KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 19:03
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.457.257 129.856.764
Dönem Karı (Zararı)
181.102.869 96.522.215
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
181.102.869 96.522.215
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.777.301 54.090.835
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 27.782.693 22.301.608
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-136.059 -242.635
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-117.697 317.886
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.362 -560.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.714.430 8.374.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.691.095 3.035.852
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.023.335 5.338.237
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-500.557 -1.303.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.046.566 -5.585.074
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 15.569.195 7.839.048
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 4.826.082 2.028.244
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -6.849.268 -5.585.617
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 36.927.329 25.196.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.535 -235.728
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-10.535 -235.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.609.484 -1.223.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.033.768 -20.804.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.743.120 501.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.290.648 -21.306.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.682 2.212.920
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.682 2.212.920
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.627.395 4.561.295
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.388.842 -324.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.659.769 5.693.064
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
85.905 -4.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.573.864 5.697.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-420.368 -684.852
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.744.540 3.297.209
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.930 16.257
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.726.610 3.280.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.492.440 4.826.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.492.440 4.826.753
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
271.489.654 149.389.571
Ödenen Faiz
-20.534.428 -9.848.842
Alınan Faiz
7.174.867 5.761.973
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -42.672.836 -15.445.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.757.913 -27.002.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
279.467 474.089
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
279.467 474.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.106.892 -35.730.077
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -88.374.843 -35.313.580
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.732.049 -416.497
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
552.946 2.672.540
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
552.946 2.672.540
Alınan Faiz
13.516.566 5.580.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.094.839 -20.201.566
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.539 0
Kredilerden Nakit Girişleri
3.539 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -911.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -911.950
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-714.456 -478.704
Ödenen Temettüler
-60.383.922 -18.810.912
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.604.505 82.652.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.604.505 82.652.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 184.501.602 89.980.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 262.106.107 172.632.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -2.232.699 -2.232.699 -2.232.699 0 0 33.055.650 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Transferler
0 0 0 0 2.270.532 79.074.253 -81.344.785 -2.270.532 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 96.455.820 96.455.820 96.455.820 66.395 96.522.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-322.854 -322.854 -322.854 0 0 0 -322.854 -322.854
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -18.783.005 -18.783.005 -18.783.005 -27.907 -18.810.912
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.555.553 0 -2.555.553 0 0 0 0 0 -2.555.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 96.455.820 404.431.187 533.345.016 211.748 533.556.764
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 21.135.671 7.529 -3.132.045 -3.132.045 -3.132.045 0 0 35.326.182 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790
Transferler
0 0 0 0 0 0 12.512.764 124.751.750 -137.264.514 -12.512.764 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 180.938.551 180.938.551 180.938.551 164.318 181.102.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-772.871 -772.871 -772.871 0 0 0 -772.871 -772.871
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -60.341.498 -60.341.498 -60.341.498 -42.424 -60.383.922
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.904.916 0 -3.904.916 0 0 0 0 0 -3.904.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.838.946 0 0 0 372.385.619 180.938.551 553.324.170 693.401.400 355.466 693.756.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 263.095.357 184.978.244
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-6 136.282.164 92.438.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.179.941 4.436.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 130.102.223 88.002.083
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 908.615 810.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 908.615 810.139
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 124.297.197 128.906.230
Peşin Ödenmiş Giderler
5-17 14.709.406 13.320.564
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 9.883.121 7.613.374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.826.285 5.707.190
Diğer Dönen Varlıklar
17 241.671 778.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 241.671 778.540
ARA TOPLAM
539.534.410 421.232.621
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
539.534.410 421.232.621
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 17.456 44.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.456 44.250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 295.589.255 233.217.556
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.250.630 6.564.859
Binalar
38.716.171 36.157.840
Tesis, Makine ve Cihazlar
195.467.029 149.243.936
Taşıtlar
1.312.051 972.843
Mobilya ve Demirbaşlar
10.506.134 7.971.182
Özel Maliyetler
44.769 65.525
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18.537.507 7.497.489
Diğer Maddi Duran Varlıklar
695.867 684.785
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.808.810 5.295.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.142.330 3.487.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.142.330 3.487.585
Peşin Ödenmiş Giderler
17 10.259.361 10.812.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 10.259.361 10.812.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 32.802.624 24.272.551
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
349.849.106 277.358.700
TOPLAM VARLIKLAR
889.383.516 698.591.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5-7 1.100.145 760.356
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
216.408 168.528
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 216.408 168.528
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 883.737 591.828
Banka Kredileri
7 3.539 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 880.198 591.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5-6 116.980.601 80.459.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 145.757 59.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 116.834.844 80.400.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.865.896 3.286.264
Diğer Borçlar
5-8 15.711.654 4.967.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 56.381 38.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.655.273 4.928.663
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 10.510.638 7.694.586
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 22.929.897 4.530.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.216.041 1.839.717
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 18.713.856 2.690.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
ARA TOPLAM
170.098.831 101.698.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.098.831 101.698.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 5.434.793 5.000.691
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 4.207.849 3.895.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 4.207.849 3.895.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.226.944 1.105.320
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.226.944 1.105.320
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 17.553.732 15.293.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 17.553.732 15.293.908
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.539.294 2.787.391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.527.819 23.081.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.626.650 124.780.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
693.401.400 573.577.218
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.135.671 21.135.671
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.529 7.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -3.904.916 -3.132.045
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.904.916 -3.132.045
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.904.916 -3.132.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 47.838.946 35.326.182
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 2.315.343 2.315.343
Yasal Yedekler
18 45.523.603 33.010.839
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
372.385.619 307.975.367
Net Dönem Karı veya Zararı
180.938.551 137.264.514
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
355.466 233.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
693.756.866 573.810.790
TOPLAM KAYNAKLAR
889.383.516 698.591.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.016.948.578 630.038.946 377.068.787 221.515.229
Satışların Maliyeti
19 -778.883.956 -497.362.643 -280.260.750 -167.167.829
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
238.064.622 132.676.303 96.808.037 54.347.400
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
238.064.622 132.676.303 96.808.037 54.347.400
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.625.957 -14.443.386 -4.804.697 -3.964.445
Pazarlama Giderleri
20 -27.293.882 -21.770.669 -8.439.679 -6.499.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 30.166.029 24.511.675 6.889.226 11.246.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -20.381.650 -15.179.778 -5.710.311 -7.387.545
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
202.929.162 105.794.145 84.742.576 47.742.949
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 38.035.383 24.909.766 10.373.250 13.066.447
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -7.365.152 -1.145.748 -4.670.518 -73.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
233.599.393 129.558.163 90.445.308 60.736.310
Finansman Giderleri
24 -15.569.195 -7.839.048 -6.576.557 -2.566.669
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
218.030.198 121.719.115 83.868.751 58.169.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -36.927.329 -25.196.900 -8.304.917 -11.797.491
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -45.488.888 -26.846.317 -10.769.386 -12.033.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 8.561.559 1.649.417 2.464.469 236.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
181.102.869 96.522.215 75.563.834 46.372.150
DÖNEM KARI (ZARARI)
181.102.869 96.522.215 75.563.834 46.372.150
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
164.318 66.395 60.401 25.586
Ana Ortaklık Payları
180.938.551 96.455.820 75.503.433 46.346.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 1,40580157 0,66812341 0,72304833 0,39503981
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,40580157 0,66812341 0,72304833 0,39503981
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -772.871 -322.854 -83.756 -101.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -772.871 -322.854 -83.756 -101.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-772.871 -322.854 -83.756 -101.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
180.329.998 96.199.361 75.480.078 46.270.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
164.318 66.395 60.401 25.586
Ana Ortaklık Payları
180.165.680 96.132.966 75.419.677 46.244.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975337


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.