KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:32
KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 43.350.973 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.951 -15.733.282 15.718.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 226.375 -4.845.154 -4.622.104 3.325 -4.618.779
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.839.173 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -142.049 4.492.720 29.617.691 -4.845.154 70.966.682 55.750 71.022.432
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.563.910 13.563.910 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 467.989 -14.947.164 -14.479.175 6.967 -14.472.208
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 346.022 4.515.382 16.062.100 -14.947.164 98.223.055 87.595 98.310.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.269.776 -28.003.619
Dönem Karı (Zararı)
-14.940.197 -4.845.154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.823.815 8.272.703
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
960.652 983.807
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 -518.369 -3.684.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.656.401 4.344.994
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.564.948 7.593.377
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.839.817 -964.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.619.012 -48.011.287
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.445.671 -29.708.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.453.435 1.543.098
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -31.141.433 -37.101.407
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.447.697 5.826.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.709.606 -87.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.114.776 11.516.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-735.394 -44.583.738
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-408.374 -203.720
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.126.008 16.783.839
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-200.764 5.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-221.530 0
Alınan Faiz
20.766 5.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.135.798 49.334.149
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.691.438 104.125.230
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.942.868 -41.574.496
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -468.407
Ödenen Faiz
-5.338.250 -6.139.389
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -7.546.118 -6.608.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.606.338 21.336.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.606.338 21.336.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.948.135 13.887.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.341.797 35.223.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.887.917 33.948.135
Finansal Yatırımlar
5 148.193 8.181.583
Ticari Alacaklar
142.395.039 145.840.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.585.405 3.107.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 139.809.634 142.732.960
Diğer Alacaklar
3.383.212 an Varlıklar
26.240.049 24.089.252
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.449.455 8.079.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 26.834.849 21.998.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.747.452 124.809.107
TOPLAM VARLIKLAR
914.780.729 889.592.212
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 37.960.703 25.148.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.202.500 1.178.518
Ticari Borçlar
82.762.339 70.314.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.762.339 70.314.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.102.978 2.088.522
Diğer Borçlar
4.057.440 5.767.046
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.559.246 2.984.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.498.194 2.782.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 104.788.268 120.827.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.874.214 2.899.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.199.091 1.373.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.675.123 1.525.771
ARA TOPLAM
235.748.442 228.223.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.748.442 228.223.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 562.414.521 530.571.065
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.274.676 6.506.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.274.676 6.506.676
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 12.032.440 11.507.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
580.721.637 548.585.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
816.470.079 776.809.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.223.055 112.702.230
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 75.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.239.089 2.239.089
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.112.687 16.644.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.112.687 16.644.698
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 346.022 -121.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.515.382 4.515.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 16.062.100 29.626.010
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.947.164 -13.563.910
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 87.595 80.628
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.310.650 112.782.858
TOPLAM KAYNAKLAR
914.780.729 889.592.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
67.608.050 66.906.550
Satışların Maliyeti
-33.342.141 -44.592.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.265.909 22.314.270
BRÜT KAR (ZARAR)
34.265.909 22.314.270
Genel Yönetim Giderleri
-4.986.249 -5.136.133
Pazarlama Giderleri
-3.115.180 -4.323.491
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-266.799 -365.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.656.434 10.643.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.493.717 -4.376.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.060.398 18.756.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
60.889 96.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16.066 -26.970
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.137.353 18.826.882
Finansman Gelirleri
2.347.266 3.191.440
Finansman Giderleri
-49.264.633 -27.828.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.780.014 -5.809.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.839.817 964.791
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-624.245 -174.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.464.062 1.139.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.940.197 -4.845.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.940.197 -4.845.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.967 3.325
Ana Ortaklık Payları
-14.947.164 -4.848.479
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
467.988 226.375
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
599.985 290.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-131.997 -63.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-131.997 -63.849
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
467.988 226.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.472.209 -4.618.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.967 3.325
Ana Ortaklık Payları
-14.479.176 -4.622.104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850262


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6808 Değişim: -0,05%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5335 Değişim: -0,10%
Düşük 15,4631 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
785,07 Değişim: 0,03%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.