;

KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2022 - 19:39
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -2.232.699 -2.232.699 -2.232.699 0 0 33.055.650 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Transferler
72.162.986 -72.162.986 0 0 0 0 2.270.532 79.074.253 -81.344.785 -2.270.532 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 137.264.514 137.264.514 137.264.514 88.219 137.352.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-899.346 -899.346 -899.346 0 0 0 -899.346 -899.346
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -27.907 -18.810.912
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 21.135.671 7.529 -3.132.045 -3.132.045 -3.132.045 0 0 35.326.182 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790
Transferler
0 0 0 0 0 0 12.512.764 124.751.750 -137.264.514 -12.512.764 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 379.019.989 379.019.989 379.019.989 360.748 379.380.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.670.073 -4.670.073 -4.670.073 0 0 0 -4.670.073 -4.670.073
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -60.341.498 -60.341.498 -60.341.498 -43.395 -60.384.893
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -7.802.118 0 -7.802.118 0 0 0 0 0 -7.802.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.838.946 0 0 0 372.385.619 379.019.989 751.405.608 887.585.636 550.925 888.136.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
399.219.813 166.148.402
Dönem Karı (Zararı)
379.380.737 137.352.733
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
379.380.737 137.352.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.982.471 65.197.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 38.676.342 30.846.401
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.270.631 266.531
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.205.317 803.556
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.314 -537.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.104.107 901.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.808.635 293.600
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.704.528 607.575
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
117.939 -2.128.749
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.826.028 -8.678.246
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 23.704.515 10.896.416
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 7.792.013 3.036.705
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -10.552.561 -7.383.624
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 91.479.451 35.552.400
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-457.785 -239.797
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-457.785 -239.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.745.002 -2.556.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.515.250 -31.082.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.317.971 888.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.197.279 -31.971.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.088 2.391.943
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-322.088 2.391.943
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.654.478 4.712.258
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.858.137 -2.654.410
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.198.398 15.696.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
227 4.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
108.198.171 15.691.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
961.432 475.682
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.293.007 2.466.261
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.930 14.785
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.275.077 2.451.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.152.114 5.438.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.152.114 5.438.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
473.618.206 199.994.522
Ödenen Faiz
-31.997.784 -14.115.141
Alınan Faiz
11.162.872 7.746.847
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -53.563.481 -27.477.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-102.096.160 -54.155.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
807.140 556.907
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
807.140 556.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.456.743 -59.836.521
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -103.535.759 -59.287.282
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.920.984 -549.239
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-17.378.071 -3.143.982
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-17.378.071 -3.143.982
Alınan Faiz
20.931.514 8.267.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.357.185 -17.471.151
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
177 2.251.711
Kredilerden Nakit Girişleri
177 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 2.251.711
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -911.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -911.950
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-972.469 0
Ödenen Temettüler
-60.384.893 -18.810.912
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
235.766.468 94.521.301
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
235.766.468 94.521.301
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 184.501.602 89.980.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 420.268.070 184.501.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 420.621.833 184.978.244
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-6 174.155.921 92.438.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.754.792 4.436.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 163.401.129 88.002.083
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 1.151.294 810.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.151.294 810.139
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 171.495.394 128.906.230
Peşin Ödenmiş Giderler
5-17 51.178.701 13.320.564
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.987.543 7.613.374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 37.191.158 5.707.190
Diğer Dönen Varlıklar
17 372.208 778.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 372.208 778.540
ARA TOPLAM
818.975.351 421.232.621
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
818.975.351 421.232.621
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0
Vadeli Mevduatlar
0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 25.183 44.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.183 44.250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 300.334.864 233.217.556
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.725.351 6.564.859
Binalar
40.939.968 36.157.840
Tesis, Makine ve Cihazlar
214.719.438 149.243.936
Taşıtlar
1.230.912 972.843
Mobilya ve Demirbaşlar
11.200.915 7.971.182
Özel Maliyetler
82.497 65.525
Yapılmakta Olan Yatırımlar
670.815 7.497.489
Diğer Maddi Duran Varlıklar
705.871 684.785
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.480.627 5.295.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.100.683 3.487.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.100.683 3.487.585
Peşin Ödenmiş Giderler
17 28.190.378 10.812.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 28.190.378 10.812.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 25.617.415 24.272.551
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
364.978.420 277.358.700
TOPLAM VARLIKLAR
1.183.953.771 698.591.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5-7 1.127.709 760.356
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.819 168.528
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 233.819 168.528
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 893.890 591.828
Banka Kredileri
7 177 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 893.713 591.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5-6 188.157.125 80.459.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 60.079 59.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 188.097.046 80.400.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.247.696 3.286.264
Diğer Borçlar
5-8 17.260.121 4.967.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 56.381 38.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.203.740 4.928.663
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 45.748.106 7.694.586
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 8.216.818 4.530.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.821.769 1.839.717
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.395.049 2.690.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
ARA TOPLAM
264.757.575 101.698.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.757.575 101.698.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 5.145.854 5.000.691
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 4.147.419 3.895.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 4.147.419 3.895.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
998.435 1.105.320
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 998.435 1.105.320
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 23.157.194 15.293.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 23.157.194 15.293.908
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.756.587 2.787.391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.059.635 23.081.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
295.817.210 124.780.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
887.585.636 573.577.218
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.135.671 21.135.671
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0
Sermaye Avansı
0
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.529 7.529
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -7.802.118 -3.132.045
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -7.802.118 -3.132.045
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -7.802.118 -3.132.045
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 47.838.946 35.326.182
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 2.315.343 2.315.343
Yasal Yedekler
18 45.523.603 33.010.839
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
372.385.619 307.975.367
Net Dönem Karı veya Zararı
379.019.989 137.264.514
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
550.925 233.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
888.136.561 573.810.790
TOPLAM KAYNAKLAR
1.183.953.771 698.591.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.588.647.216 898.903.315
Satışların Maliyeti
19 -1.166.395.954 -698.402.343
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
422.251.262 200.500.972
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
422.251.262 200.500.972
Genel Yönetim Giderleri
20 -26.395.624 -20.113.428
Pazarlama Giderleri
20 -38.143.366 -29.545.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 90.492.360 32.294.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -66.570.699 -22.051.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
381.633.933 161.084.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 121.777.033 36.368.911
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -8.846.263 -13.651.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
494.564.703 183.801.549
Finansman Giderleri
24 -23.704.515 -10.896.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
470.860.188 172.905.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -91.479.451 -35.552.400
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -91.617.001 -34.816.011
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 137.550 -736.389
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
379.380.737 137.352.733
DÖNEM KARI (ZARARI)
379.380.737 137.352.733
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
360.748 88.219
Ana Ortaklık Payları
379.019.989 137.264.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 5,05359985 1,83019352
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -4.670.073 -899.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.670.073 -899.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.670.073 -899.346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
374.710.664 136.453.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
360.748 88.219
Ana Ortaklık Payları
374.349.916 136.365.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006621


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.