KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.05.2018 - 07:23
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-470.039 524.398
Dönem Karı (Zararı)
1.536.338 1.846.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
349.523 631.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 446.431 378.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26 32.340 19.387
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26 110.960 96.074
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
19 -141.675 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 338.871 239.924
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -32.099
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
279.017 273.827
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
42.123 67.016
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
42.123 67.016
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -795.066 -615.381
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.186 208.356
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -48.664 -4.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26 -2.777.244 -1.819.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-891.383 658.031
Alınan Temettüler
7 518.359 72.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-97.015 -205.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.482.720 -419.345
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-28.535 -4.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
326.286 184.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.060.246 -598.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 ve 15 -720.225 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.198.883 1.429.371
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.784.206 16.484.301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.840.816 -14.768.808
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-190.482 -125.124
Ödenen Temettüler
-475.122 -55.830
Ödenen Faiz
-428.783 -327.692
Alınan Faiz
272.880 225.112
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
77.000 -2.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-753.876 1.534.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
853.404 322.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.528 1.856.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.652.226 15.994.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 19.751.754 17.851.605


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.536.338 1.846.488
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.009 -4.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.718 -3.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-23.447 -2.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.156 661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.156 661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
218.953 320.728
Yabancı Para Çevrim Farkları
321.805 253.294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
251 -855
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-161.641 -91.692
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.008 -29.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
72.547 166.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.999 23.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-12 43
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
33.590 17.584
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13.421 5.952
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.944 315.783
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.708.282 2.162.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
475.460 822.406
Ana Ortaklık Payları
1.232.822 1.339.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.004.679 20.850.437
Ticari Alacaklar
8 15.677.061 15.313.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.026.174 1.775.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 13.650.887 13.537.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.204.034 2.147.141
Diğer Alacaklar
15 1.684.879 1.326.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 307.694 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15 1.377.185 1.326.109
Türev Araçlar
723.488 617.246
Stoklar
9 13.166.910 11.038.358
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.219.679 1.613.603
ARA TOPLAM
56.680.730 52.906.349
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
43.881 43.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.724.611 52.950.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 105.306 155.765
Ticari Alacaklar
8 212.077 40.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 212.077 40.538
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.805.588 1.699.892
Türev Araçlar
196.907 194.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 15.008.522 15.829.122
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
473.206 475.799
Maddi Duran Varlıklar
10 24.472.821 21.486.258
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.311.097 6.174.859
Şerefiye
3.197.694 3.174.575
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.113.403 3.000.284
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 3.662.836 3.596.400
Diğer Duran Varlıklar
16 1.534.858 1.461.030
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.783.218 51.114.225
TOPLAM VARLIKLAR
110.507.829 104.064.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 3.423.526 3.402.487
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 12.054.519 9.792.637
Ticari Borçlar
8 15.074.427 14.931.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.071.111 1.554.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.003.316 13.376.498
Diğer Borçlar
15 6.398.402 2.864.158
Türev Araçlar
165.839 193.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 37.889 73.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.205.045 1.062.480
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.993.425 3.331.095
ARA TOPLAM
41.353.072 35.651.782
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
2.960 2.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.356.032 35.654.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 25.609.167 23.185.745
Diğer Borçlar
15 622.050 0
Türev Araçlar
24.668 3.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
879.284 882.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
692.640 649.036
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 186.644 233.135
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 775.017 735.331
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 939.717 672.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.849.903 25.478.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.205.935 61.133.350
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.253.664 29.972.582
Ödenmiş Sermaye
17 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
17 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -195.341 -163.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 24.572 -98.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 514.980 2.602.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.255.796 19.211.387
Net Dönem Karı veya Zararı
1.141.185 4.908.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.048.230 12.958.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.301.894 42.931.018
TOPLAM KAYNAKLAR
110.507.829 104.064.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.414.442 22.135.672
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
173.495 138.439
TOPLAM HASILAT
4 24.587.937 22.274.111
Satışların Maliyeti
-20.958.960 -18.252.677
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-123.264 -97.482
TOPLAM MALİYETLER
-21.082.224 -18.350.159
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.455.482 3.882.995
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.231 40.957
BRÜT KAR (ZARAR)
3.505.713 3.923.952
Genel Yönetim Giderleri
-856.687 -737.854
Pazarlama Giderleri
-1.296.623 -1.185.972
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-61.610 -56.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 616.567 747.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -570.020 -701.997
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 795.066 615.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 2.132.406 2.604.591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 209.944 44.083
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -9.381 -505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.332.969 2.648.169
Finansman Gelirleri
20 1.639.291 1.927.327
Finansman Giderleri
20 -2.350.736 -2.520.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 1.621.524 2.054.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-85.186 -208.356
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-73.107 -223.198
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -12.079 14.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.536.338 1.846.488
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.536.338 1.846.488
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
395.153 721.968
Ana Ortaklık Payları
4 1.141.185 1.124.520
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 25 0,45000000 0,44300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 35.827 -88.844 704.026 -930.726 -134.617 2.529.890 16.737.842 3.459.993 25.825.863 11.040.035 36.865.898
Transferler
65.465 3.394.528 -3.459.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.916 -3.302 149.087 -67.396 135.040 1.124.520 1.339.865 822.406 2.162.271
Kar Payları
-934.981 -934.981 -1.362.981 -2.297.962
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-608 -608 -1.980 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 37.743 -92.146 853.113 -998.122 423 2.595.355 19.196.781 1.124.520 26.230.139 10.497.480 36.727.619
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 0 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-896.001 -896.001 -107.781 -1.003.782
Transferler
-2.087.409 6.996.149 -4.908.740
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.603 206.025 -31.164 -51.621 1.141.185 1.232.822 475.460 1.708.282
Sermaye Arttırımı
77.077 77.077
Kar Payları
-1.029.094 -1.029.094 -2.351.563 -3.380.657
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-10 -10 -67 -77
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.635 -26.635 -3.332 -29.967
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -195.341 1.300.312 -1.112.141 -163.599 514.980 24.255.796 1.141.185 29.253.664 11.048.230 40.301.894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,35% Hacim : 11.948 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.395 01.10.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.399
8,8554 Değişim: -0,37%
Düşük 8,8207 01.10.2021 Yüksek 8,8958
Açılış: 8,8881
10,2684 Değişim: -0,38%
Düşük 10,2389 01.10.2021 Yüksek 10,3222
Açılış: 10,3071
501,19 Değişim: -0,11%
Düşük 497,31 01.10.2021 Yüksek 502,54
Açılış: 501,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.