KAP ***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:35
KAP ***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 45.062.629 29.205.595
Satışların Maliyeti
13 -41.848.729 -27.321.995
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.213.900 1.883.600
BRÜT KAR (ZARAR)
3.213.900 1.883.600
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.749.765 -12.632 -1.218.698 -10.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 176.069 20.826 94.913 21.586
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.640.204 8.194 759.815 11.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
46.841 34.047
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.687.045 8.194 793.862 11.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.687.045 8.194 793.862 11.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-371.150 -192.513
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -371.150 -192.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.315.895 8.194 601.349 11.512
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.315.895 8.194 601.349 11.512
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.315.895 8.194 601.349 11.512
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 0 -8.194 41.806 41.806
Transferler
-8.194 8.194
Dönem Karı (Zararı)
143.073 143.073 143.073
Sermaye Arttırımı
50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 50.000 -8.194 143.073 184.879 184.879
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 -8.194 143.073 184.879 184.879
Transferler
134.879 8.194 -143.073
Dönem Karı (Zararı)
1.315.895 1.315.895 1.315.895
Dönem Sonu Bakiyeler
11 50.000 134.879 1.315.895 1.500.774 1.500.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.505.878 -14.418
Dönem Karı (Zararı)
1.306.994 8.194
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.306.994 8.194
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
198.884 -22.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-694.857.370 -23.269
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.526.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-626.330.522 -23.269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
694.857.370 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.331 1.266
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-201.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.658 255
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
397.557 -864
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
397.557 -864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.505.878 -14.418
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.505.878 -14.418
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.505.878 -14.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 191.384 42.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.697.262 27.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.315.895 8.194 601.349 11.512
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.315.895 8.194 601.349 11.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.315.895 8.194 601.349 11.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.706.163 191.384
Ticari Alacaklar
5 191.958.660 103.901.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,12 68.526.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5,12 123.431.812 103.901.370
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.949 964
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.949 964
Diğer Dönen Varlıklar
7 200.618 1.271
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 1.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 200.618
ARA TOPLAM
193.868.390 104.094.989
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
193.868.390 104.094.989
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 736.750.000 104.051.260
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5,12 736.750.000 104.051.260
Peşin Ödenmiş Giderler
6 125 126
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
125 126
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
736.750.125 104.051.386
TOPLAM VARLIKLAR
930.618.515 208.146.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.384.342 103.901.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.526.848 103.901.370
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 68.526.848 103.901.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.857.494
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 103.857.494
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 19.574.318
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.574.318
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 19.574.318
Ticari Borçlar
8 3.721 1.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,12 1.011 1.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8,12 2.710 52
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 405.169 7.547
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66 130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66 130
ARA TOPLAM
192.367.616 103.910.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.367.616 103.910.110
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
736.750.000 104.051.260
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10,12 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10,12 736.750.000 104.051.260
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 736.750.000 104.051.260
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
125 126
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
125 126
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
736.750.125 104.051.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
929.117.741 207.961.496
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.500.774 184.879
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 134.879
Yasal Yedekler
11 6.744
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
11 128.135
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -8.194
Net Dönem Karı veya Zararı
11 1.315.895 143.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.500.774 184.879
TOPLAM KAYNAKLAR
930.618.515 208.146.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701679


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.398 Değişim: -1,49% Hacim : 5.407 Mio.TL Son veri saati : 14:12
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6653 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1537 Değişim: 0,13%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,10 Değişim: 0,22%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.