KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:39
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.302.312 -1.302.312 -1.302.312 0 0 29.619.682 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.619.682 0 0 0 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998
Transferler
0 0 0 0 3.435.968 110.065.639 -113.501.607 -3.435.968 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 47.094.640 47.094.640 47.094.640 34.487 47.129.127
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
166.540 166.540 166.540 0 0 0 166.540 166.540
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -32.005.680 -32.005.680 -32.005.680 -17.296 -32.022.976
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.135.772 0 -1.135.772 0 0 0 0 0 -1.135.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 47.094.640 294.778.759 422.841.837 152.852 422.994.689
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -2.232.699 -2.232.699 -2.232.699 0 0 33.055.650 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Transferler
0 0 0 0 2.270.532 79.074.253 -81.344.785 -2.270.532 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 50.109.256 50.109.256 50.109.256 40.809 50.150.065
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-221.014 -221.014 -221.014 0 0 0 -221.014 -221.014
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -18.783.005 -18.783.005 -18.783.005 -27.907 -18.810.912
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.453.713 0 -2.453.713 0 0 0 0 0 -2.453.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 50.109.256 358.084.623 487.100.292 186.162 487.286.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.871.474 27.213.514
Dönem Karı (Zararı)
50.150.065 47.129.127
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.150.065 47.129.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.672.214 26.876.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 14.517.333 15.103.023
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-227.232 2.408.680
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
329.594 2.486.790
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-556.826 -78.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.588.470 2.096.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.036.672 1.325.107
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.551.798 771.594
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.370.038 1.708.404
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.686.530 -3.709.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 5.272.379 8.915.041
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 1.265.927 2.120.625
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -4.221.814 -5.618.055
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 13.399.409 5.883.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-235.728 -323.441
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-235.728 -323.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.548.836 -35.539.704
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.824.622 -13.653.954
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
603.167 -1.078.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.427.789 -12.575.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-655.903 -64.033
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-655.903 -64.033
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.417.182 -23.837.727
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.908.792 -2.200.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.074.298 193.257
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-727 126.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.075.025 66.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-731.336 358.174
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.275.215 4.465.735
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.257 6.379
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.258.958 4.459.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.085.210 -801.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.085.210 -801.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.371.115 38.466.162
Ödenen Faiz
-6.484.677 -11.022.967
Alınan Faiz
4.297.690 5.712.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -7.312.654 -5.942.230
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.520.200 -15.294.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
466.933 356.388
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
466.933 356.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.455.122 -20.375.730
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -26.339.512 -20.195.800
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -115.610 -179.930
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.755.152 992.470
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.755.152 992.470
Alınan Faiz
3.712.837 3.732.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.866.390 -32.736.237
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-910.364 -713.261
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-910.364 -713.261
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-145.114
Ödenen Temettüler
-18.810.912 -32.022.976
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.484.884 -20.816.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.484.884 -20.816.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 89.980.301 93.616.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.465.185 72.800.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 134.513.089 90.098.119
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-6 80.933.991 62.471.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.722.047 5.325.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 76.211.944 57.146.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 3.857.985 3.204.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.857.985 3.204.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 125.221.107 133.081.463
Peşin Ödenmiş Giderler
5-17 6.757.362 10.666.154
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.463.259 4.433.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.294.103 6.232.219
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.626.936 3.968.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.626.936 3.968.580
ARA TOPLAM
352.910.470 303.489.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
352.910.470 303.489.985
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 44.250 41.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 44.250 41.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 218.415.307 205.839.987
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.317.442 5.303.462
Binalar
31.056.578 29.475.356
Tesis, Makine ve Cihazlar
135.825.064 126.863.385
Taşıtlar
1.079.118 1.185.393
Mobilya ve Demirbaşlar
6.999.470 7.026.936
Özel Maliyetler
85.321 96.983
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12.287.487 11.088.370
Diğer Maddi Duran Varlıklar
705.730 741.005
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.899.947 3.254.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.718.642 4.232.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.718.642 4.232.424
Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.913.173 7.668.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.913.173 7.668.325
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 26.062.288 24.173.907
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.282.877 245.440.709
TOPLAM VARLIKLAR
608.193.347 548.930.694
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5-7 808.141 1.794.224
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
275.207 758.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 275.207 758.422
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 532.934 1.035.802
Banka Kredileri
7 1.586 911.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 531.348 123.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5-6 76.073.566 64.945.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 54.179 54.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 76.019.387 64.890.733
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.079.246 2.810.582
Diğer Borçlar
5-8 4.776.068 2.500.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 39.923 23.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.736.145 2.477.187
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 7.856.342 356.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 9.410.386 3.083.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.775.642 1.000.099
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.634.744 2.082.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 187.911 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 187.911 0
ARA TOPLAM
101.191.660 75.490.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.191.660 75.490.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 2.557.667 2.627.062
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 2.548.490 2.077.455
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 2.548.490 2.077.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.177 549.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 9.177 549.607
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 14.563.550 12.467.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 14.563.550 12.467.379
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.594.016 2.177.194
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.715.233 17.271.635
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.906.893 92.762.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
487.100.292 455.995.055
Ödenmiş Sermaye
18 2.837.014 2.837.014
Sermaye Düzeltme Farkları
18 93.298.657 93.298.657
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.529 7.529
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -2.453.713 -2.232.699
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.453.713 -2.232.699
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.453.713 -2.232.699
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 35.326.182 33.055.650
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 2.315.343 2.315.343
Yasal Yedekler
18 33.010.839 30.740.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
307.975.367 247.684.119
Net Dönem Karı veya Zararı
50.109.256 81.344.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
186.162 173.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
487.286.454 456.168.315
TOPLAM KAYNAKLAR
608.193.347 548.930.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 408.523.717 388.185.992 209.523.969 200.722.554
Satışların Maliyeti
19 -330.194.814 -316.305.453 -164.905.842 -164.068.471
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.328.903 71.880.539 44.618.127 36.654.083
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
78.328.903 71.880.539 44.618.127 36.654.083
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.478.941 -8.932.477 -4.606.741 -4.299.142
Pazarlama Giderleri
20 -15.271.410 -12.946.606 -7.270.198 -6.268.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 13.264.877 13.238.115 4.444.209 5.732.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.792.233 -9.304.046 -3.720.385 -5.885.153
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.051.196 53.935.525 33.465.012 25.934.174
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 11.843.319 10.084.674 7.111.606 4.557.923
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.072.662 -2.092.659 -807.740 -1.080.248
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.821.853 61.927.540 39.768.878 29.411.849
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
24 -5.272.379 -8.915.041 -2.534.350 -4.523.062
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.549.474 53.012.499 37.234.528 24.888.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -13.399.409 -5.883.372 -7.587.987 -3.140.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -14.812.595 -8.384.297 -8.194.645 -5.561.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.413.186 2.500.925 606.658 2.420.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.150.065 47.129.127 29.646.541 21.747.789
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.150.065 47.129.127 29.646.541 21.747.789
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.809 34.487 18.555 19.618
Ana Ortaklık Payları
50.109.256 47.094.640 29.627.986 21.728.171
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 17,66267491 16,60007318 10,44336968 7,65881698
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 17,66267491 16,60007318 10,44336968 7,65881698
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -221.014 166.540 -527.584 776.322
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -221.014 166.540 -527.584 776.322
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.000 Değişim: -0,73% Hacim : 17.624 Mio.TL Son veri saati : 14:37
Düşük 1.992 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4138 Değişim: 0,28%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4600
Açılış: 13,3767
15,2028 Değişim: 0,39%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2535
Açılış: 15,144
791,03 Değişim: 0,13%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.