" />

KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 23:29
KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 25.000.000 -1.759.039 11.259.003 -492.794 3.765.426 35.553.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 -753.737 -753.737 -753.737
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
712.343 11.027.825 -11.740.168 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 5.507.662 124.370 -15.718.331 -15.593.961 18.444 -15.575.517
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.839.173 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 -445.353 -445.353 -445.353
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.613 -15.755.945 15.718.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 246.457 -13.563.910 -13.317.453 28.203 -13.289.250
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
50.000.000 399.916 50.399.916 50.399.916
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.789.974 -60.441.741
Dönem Karı (Zararı)
-13.535.707 -15.699.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.584.324 58.999.953
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 3.895.245 4.226.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.856.472 5.379.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.685.864 11.214.294
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.465.711 38.567.665
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.021.705
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.606.024 -2.409.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-117.004.166 -81.167.523
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -27.808.467 9.949.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.516.605 -389.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -129.770.717 -125.628.566
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -741.310 25.513.992
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.262.209 6.494.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.095.142 2.892.381
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-97.955.549 -37.867.457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-408.374 -3.213.365
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.573.949 -19.360.919
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.326.946 -9.253.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -9.463.747 -16.946.446
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.665.000
Alınan Faiz
136.801 27.653
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.371.232 49.675.250
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.096.193 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
506.815.252 425.009.717
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-410.083.591 -339.658.164
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-996.234 -2.399.142
Ödenen Faiz
-46.504.572 -22.426.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -6.955.816 -10.850.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.254.312 -20.020.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.254.312 -20.020.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.738.007 33.907.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.992.319 13.887.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.948.135 24.738.007
Finansal Yatırımlar
5 8.181.583 121.644
Ticari Alacaklar
145.840.710 118.032.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.107.750 961.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 142.732.960 117.070.462
Diğer Alacaklar
7.836.647 4.320.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.836.647 4.320.042
Stoklar
9 467.711.106 337.940.389
Peşin Ödenmiş Giderler
51.880.824 60.149.534
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 51.880.824 60.149.534
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 1.015.208 1.286.990
Diğer Dönen Varlıklar
48.368.892 38.723.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 48.368.892 38.723.676
ARA TOPLAM
764.783.105 585.312.525
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
764.783.105 585.312.525
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 24.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 24.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 99.568 83.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.172.000 2.172.000
Maddi Duran Varlıklar
13 68.347.434 60.267.345
Diğer Maddi Duran Varlıklar
68.347.434 60.267.345
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 24.089.252 23.278.640
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.089.252 23.278.640
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.079.540 2.414.005
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 21.998.637 14.990.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.809.107 103.230.366
TOPLAM VARLIKLAR
889.592.212 688.542.891
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 25.148.303 246.344.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.178.518 39.149.264
Ticari Borçlar
70.314.642 71.055.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 70.314.642 71.055.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.088.522 2.098.087
Diğer Borçlar
5.767.046 11.029.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.984.817 8.867.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.782.229 2.161.270
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 120.827.538 73.335.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
120.827.538 73.335.571
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.899.386 2.132.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.373.615 1.327.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.525.771 804.116
ARA TOPLAM
228.223.955 445.145.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
228.223.955 445.145.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 530.571.065 152.052.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
530.571.065 152.052.583
Banka Kredileri
530.571.065 152.052.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.506.676 5.386.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.506.676 5.386.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 11.507.658 9.841.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
548.585.399 167.280.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
776.809.354 612.425.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
112.702.230 76.065.121
Ödenmiş Sermaye
20 75.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.239.089 1.839.173
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.644.698 16.398.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.644.698 16.398.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -121.967 -368.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 4.515.382 4.477.769
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 29.626.010 45.827.308
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.563.910 -15.718.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 80.628 52.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.782.858 76.117.546
TOPLAM KAYNAKLAR
889.592.212 688.542.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 278.914.003 270.481.715
Satışların Maliyeti
21 -148.925.106 -163.403.481
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.988.897 107.078.234
BRÜT KAR (ZARAR)
129.988.897 107.078.234
Genel Yönetim Giderleri
22 -29.014.851 -20.304.757
Pazarlama Giderleri
22 -28.759.810 -27.438.805
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.827.641 -1.351.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 38.247.917 89.976.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -29.429.422 -68.687.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.205.090 79.271.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.742.654 3.827.516
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16.066 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.963.810 83.099.193
Finansman Gelirleri
26 43.945.210 43.904.299
Finansman Giderleri
26 -144.050.751 -145.112.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.141.731 -18.109.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.606.024 2.409.588
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -680.156 -640.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 5.286.180 3.050.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.535.707 -15.699.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.535.707 -15.699.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 28.203 18.444
Ana Ortaklık Payları
20 -13.563.910 -15.718.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
246.457 124.370
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
315.971 159.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-69.514 -35.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-69.514 -35.079
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.457 124.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.289.250 -15.575.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.203 18.444
Ana Ortaklık Payları
-13.317.453 -15.593.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825898


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 25.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,9785 Değişim: 0,52%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8477 Değişim: 0,69%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.518,29 Değişim: -0,43%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.