" />

KAP KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.07.2021 - 16:32
KAP KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Kıymetli Madenler Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 31.12.2023
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi Portföyünün en az %80?i devamlı olarak kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenler piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon pay değerinin fon portföyündeki kıymetli madenler ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon portföyüne, kıymetli madenlere dayalı kira sertifikası ile vaad sözleşmeleri alınabilir ve katılma hesabı yapılabilir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışında yer verilecek olan diğer yatırım araçları fon portföyünün %20?sini geçemez.

Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 80-100 Yabancı sermaye piyasası araçlarına fon portföy değerinin azami %50?si oranında yatırım yapılabilir. Yurtdışında yerleşik ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yabancı varlık olarak kabul edilmektedir. Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4?ünü, Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20?sini geçemez. Yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılan toplam yatırım tutarı fon portföyünün %10?unu geçemez. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez. III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu satırdaki sınırlama ilgili varlık grubuna dahil edilmeyen borsa yatırım fonları için uygulanır.
Vaad Sözleşmeleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Sadece Katılım bankaları nezdinde açılan katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir katılım bankası için değerlendirilebilecek tutar, fon portföyünün %6?sını aşamaz.
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulundan icazet alınan kıymetlere yatrıım yapabilir
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20 Yabancı sermaye piyasası araçlarına fon portföy değerinin azami %50?si oranında yatırım yapılabilir. Yurtdışında yerleşik ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yabancı varlık olarak kabul edilmektedir (USD EURO döviz cinsi).
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20 Danışma Kuruludan icazet alınan kıymetlere yatırım yapılabilir.

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002904 1,06 0,002904 1,06 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 94,5 5,5

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ayhan SİNCEK Fon Kurulu Başkanı 16.03.2021 24 Evet
İsmail AYDEMİR Fon Kurulu Üyesi 16.03.2021 21 Evet
Fatih BOZKURT Fon Kurulu Üyesi 16.03.2021 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Evet
Ömer Can HERGENÇ Fon Kurulu Üyesi 16.03.2021 18 Evet
Hamit KÜTÜK Fon Kurulu Üyesi 16.03.2021 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Evet

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim GÖKDEMİR 16.03.2021 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serkan ANIL 16.03.2021 06.2016-04.2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi.2014-06.2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür.Ekim 2004-2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Fon ve Portföy Yöneticisi.Mart 2003-Ekim 2004 MESAM Müdür.Ocak 2002-Mart 2003 HSBC Menkul Değerler A.Ş Fon Yöneticisi.Aralık 1998-Ocak 2002 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fon Yöneticisi.1996-Aralık 1998 Gedik Yatırım. Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanı ve Fon Yöneticisi.1994-1996.Önder Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü Yöneticisi.1993-1994 Öner Menkul Değerler A.Ş Analist. 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Erkan SEVİNÇ 16.03.2021 Şubat 2020- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2012- Şubat 2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetmen, Masa Müdürü, Hazine İlişkileri Müdürü ve Fon Yönetim Müdürü. 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Melek YAVAŞ 16.03.2021 Kasım 2019- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi, Temmuz 2015- Kasım 2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası Aktif Pasif Yönetimi / Para Piyasası Masası 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park-Kelif Plaza Kat:2 Ümraniye / İstanbul +90 (216) 999 81 00 +90 (216) 692 11 22 kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fatih BOZKURT Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker YİĞİT Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945461


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.