KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 21:49
KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225
Transferler
9.596.808 -9.596.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 275.705 2.549.542 2.825.247 1.295 2.826.542
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -228.953 3.150.869 36.167.777 2.549.542 74.977.901 23.866 75.001.767
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.553.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799
Transferler
-11.740.168 -11.740.168 -11.740.168
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 146.893 11.740.168 2.964.676 14.851.737 2.103 14.853.840
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -345.901 3.765.426 47.293.388 2.964.676 95.524.388 36.083 95.560.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.715.349 -72.799.048
Dönem Karı (Zararı)
2.966.779 11.751.574
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.250.972 2.084.193
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 953.163 3.453.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 821.576 1.969.907
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-411.722 -1.131.951
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.587.256 -4.925.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
973.267 2.718.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.310.548 -124.526.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.063.278 -28.581.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
111.118 -1.252.432
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -38.499.912 -120.072.493
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.742.751 9.788.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.493.808 895.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.399.505 14.697.097
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.026.355 -110.690.813
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1 -1.447
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.688.995 37.893.212
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.845.818 -10.056.548
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 0 1.306.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -1.874.819 -14.872.872
Alınan Faiz
29.001 3.710.238
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.868.619 110.601.324
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.734.369
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.414.677 366.676.444
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.639.520 -230.987.551
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-526.025 -1.709.670
Ödenen Faiz
-2.896.908 -25.066.747
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -2.220.843 -2.045.521
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
912 27.745.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
912 27.745.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.907.440 6.161.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.908.352 33.907.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.129.195 35.952.961
Finansal Yatırımlar
5 100.942 186.977
Ticari Alacaklar
122.918.836 127.982.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 714.443 1.048.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 122.204.393 126.933.529
Diğer Alacaklar
3.819.066 3.930.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.819.066 3.930.184
Stoklar
9 250.811.735 212.311.823
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.153.597 31.043.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
745 746
Diğer Dönen Varlıklar
17 22.698.417 20.070.295
ARA TOPLAM
459.632.533 431.478.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
459.632.533 431.478.329
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.598 24.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.598 24.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 157.278 174.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 7.952.000 7.952.000
Maddi Duran Varlıklar
13 51.977.648 52.364.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 16.670.229 15.550.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.670.229 15.550.415
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.136.328 7.712.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 9.757.197 9.338.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.675.278 93.117.400
TOPLAM VARLIKLAR
555.307.811 524.595.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 126.681.960 154.690.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 10.030.313 7.493.303
Ticari Borçlar
52.284.711 45.541.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 52.284.711 45.541.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.481.859 2.520.809
Diğer Borçlar
9.555.555 4.061.747
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7.292.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.262.681 4.061.747
Ertelenmiş Gelirler
10 76.569.081 46.635.878
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.838.458 1.696.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.154.341 1.106.509
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 684.117 590.117
ARA TOPLAM
279.441.937 262.640.633
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.441.937 262.640.633
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 167.286.984 157.117.476
Diğer Borçlar
472.851 472.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 472.851 472.851
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.621.943 4.500.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.621.943 4.500.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.923.625 7.417.636
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.305.403 169.508.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
459.747.340 432.148.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.524.388 92.412.819
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.839.173 1.839.173
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.420.764 16.273.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.420.764 16.273.871
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -345.901 -492.794
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.765.426 3.765.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 47.293.388 35.553.220
Net Dönem Karı veya Zararı
2.964.676 11.740.168
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 36.083 33.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.560.471 92.446.799
TOPLAM KAYNAKLAR
555.307.811 524.595.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
42.409.771 36.738.100
Satışların Maliyeti
-15.153.719 -18.892.942
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.256.052 17.845.158
BRÜT KAR (ZARAR)
27.256.052 17.845.158
Genel Yönetim Giderleri
-4.759.723 -3.455.380
Pazarlama Giderleri
-5.285.482 -3.760.548
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-206.377 -165.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.046.524 9.920.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.436.517 -7.053.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.614.477 13.331.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
461.557 323.619
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.076.034 13.655.185
Finansman Gelirleri
1.451.605 7.716.846
Finansman Giderleri
-20.587.593 -18.270.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.940.046 3.101.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-973.267 -550.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-927.549 -573.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-45.718 22.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.966.779 2.550.836
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.966.779 2.550.836
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.103 1.295
Ana Ortaklık Payları
2.964.676 2.549.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
146.893 -275.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
188.324 -344.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.431 68.926
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-41.431 68.926
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.893 -275.705
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.113.672 2.275.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.103 1.295
Ana Ortaklık Payları
3.111.569 2.273.836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682616


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3073 Değişim: 0,14%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3114
Açılış: 9,2943
10,8289 Değişim: 0,03%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8503
Açılış: 10,8261
529,19 Değişim: 0,11%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 529,65
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.