KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 23:02
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166
Transferler
20.321 -20.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.108 -16.790 -15.682 -1.435 -17.117
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -3.456 -30.048 1.128 -393.718 -16.790 717.714 -6.665 711.049
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -7.104 398.827 -3.410 -39.548 1.128 -393.718 98.893 989.738 4.155 993.893
Transferler
98.893 -98.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.540 -2.591 -55.143 -49.194 -5.356 -54.550
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -7.104 398.827 5.130 -2.591 -39.548 1.128 -294.825 -55.143 940.544 -1.201 939.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.643 -19.624
Dönem Karı (Zararı)
-60.499 -18.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.912 118.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 21.017 17.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
762 564
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.353 564
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.591
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.580 604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.909 4.709
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.671 -4.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.569 28.607
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.722 -295
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
69.291 28.902
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
82.429 80.281
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -21.432 -8.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
158 -114.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
141.829 8.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58 -298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
141.887 8.324
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-306.870 -83.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.259 -11.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.828 -2.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.431 -8.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
221.458 -28.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
202.136 -39.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.322 11.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.571 -14.230
Ödenen Faiz
-5
Alınan Faiz
8.887 44
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.984 -619
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -667 -1.039
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.164 -3.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.203 -11.210
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.038 -11.461
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -95.038 -10.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -783
Alınan Faiz
835 251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.374 -4.056
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
757.404 126.518
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-510.899 -82.125
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.321 -10.735
Ödenen Faiz
-60.810 -37.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.814 -34.890
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.555 -142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.369 -35.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.061 69.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
297.430 34.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
297.430 103.061
Finansal Yatırımlar
208.562
Vadeli Mevduatlar
208.562
Ticari Alacaklar
952.558 997.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 855 797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 951.703 997.041
Diğer Alacaklar
82.616 103.250
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.768 10.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.848 92.256
Türev Araçlar
180.511 26.720
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
180.511
Stoklar
8 621.051 314.181
Peşin Ödenmiş Giderler
11 48.665 22.162
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.665 22.162
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 667 1.102
Diğer Dönen Varlıklar
15 132.598 148.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
132.598 148.451
ARA TOPLAM
2.316.096 1.925.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.316.096 1.925.327
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
145.069 145.056
Ticari Alacaklar
127.255 227.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 127.255 227.157
Türev Araçlar
133.599
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
133.599
Maddi Duran Varlıklar
9 853.452 764.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.429 20.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
345.232 357.711
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 334.587 347.066
Peşin Ödenmiş Giderler
11 83.610 66.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 120.210 97.334
Diğer Duran Varlıklar
15 48 38
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.694.305 1.811.939
TOPLAM VARLIKLAR
4.010.401 3.737.266
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 1.197.925 1.002.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 585.325 477.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
578.398 465.239
Banka Kredileri
578.398 465.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.927 11.965
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.927 11.965
Ticari Borçlar
422.965 479.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.534 9.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 416.431 469.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.709 10.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 54.719 22.848
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.445 624
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.671 99.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.241 6.884
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 94.430 92.880
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 23.368 44.980
ARA TOPLAM
2.409.127 2.137.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.409.127 2.137.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 571.889 522.946
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
552.793 502.567
Banka Kredileri
552.793 502.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.096 20.379
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.096 20.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 383 834
Uzun Vadeli Karşılıklar
89.659 82.132
Genel Karşılıklar
65.145 61.575
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 24.514 20.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
661.931 605.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.071.058 2.743.373
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
940.544 989.738
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
391.723 391.723
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
398.827 398.827
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.104 -7.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.009 -42.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.130 -3.410
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.591
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.591
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-39.548 -39.548
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.128 1.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-294.825 -393.718
Net Dönem Karı veya Zararı
-55.143 98.893
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.201 4.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
939.343 993.893
TOPLAM KAYNAKLAR
4.010.401 3.737.266


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 271.092 187.721
Satışların Maliyeti
16 -258.170 -151.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.922 36.678
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 0 9.718
BRÜT KAR (ZARAR)
12.922 46.396
Genel Yönetim Giderleri
17 -25.622 -16.679
Pazarlama Giderleri
17 -31.191 -10.770
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.582 -1.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 126.542 74.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -8.983 -909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.086 90.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
835 251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.921 91.182
Finansman Giderleri
12 -156.041 -118.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-83.120 -27.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.621 8.822
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 24.066 8.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.499 -18.225
DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.499 -18.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.356 -1.435
Ana Ortaklık Payları
-55.143 -16.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) (hisse başına) -0,06100000 -0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.540 1.108
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.540 1.108
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.540 1.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.959 -17.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.356 -1.435
Ana Ortaklık Payları
-46.603 -15.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028123


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 0,72% Hacim : 17.960 Mio.TL Son veri saati : 13:45
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,8547 Değişim: 2,02%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,7153 Değişim: 2,93%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
931,81 Değişim: 2,28%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.