 143
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
eltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.391.159 -4.391.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.915 1.530.296 -744.825 400.429 9.272.570 10.376.555 5.329.690 15.706.245
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-670.701 -670.701 -327.393 -998.094
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12 -3.411 -32.136 -35.535 170.415 134.880
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909712


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.515 Değişim: -0,20% Hacim : 19.725 Mio.TL Son veri saati : 14:50
Düşük 1.496 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1725 Değişim: 0,95%
Düşük 7,0712 24.02.2021 Yüksek 7,1834
Açılış: 7,1052
8,7317 Değişim: 1,10%
Düşük 8,5921 24.02.2021 Yüksek 8,7367
Açılış: 8,6366
417,38 Değişim: 1,18%
Düşük 411,33 24.02.2021 Yüksek 417,71
Açılış: 412,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.