KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:17
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.595.049 3.012.309 1.722.528 2.294.878
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.934 -28.421 -45.989 -14.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.908 -30.956 -50.618 -7.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
10.186 -2.994 -6.112 -7.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.788 5.529 10.741 815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23.788 5.529 10.741 815
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.143.413 43.155 1.164.032 275.604
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.301.593 549.533 863.206 158.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
510.519 -5.328 1.092.113 -4.876
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
323.669 -144.712 -381.246 23.190
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-709.767 -97.121 -315.236 -43.397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-268.675 -307.327 -14.552 136.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.926 48.110 -80.253 5.409
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-67.962 266 -211.570 243
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-102.113 26.478 61.965 -4.381
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
156.149 21.366 69.352 9.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.064.479 14.734 1.118.043 261.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.659.528 3.027.043 2.840.571 2.556.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
906.242 1.002.033 1.355.369 945.657
Ana Ortaklık Payları
4.753.286 2.025.010 1.485.202 1.610.548


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 55.074.952 37.816.360
Finansal Yatırımlar
6 11.133.988 0
Ticari Alacaklar
8 15.388.406 19.272.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.112.481 1.596.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 14.275.925 17.676.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 142.043.480 1.371.816
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
46.094.215 0
Diğer Alacaklar
17 1.544.938 3.151.809
Türev Araçlar
2.764.199 401.156
Stoklar
10 14.264.377 17.430.843
Diğer Dönen Varlıklar
18 21.815.134 2.742.046
ARA TOPLAM
310.123.689 82.186.843
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
41.205 41.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
310.164.894 82.228.762
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 63.418.915 1.579.942
Ticari Alacaklar
8 388.194 389.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 388.194 389.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 127.729.497 935.471
Türev Araçlar
3.669.579 125.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 6.061.360 19.955.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
389.771 394.783
Maddi Duran Varlıklar
11 35.557.260 30.153.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.308.129 7.658.671
Şerefiye
3.589.679 3.545.249
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.718.450 4.113.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.565.326 5.483.674
Diğer Duran Varlıklar
18 2.551.923 2.437.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
260.639.954 69.114.826
TOPLAM VARLIKLAR
570.804.848 151.343.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 35.983.908 13.641.034
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 32.003.306 7.644.733
Ticari Borçlar
8 19.616.957 26.727.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.797.105 1.118.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 17.819.852 25.608.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 246.409.117 0
Diğer Borçlar
17 4.437.102 3.812.230
Türev Araçlar
2.009.338 124.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.338.929 96.602
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.833.521 1.418.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 24.665.669 5.560.146
ARA TOPLAM
368.297.847 59.024.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
1.247 1.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
368.299.094 59.026.121
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 107.196.223 39.010.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 2.102.111 0
Diğer Borçlar
17 207.350 414.700
Türev Araçlar
8.362.271 142.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.482.483 1.074.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.078.544 935.265
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.403.939 139.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 925.620 1.023.651
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 1.192.319 999.624
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.468.377 42.665.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
492.767.471 101.691.553
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.722.813 36.282.060
Ödenmiş Sermaye
19 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -224.929 -297.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 334.966 -405.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 523.765 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.145.357 28.557.523
Net Dönem Karı veya Zararı
4.431.182 4.391.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.314.564 13.369.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.037.377 49.652.035
TOPLAM KAYNAKLAR
570.804.848 151.343.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
56.559.388 74.427.513 24.363.855 40.332.114
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17.407.339 321.998 10.167.141 155.695
TOPLAM HASILAT
4 73.966.727 74.749.511 34.530.996 40.487.809
Satışların Maliyeti
-48.888.472 -64.142.258 -19.578.881 -34.367.934
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-7.937.272 -194.322 -4.894.341 -96.086
TOPLAM MALİYETLER
-56.825.744 -64.336.580 -24.473.222 -34.464.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.670.916 10.285.255 4.784.974 5.964.180
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.470.067 127.676 5.272.800 59.609
BRÜT KAR (ZARAR)
17.140.983 10.412.931 10.057.774 6.023.789
Genel Yönetim Giderleri
-5.534.858 -2.546.500 -3.004.842 -1.372.162
Pazarlama Giderleri
-3.993.452 -3.819.543 -1.941.274 -2.036.354
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-203.419 -165.230 -101.323 -83.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.163.295 1.954.663 968.469 1.030.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.651.786 -2.015.263 -2.677.523 -905.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 672.423 1.574.098 231.381 794.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 4.593.186 5.395.156 3.532.662 3.450.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.614.297 72.101 33.562 21.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -3.658 -12.402 -1.145 -7.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.203.825 5.454.855 3.565.079 3.464.530
Finansman Gelirleri
22 8.743.564 5.583.365 5.418.561 2.912.051
Finansman Giderleri
22 -12.107.953 -8.046.164 -6.886.824 -4.227.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 4.839.436 2.992.056 2.096.816 2.149.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-244.387 20.253 -374.288 145.842
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.628.314 -343.502 -1.362.534 -246.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.383.927 363.755 988.246 392.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.595.049 3.012.309 1.722.528 2.294.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.595.049 3.012.309 1.722.528 2.294.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
163.867 807.554 761.158 869.432
Ana Ortaklık Payları
4 4.431.182 2.204.755 961.370 1.425.446
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 27 1,74700000 0,86900000 0,37900000 0,56200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.875.612 11.013.459
Dönem Karı (Zararı)
4.595.049 3.012.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.349.929 2.745.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.912.818 1.331.263
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 3.577.558 85.912
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 648.300 370.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
855.092 2.026.316
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.958.067 580.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
326.737 -21.730
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
326.737 -21.730
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -672.423 -1.574.098
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
244.387 -20.253
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -77.859 -32.623
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -3.506.614 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28 4.833.399 4.888.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.778.377 10.646.957
Alınan Temettüler
7 1.109.116 742.787
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.011.881 -376.285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.091.203 -3.768.021
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
142.316 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-84.661 -129.532
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -1.102.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
706.319 685.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -2.714.012 -2.776.909
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,21 25.041.241 -444.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.898.007 522.475
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 54.350.202 35.840.667
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -52.468.141 -30.181.608
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -415.012 -224.174
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-461.666 57.641
Ödenen Temettüler
-992.488 -3.433.426
Ödenen Faiz
-2.384.898 -2.319.415
Alınan Faiz
473.996 772.407
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 10.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.068.808 7.767.913
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.925.050 2.056.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.993.858 9.824.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.955.112 23.206.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 77.948.970 33.030.828


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.537.028 -5.537.028 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.812 358.591 -518.863 -6.661 2.204.755 2.025.010 1.002.033 3.027.043
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
10.383 10.383
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
61.952 61.952
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-9.935 -9.935 9.935 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -237.958 2.394.126 -2.264.783 -576.546 523.765 28.560.412 2.204.755 34.116.243 12.508.119 46.624.362
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035
Transferler
4.391.159 -4.391.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.111 657.117 -673.325 366.423 4.431.182 4.753.286 906.242 5.659.528
Kar Payları
-670.701 -670.701 -321.787 -992.488
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-31.592 -31.592 173.908 142.316
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -224.929 2.300.290 -2.320.414 355.090 523.765 32.145.357 4.431.182 40.722.813 37.314.564 78.037.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868750


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7645 Değişim: 0,31%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4485 Değişim: 0,78%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4679
Açılış: 10,3678
502,58 Değişim: 1,39%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.