" />

KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 21:11
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.630 663.536
Transferler
-1 83 17.943 -18.025 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.029 6.296 -247 -4.451 -4.698
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 -1.533 1.128 -414.018 6.296 668.919 -10.081 658.838
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166
Transferler
70 20.251 -20.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.344 -13.341 -8.997 -597 -9.594
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 234.040 -220 -30.048 1.128 -393.788 -13.341 724.399 -5.827 718.572


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
229.226 105.765
Dönem Karı (Zararı)
-13.938 1.845
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
442.413 411.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
52.725 46.425
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.037 -3.895
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 918 1.445
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.119 -5.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
127.349 61.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.427 11.608
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
110.922 49.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
146.704 87.225
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.176 -3.366
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-19 148.880 90.591
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
176.063 222.647
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.252
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-60.831 4.847
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.634 -155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-104.021 -264.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.947 -293.461
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57 -309.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.890 16.491
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -156.751 -91.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.928 68.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.487 -4.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.415 73.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.855 51.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.217 47.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.638 4.190
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
324.454 149.154
Ödenen Faiz
0 -421
Alınan Faiz
103 1.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.611 -5.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.560 -1.631
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-87.160 -37.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.900 -20.416
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.713 760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.686 -22.632
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -39.862 -14.664
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.824 -7.968
Alınan Faiz
2.073 1.581
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.521 -94.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
848.096 517.656
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-883.232 -551.038
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.036 -16.479
Ödenen Faiz
-139.786 -30.398
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
437 -14.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.195 -9.382
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.454 -10.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.741 -19.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.837 47.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.096 27.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
63.096 69.837
Finansal Yatırımlar
9.112 17.058
Ticari Alacaklar
8 850.299 990.160
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 570 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
849.729 989.533
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
33.230 116.321
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
33.230 116.321
Diğer Alacaklar
60.737 7.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.675 7.181
Türev Araçlar
101.985 81.934
Stoklar
9 333.393 177.761
Peşin Ödenmiş Giderler
36.720 18.560
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.560 1.067
Diğer Dönen Varlıklar
12 65.917 65.238
ARA TOPLAM
1.556.049 1.545.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.556.049 1.545.117
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
168.721 120.690
Ticari Alacaklar
8 87.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
87.946
Türev Araçlar
25.496 81.934
Maddi Duran Varlıklar
10 563.865 530.595
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.171 12.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
275.510 297.190
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 264.865 286.545
Peşin Ödenmiş Giderler
13 11.078 169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 114.470 53.302
Diğer Duran Varlıklar
12 77.253 75.305
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.346.510 1.171.830
TOPLAM VARLIKLAR
2.902.559 2.716.947
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
426.712 439.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
426.712 439.904
Banka Kredileri
14 419.448 417.262
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.264 22.642
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
782.097 272.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
782.097 272.311
Banka Kredileri
14 782.097 i Taraflara Ticari Borçlar
7 7.862 10.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
314.706 297.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.332 7.863
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 17.584 4.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
337 683
Kısa Vadeli Karşılıklar
95.376 60.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.628 4.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 87.748 55.474
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.082 11.129
ARA TOPLAM
1.681.088 1.104.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.681.088 1.104.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.417 820.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.417 820.949
Banka Kredileri
14 418.063 805.070
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.354 15.879
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.530 63.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
47.066 40.147
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.464 22.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
502.899 884.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.183.987 1.988.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
724.399 733.396
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
225.998 225.928
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
225.998 225.928
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.042 -8.042
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
234.040 233.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.268 -34.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
-220 -4.564
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-30.048 -30.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-30.048 -30.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.128 1.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-393.788 -414.039
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.341 20.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.827 -5.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
718.572 728.166
TOPLAM KAYNAKLAR
2.902.559 2.716.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.093.341 990.566 509.602 449.864
Satışların Maliyeti
17 -885.351 -780.062 -417.232 -345.735
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
207.990 210.504 92.370 104.129
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 50.797 193.475 -32.548 30.080
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -33.230 -139.964 33.435 -3.116
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.567 53.511 887 26.964
BRÜT KAR (ZARAR)
225.557 264.015 93.257 131.093
Genel Yönetim Giderleri
18 -48.418 -42.998 -15.924 -12.357
Pazarlama Giderleri
18 -53.881 -44.443 -21.991 -21.648
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -3.472 -3.278 -1.134 -1.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 124.775 253.778 -12.731 134.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.758 -1.818 1.563 3
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
239.803 425.256 43.040 229.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.754 1.786 1.377 1.581
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-46 -50
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
243.511 426.992 44.417 231.447
Finansman Giderleri
14 -318.280 -420.300 -74.904 -218.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-74.769 6.692 -30.487 12.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
60.831 -4.847 64.858 -3.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -337 -960 105 -306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 61.168 -3.887 64.753 -3.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.938 1.845 34.371 9.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.938 1.845 34.371 9.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-597 -4.451 -333 -997
Ana Ortaklık Payları
-13.341 6.296 34.704 10.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Kr) (hisse başına) 21 -0,01500000 0,00700000 0,03900000 0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.344 -6.543 4.861 -3.514
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.344 -6.543 4.861 -3.514
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.344 -6.543 4.861 -3.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.594 -4.698 39.232 5.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-597 -4.451 -333 -997
Ana Ortaklık Payları
-8.997 -247 39.565 6.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975364


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.