KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 18:19
KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
134.464 -13.698.372 13.563.910 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 20.059.707 1.846.088 -37.484.402 -15.578.607 19.298 -15.559.309
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
19 142.500.000 350.945 142.850.945 142.850.945
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-62.009 -62.007 -62.007
Dönem Sonu Bakiyeler
19 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
263.589 -37.747.990 37.484.402 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 1.661.757 -41.694.460 -40.032.702 28.651 -40.004.051
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
435.000.000 1.406.714 436.406.714 436.406.714
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
19 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.858.444 -109.210.677
Dönem Karı (Zararı)
-41.665.809 -37.465.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.044.238 159.546.345
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 4.445.626 3.451.449
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 8.457.982 4.501.035
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.353.267 9.054.071
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
114.453.385 151.081.185
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.666.022 -8.541.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-262.575.590 -239.455.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -151.292.263 -51.747.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
656.027 4.499.448
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -144.870.192 -105.943.131
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 49.377.125 4.680.476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
750.238 -4.588.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.196.525 -86.355.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-167.197.161 -117.373.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -2.792.634 -1.302.223
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
147.131.351 9.465.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.299.540 -10.961.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
672.370 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
672.370 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -17.599.963 -10.997.508
Alınan Faiz
3.628.053 36.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.941.894 95.603.073
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
382.873.512 137.120.976
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
382.873.512 137.120.976
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.820.360 104.142.645
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-255.856.120 -96.581.819
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.632.237 -805.412
Ödenen Faiz
-59.548.222 -47.206.782
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -2.715.399 -1.066.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.783.910 -24.568.760
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.783.910 -24.568.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.445.910 33.948.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.229.820 9.379.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.945.220 10.445.910
Finansal Yatırımlar
5 4.718.787 165.852
Ticari Alacaklar
348.880.162 197.587.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 348.880.162 197.587.899
Diğer Alacaklar
3.363.554 4.019.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.363.554 4.019.581
Stoklar
9 718.524.429 573.654.237
Peşin Ödenmiş Giderler
329.376.440 69.230.254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 329.376.440 69.230.254
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 32.925 0
Diğer Dönen Varlıklar
72.767.414 62.062.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 72.767.414 62.062.385
ARA TOPLAM
1.571.608.931 917.166.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.571.608.931 917.166.118
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.948 22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.948 22.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 0 46.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.390.000 5.390.000
Maddi Duran Varlıklar
13 105.094.897 98.663.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.021.611 24.096.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 24.021.611 24.096.261
Peşin Ödenmiş Giderler
10 36.436.936 24.072.133
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 24.555.016 34.644.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.519.408 186.935.388
TOPLAM VARLIKLAR
1.767.128.339 1.104.101.506
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 27.544.000 51.340.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 44.182.029 105.430.236
Ticari Borçlar
124.372.243 74.995.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 124.372.243 74.995.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.433.156 1.421.084
Diğer Borçlar
2.610.816 1.860.578
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7.969 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.602.847 1.860.578
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 323.128.215 67.813.751
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.172.780 5.609.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.928.120 1.343.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.244.660 4.266.485
ARA TOPLAM
528.443.239 308.470.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
528.443.239 308.470.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 591.223.495 531.497.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.900.617 8.015.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.900.617 8.015.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.145.838 16.106.036
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
602.269.950 555.618.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.130.713.189 864.089.019
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
636.286.573 239.912.561
Ödenmiş Sermaye
19 652.500.000 217.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 3.996.748 2.590.034
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.150.241 38.488.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.150.241 38.488.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 36.826.372 36.826.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 3.323.869 1.662.112
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.913.435 4.649.846
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -21.820.352 15.927.638
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -41.694.460 -37.484.402
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 128.577 99.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
636.415.150 240.012.487
TOPLAM KAYNAKLAR
1.767.128.339 1.104.101.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 400.554.104 353.082.258
Satışların Maliyeti
20 -182.551.034 -136.774.509
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
218.003.070 216.307.749
BRÜT KAR (ZARAR)
218.003.070 216.307.749
Genel Yönetim Giderleri
21 -37.805.502 -25.782.400
Pazarlama Giderleri
21 -52.079.653 -29.010.794
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.529.533 -1.117.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 223.273.533 64.316.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -123.862.458 -45.793.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
225.999.457 178.920.292
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 5.519.273 3.376.433
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -201.260 -1.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-781 -1.329
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
231.316.689 182.293.827
Finansman Gelirleri
25 37.757.718 18.963.166
Finansman Giderleri
25 -313.406.237 -247.263.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.331.830 -46.006.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.666.022 8.541.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.759.709 -2.317.431
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 5.425.731 10.858.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.665.808 -37.465.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.665.808 -37.465.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 28.652 19.298
Ana Ortaklık Payları
19 -41.694.460 -37.484.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.661.756 21.905.795
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 22.288.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.215.675 2.366.780
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-553.919 -2.749.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-553.919 -2.749.548
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.661.756 21.905.795
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.004.052 -15.559.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.652 19.298
Ana Ortaklık Payları
-40.032.704 -15.578.607http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009621


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.797 Değişim: 0,43% Hacim : 23.216 Mio.TL Son veri saati : 13:37
Düşük 2.764 10.08.2022 Yüksek 2.803
Açılış: 2.780
17,9549 Değişim: 0,31%
Düşük 17,8497 10.08.2022 Yüksek 17,9686
Açılış: 17,8989
18,3882 Değişim: 0,60%
Düşük 18,2578 10.08.2022 Yüksek 18,3914
Açılış: 18,2777
1.035,68 Değişim: 0,20%
Düşük 1.028,20 10.08.2022 Yüksek 1.036,88
Açılış: 1.033,61
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.