KAP ***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2023 - 08:00
KAP ***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 8.880.650.482 6.747.358.164 3.636.352.433 2.425.280.518
Satışların Maliyeti
28 -7.059.467.152 -5.181.886.886 -2.778.084.742 -1.969.466.795
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.821.183.330 1.565.471.278 858.267.691 455.813.723
BRÜT KAR (ZARAR)
1.821.183.330 1.565.471.278 858.267.691 455.813.723
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -107.431.361 -53.834.779 -39.859.638 -24.647.552
Pazarlama Giderleri
29-30 -423.246.148 -402.039.003 -210.144.099 -134.248.081
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -3.378.125 -1.695.957 -1.455.914 -673.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 540.476.771 311.829.263 -217.541.400 91.848.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -242.817.338 -179.264.047 100.772.616 -38.456.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.584.787.129 1.240.466.755 490.039.256 349.636.246
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 305.392.723 50.474.292 235.758.206 28.134.292
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -11.853.370 -238.300 -116.501 -109.337
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.878.326.482 1.290.702.747 725.680.961 377.661.201
Finansman Gelirleri
33 170.858.615 165.084.097 30.454.547 45.819.361
Finansman Giderleri
33 -690.862.111 -886.837.547 -364.051.308 -270.435.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.358.322.986 568.949.297 392.084.200 153.045.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -242.396.749 -115.293.875 -45.604.202 -22.313.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-182.136.584 -117.089.748 -72.824.878 -34.273.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-60.260.165 1.795.873 27.220.676 11.960.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.115.926.237 453.655.422 346.479.998 130.731.801
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.115.926.237 453.655.422 346.479.998 130.731.801
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-252.613 3.846.152 -2.331.108 -601.831
Ana Ortaklık Payları
1.116.178.850 449.809.270 348.811.106 131.333.632
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç 36 1,69740000 2,11350000 0,53050000 0,61710000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.703.429 246.657.751
Dönem Karı (Zararı)
1.115.926.237 453.655.422
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.115.926.237 453.655.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
254.993.079 112.687.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 87.932.306 56.306.609
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 863.195 3.787.812
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 863.195 3.937.588
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 128.963
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -278.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 17.031.676 6.764.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 19.903.780 4.113.743
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.872.104 1.556.531
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 1.094.403
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
263.604.352 21.483.804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 286.950.893 -54.641.519
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -23.346.541 76.125.323
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-39.675.795 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-298.731.821 -91.059.054
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -22.340.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-298.731.821 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -68.719.054
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 229.336.202 115.293.875
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.367.036 109.337
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.367.036 109.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.196.374.237 -229.746.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.172.786.577 -283.795.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-37 -7.886.256 -1.910.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.164.900.321 -281.885.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -40.890.518 327.875.911
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 23.181.685 417.718.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.072.203 -89.842.191
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-65.794.293 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -674.055.621 -773.544.369
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -106.218.023 -59.962.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 55.299.006 -19.563.013
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-37 -843.839 395.597
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.142.845 -19.958.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 34.913.107 6.393.875
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 98.969.687 46.041.207
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-37 45.563.094 -8.866.263
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
53.406.593 54.907.470
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 771.514.208 534.200.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.325.213 -7.392.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-98.774.370 -5.910.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.449.157 -1.481.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
174.545.079 336.595.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 -20.632.921 -1.744.314
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -113.208.729 -88.193.517
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-756.683.522 -248.017.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 12.428.600 18.064
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 12.428.600 18.064
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -405.444.651 -248.036.041
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -405.360.801 -248.036.041
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.850 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.039.187 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
7 -319.628.284 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
747.326.001 419.759.186
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 543.769.349
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 543.769.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.162.103.230 -95.803.539
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.162.103.230 -95.803.539
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -32.604 -6.689.697
Ödenen Temettüler
-151.140.273 0
Ödenen Faiz
-263.604.352 0
Alınan Faiz
0 -21.516.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.345.908 418.398.960
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
42.180.780 6.182.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.526.688 424.581.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 466.516.931 310.435.432
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 540.043.619 735.017.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 540.043.619 466.548.977
Finansal Yatırımlar
7 1.099.281.659 480.921.554
Vadeli Mevduatlar
423.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.098.858.185 480.921.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 1.098.858.185 480.921.554
Ticari Alacaklar
10 2.463.696.872 1.291.773.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 8.126.091 239.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.455.570.781 1.291.533.655
Diğer Alacaklar
11 198.852.667 157.955.006
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 28.692.286 51.866.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 170.160.381 106.088.178
Türev Araçlar
105.892.239 78.810.433
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 105.892.239 78.810.433
Stoklar
13 2.218.874.278 1.544.818.657
Peşin Ödenmiş Giderler
15 178.127.884 92.658.501
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
178.127.884 92.658.501
Diğer Dönen Varlıklar
26 229.572.441 130.303.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
229.572.441 130.303.219
ARA TOPLAM
7.034.341.659 4.243.789.837
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.034.341.659 4.243.789.837
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7 1.959 1.959
Diğer Alacaklar
11 2.131.274 2.138.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.131.274 2.138.417
Türev Araçlar
12 48.746.673 70.280.521
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 48.746.673 70.280.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 200.734.187 156.695.000
Maddi Duran Varlıklar
18 3.042.942.573 2.717.137.748
Arazi ve Arsalar
1.330.672.246 1.329.324.521
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.491.273 12.139.969
Binalar
592.449.922 591.875.316
Tesis, Makine ve Cihazlar
401.660.956 417.870.125
Taşıtlar
79.897.539 47.590.005
Mobilya ve Demirbaşlar
24.433.265 24.502.937
Özel Maliyetler
302.060 399.997
Yapılmakta Olan Yatırımlar
601.970.282 293.337.574
Diğer Maddi Duran Varlıklar
65.030 97.304
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 135.714.196 103.362.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.043.648 6.824.557
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.043.648 6.824.557
Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.748.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.748.640
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.524.305 1.246.865
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.458.587.455 3.057.687.357
TOPLAM VARLIKLAR
10.492.929.114 7.301.477.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.697.638.226 1.499.562.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.697.638.226 1.499.562.711
Banka Kredileri
8 2.590.609.794 1.401.425.185
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 106.898.237 97.744.074
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 130.195 393.452
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 74.031.050 159.068.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 74.031.050 159.068.429
Banka Kredileri
8 74.031.050 159.068.429
Ticari Borçlar
10 909.467.951 854.168.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 277.312 1.121.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 909.190.639 853.047.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 49.213.380 20.080.327
Diğer Borçlar
11 146.446.391 47.476.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 47.831.731 2.268.637
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 98.614.660 45.208.067
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.704.559.151 933.044.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.704.559.151 933.044.943
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 93.058.813 24.130.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 14.723.410 14.335.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 7.591.444 4.331.549
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 7.131.966 10.004.070
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.451.159 2.002
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.451.159 2.002
ARA TOPLAM
5.690.589.531 3.551.870.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.690.589.531 3.551.870.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 400.323.420 351.258.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 400.323.420 351.258.326
Banka Kredileri
8 230.454.674 182.441.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 169.868.746 168.817.030
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 20.640.673 24.629.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 20.640.673 24.629.708
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 239.349.152 86.920.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
660.313.245 462.808.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.350.902.776 4.014.679.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 4.123.129.836 3.275.605.648
Ödenmiş Sermaye
27 657.570.000 657.570.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 119.699.349 119.699.349
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -16.001.044 -16.001.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 1.624.600.856 1.724.049.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -176.652.468 -158.586.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
74.532.595 32.351.815
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-251.185.063 -190.938.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 51.204.575 29.105.331
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
27 25.830.252 25.830.252
Yasal Yedekler
27 25.374.323 3.275.079
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 746.529.718 168.525.704
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.116.178.850 751.243.531
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 18.896.502 11.192.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.142.026.338 3.286.797.876
TOPLAM KAYNAKLAR
10.492.929.114 7.301.477.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 212.000.000 -16.001.044 554.474.108 -3.425.389 14.719.069 -152.742.503 29.105.331 157.941.274 132.584.430 928.655.276 4.722.784 933.378.060
Transferler
27 122.000.000 10.584.430 -132.584.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
235.320.532 -3.695.435 6.182.979 -18.287.324 449.809.270 669.330.022 4.542.681 673.872.703
Dönem Karı (Zararı)
27 449.809.270 449.809.270 3.846.152 453.655.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
235.320.532 -3.695.435 6.182.979 -18.287.324 219.520.752 696.529 220.217.281
Sermaye Arttırımı
21.500.000 21.500.000 5.745 21.505.745
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
543.769.349 543.769.349
Dönem Sonu Bakiyeler
27 233.500.000 -16.001.044 911.794.640 -7.120.824 20.902.048 -171.029.827 29.105.331 168.525.704 449.809.270 2.163.254.647 9.271.210 2.172.525.857
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 657.570.000 119.699.349 -16.001.044 1.736.927.929 -12.878.239 32.351.815 -190.938.728 29.105.331 168.525.704 -751.243.531 3.275.605.648 11.192.228 3.286.797.876
Transferler
27 22.099.244 729.144.287 -751.243.531
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.228.888 5.780.054 42.180.780 -60.246.335 1.116.178.850 998.664.461 7.704.274 1.006.368.735
Dönem Karı (Zararı)
27 1.116.178.850 1.116.178.850 -252.613 1.115.926.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.228.888 5.780.054 42.180.780 -60.246.335 -117.514.389 7.956.887 -109.557.502
Kar Payları
-151.140.273 -151.140.273 -151.140.273
Dönem Sonu Bakiyeler
27 657.570.000 119.699.349 -16.001.044 1.631.699.041 -7.098.185 74.532.595 -251.185.063 51.204.575 746.529.718 1.116.178.850 4.123.129.836 18.896.502 4.142.026.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 1.115.926.237 453.655.422 346.479.998 130.731.801
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-99.458.588 231.626.986 -835.311 -3.135.348
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
271.812.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 7.493.897 -4.616.933 -1.084.819 -3.919.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-106.952.485 -35.568.620 249.508 783.837
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.723.597 923.388 249.508 783.837
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-105.228.888 -36.492.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.098.914 -11.409.705 181.414.714 -3.375.576
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
50.147.421 6.877.619 -6.699.083 -3.375.576
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
50.147.421 6.877.619 -6.699.083 -3.375.576
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.307.919 -21.907.721 229.134.426
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-75.307.919 -21.907.721 229.134.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.061.584 3.620.397 -41.020.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.061.584 3.620.397 -41.020.629
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-109.557.502 220.217.281 180.579.403 -6.510.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.006.368.735 673.872.703 527.059.401 124.220.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.704.274 4.542.680 -64.626 -942.766
Ana Ortaklık Payları
998.664.461 669.330.023 527.124.027 125.163.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213344


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.