KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.11.2020 - 18:56
KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-445.353 -445.353 -445.353
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.613 -15.755.944 15.718.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 513.681 3.134.139 3.647.820 20.922 3.668.742
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
50.000.000 399.916 50.399.916 50.399.916
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 145.257 4.515.382 29.626.011 3.134.139 129.667.503 73.347 129.740.850
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
103.153 -13.667.063 13.563.910 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 1.112.402 -44.396.015 -43.283.613 15.584 -43.268.029
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
37.553.669 37.553.669 37.553.669
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 37.553.669 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 990.435 4.618.535 15.958.947 44.396.015 106.972.286 96.212 107.068.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.519.366 -50.053.529
Dönem Karı (Zararı)
-44.380.431 3.155.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.808.050 -1.691.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.662.542 2.945.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 2.149.705 -2.034.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
134.694 1.665.851
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
160.476.790 -3.710.799
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.615.681 -557.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-170.206.584 -60.602.006
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.036.431 -23.207.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.931.781 -86.893
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -73.228.912 -87.757.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 14.874.213 -1.837.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.744.342 -6.232.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.002.893 58.520.017
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.778.965 -59.137.945
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.104.726 680.156
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
40.364.325 8.404.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-649.450 35.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-681.698 0
Alınan Faiz
32.248 35.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.882.179 90.190.401
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 44.096.193
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 44.096.193
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
31.823.700 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.897.788 473.310.128
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.257.545 -394.464.701
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -787.662
Ödenen Faiz
-30.140.700 -25.496.173
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -4.441.064 -6.467.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.286.637 40.171.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.286.637 40.171.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.948.135 24.738.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.661.498 64.909.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.102.562 33.948.135
Finansal Yatırımlar
5 158.104 8.181.583
Ticari Alacaklar
174.877.141 145.840.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.505.676 3.107.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 173.371.465 142.732.960
Diğer Alacaklar
4.904.866 7.836.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.904.866 7.836.647
Stoklar
9 540.940.018 467.711.106
Peşin Ödenmiş Giderler
68.735.093 51.880.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 68.735.093 51.880.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.164.285 1.015.208
Diğer Dönen Varlıklar
61.638.268 48.368.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 61.638.268 48.368.892
ARA TOPLAM
872.520.337 764.783.105
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
872.520.337 764.783.105
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 22.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 47.195 99.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.172.000 2.172.000
Maddi Duran Varlıklar
67.340.536 68.347.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.594.143 24.089.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.594.143 24.089.252
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.826.188 8.079.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 35.385.589 21.998.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
156.388.327 124.809.107
TOPLAM VARLIKLAR
1.028.908.664 889.592.212
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 69.950.957 25.148.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 1.178.518
Ticari Borçlar
85.188.855 70.314.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 85.188.855 70.314.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.129.173 2.088.522
Diğer Borçlar
2.022.704 5.767.046
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 61.307 2.984.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.961.397 2.782.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 70.425.562 120.827.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.949.457 2.899.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.240.718 1.373.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.708.739 1.525.771
ARA TOPLAM
235.666.708 228.223.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.666.708 228.223.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 665.740.630 530.571.065
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.695.726 6.506.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.695.726 6.506.676
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 12.737.102 11.507.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
686.173.458 548.585.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
921.840.166 776.809.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.972.286 112.702.230
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 75.000.000
Sermaye Avansı
18 37.553.669
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.239.089 2.239.089
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.757.100 16.644.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.757.100 16.644.698
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 990.435 -121.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.618.535 4.515.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 15.958.947 29.626.010
Net Dönem Karı veya Zararı
-44.396.015 -13.563.910
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 96.212 80.628
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.068.498 112.782.858
TOPLAM KAYNAKLAR
1.028.908.664 889.592.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
254.634.085 208.702.423 129.442.215 76.133.329
Satışların Maliyeti
-96.726.950 -131.731.872 -43.743.520 -54.481.995
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
157.907.135 76.970.551 85.698.695 21.651.334
BRÜT KAR (ZARAR)
157.907.135 76.970.551 85.698.695 21.651.334
Genel Yönetim Giderleri
-16.420.687 -19.386.740 -6.905.941 -6.631.156
Pazarlama Giderleri
-12.778.577 -21.536.718 -7.809.812 -12.428.921
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-755.763 -1.671.766 -211.602 -840.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
58.469.527 24.127.422 31.549.101 5.064.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-32.906.261 -21.817.699 -11.880.869 -10.628.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
153.515.374 36.685.050 90.439.572 -3.813.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
120.877 2.426.527 40.542 1.432.851
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.569 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-52.373 15.449 406 25.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
153.582.309 39.127.026 90.480.520 -2.354.719
Finansman Gelirleri
9.145.066 41.729.723 4.480.672 35.191.472
Finansman Giderleri
-218.723.489 -78.259.158 -123.281.797 -19.968.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-55.996.114 2.597.591 -28.320.605 12.867.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.615.683 557.470 6.567.055 -1.101.716
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-955.649 -680.156 459.909 -362.419
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.571.332 1.237.626 6.107.146 -739.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.380.431 3.155.061 -21.753.550 11.766.191
DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.380.431 3.155.061 -21.753.550 11.766.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.584 20.922 -4.998 9.798
Ana Ortaklık Payları
-44.396.015 3.134.139 -21.748.552 11.756.393
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.174.411 513.682 940.255 359.924
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.505.655 658.566 1.204.786 461.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-331.244 -144.884 -264.531 -101.516
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-331.244 -144.884 -264.531 -101.516
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.174.411 513.682 940.255 359.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.206.020 3.668.743 -20.813.295 12.126.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.584 20.922 -4.998 9.798
Ana Ortaklık Payları
-43.221.604 3.647.821 -20.808.297 12.116.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887300


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4638 Değişim: -0,10%
Düşük 13,4447 26.01.2022 Yüksek 13,5191
Açılış: 13,477
15,2384 Değişim: -0,02%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2757
Açılış: 15,2419
800,24 Değişim: -0,11%
Düşük 799,10 26.01.2022 Yüksek 803,30
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.