KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

13.02.2020 - 18:26
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.921.284 8.425.093
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-120.913 -100.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.727 -75.444
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-37.344 -39.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.158 14.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.158 14.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
233.152 -27.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
800.908 1.423.353
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
51.606 -4.524
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.513 -1.263.591
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.909 -279.946
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-420.982 -217.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
55.042 314.199
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.594 226
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
32.135 252.385
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25.501 61.588
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.239 -127.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.033.523 8.297.178
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.839.807 2.993.354
Ana Ortaklık Payları
4.193.716 5.303.824


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 37.816.360 24.577.490
Finansal Yatırımlar
6 0 54.364
Ticari Alacaklar
8 19.272.813 17.518.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.596.412 1.673.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 17.676.401 15.844.502
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 1.371.816 1.913.929
Diğer Alacaklar
20 3.151.809 2.552.450
Türev Araçlar
10 401.156 504.579
Stoklar
11 17.430.843 14.248.311
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.742.046 3.351.406
ARA TOPLAM
82.186.843 64.720.825
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 41.919 44.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.228.762 64.765.742
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.579.942 70.314
Ticari Alacaklar
8 389.699 343.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 389.699 343.774
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 935.471 1.245.560
Türev Araçlar
10 125.265 419.039
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 19.955.652 18.256.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 394.783 467.311
Maddi Duran Varlıklar
13 30.153.905 26.396.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.658.671 6.865.165
Şerefiye
14 3.545.249 3.244.429
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.113.422 3.620.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.483.674 4.407.803
Diğer Duran Varlıklar
21 2.437.764 2.037.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.114.826 60.510.139
TOPLAM VARLIKLAR
151.343.588 125.275.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 13.641.034 8.031.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 7.644.733 7.581.929
Ticari Borçlar
8 26.727.432 15.597.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.118.902 1.196.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 25.608.530 14.400.872
Diğer Borçlar
20 3.812.230 3.293.252
Türev Araçlar
10 124.311 487.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 96.602 195.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.418.190 1.166.305
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 5.560.146 4.223.207
ARA TOPLAM
59.024.678 40.575.943
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
23 1.443 2.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.026.121 40.578.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 39.010.324 34.200.045
Diğer Borçlar
20 414.700 622.050
Türev Araçlar
10 142.587 49.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.074.546 919.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 935.265 764.110
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 139.281 155.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.023.651 902.826
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 999.624 1.044.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.665.432 37.739.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.691.553 78.317.471
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.282.060 33.284.262
Ödenmiş Sermaye
22 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
22 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -297.850 -225.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -405.009 -280.270
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 523.765 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.557.523 24.216.413
Net Dönem Karı veya Zararı
4.391.159 5.537.028
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.369.975 13.674.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.652.035 46.958.410
TOPLAM KAYNAKLAR
151.343.588 125.275.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 152.906.954 142.469.768
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
609.053 778.540
TOPLAM HASILAT
4 153.516.007 143.248.308
Satışların Maliyeti
25 -131.551.404 -120.252.216
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-379.844 -557.302
TOPLAM MALİYETLER
-131.931.248 -120.809.518
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.355.550 22.217.552
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
229.209 221.238
BRÜT KAR (ZARAR)
21.584.759 22.438.790
Genel Yönetim Giderleri
25 -5.158.955 -4.023.287
Pazarlama Giderleri
25 -8.150.011 -6.707.793
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -344.697 -281.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 3.626.010 5.637.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -4.086.379 -7.275.918
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 2.902.947 3.175.787
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 10.373.674 12.963.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 133.224 351.917
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -33.464 -192.612
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.473.434 13.122.736
Finansman Gelirleri
28 11.039.996 12.392.436
Finansman Giderleri
28 -15.966.207 -16.824.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 5.547.223 8.690.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
374.061 -265.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -578.211 -706.712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 952.272 441.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.921.284 8.425.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.921.284 8.425.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 1.530.125 2.888.065
Ana Ortaklık Payları
4 4.391.159 5.537.028
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 35 1,73200000 2,18300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.017.986 6.830.054
Dönem Karı (Zararı)
5.921.284 8.425.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.789.549 3.784.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.765.255 2.113.296
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36 113.587 406.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36 302.726 66.188
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
27 -627 -187.941
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 3.510.695 2.226.715
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.082.111 2.147.057
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
333.994 -4.907
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -161.764
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
495.758 -4.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.902.947 -3.175.787
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -374.061 265.678
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -45.504 -53.792
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 8.191
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 4.320 -27.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36 8.053.909 -5.933.546
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.764.742 6.275.571
Alınan Temettüler
7 908.780 1.088.707
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-655.536 -534.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.955.333 -6.524.418
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 13.762
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 15.209
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-200.612 -1.588.718
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.102.060 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.566.723 1.626.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -5.765.261 -5.870.888
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -454.123 -720.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.016.730 -2.219.270
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 69.495.184 51.469.336
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -64.749.365 -48.805.196
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -436.480 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-525.474 106.786
Ödenen Temettüler
-3.433.426 -3.392.767
Ödenen Faiz
-5.355.343 -3.207.243
Alınan Faiz
1.977.648 1.469.761
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.526 140.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.045.923 -1.913.634
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.702.477 5.468.120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.748.400 3.554.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.206.712 19.652.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36 35.955.112 23.206.712


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-896.001 -896.001 -107.781 -1.003.782
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.078.624 6.987.364 -4.908.740 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.330 951.080 -665.964 -456.990 5.537.028 5.303.824 2.993.354 8.297.178
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
-10.688 -10.688 76.697 66.009
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.029.094 -1.029.094 -2.363.673 -3.392.767
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-78 -9.832 1.021 -917 -19.920 -29.726 120.447 90.721
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.635 -26.635 -3.332 -29.967
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.537.028 -5.537.028 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.704 494.164 -1.246.403 627.500 4.391.159 4.193.716 1.839.807 6.033.523
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
10.383 10.383
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
83.002 83.002
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-12.824 -12.824 12.967 143
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818901


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.877 Değişim: 1,05% Hacim : 24.113 Mio.TL Son veri saati : 16:56
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4259 Değişim: 0,89%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,2847 Değişim: 1,47%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
767,66 Değişim: 0,83%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.