" />

KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 22:57
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.630 663.536
Transferler
-1 83 17.943 -18.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.029 -4.026 -7.055 -3.454 -10.509
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 -1.533 1.128 -414.018 -4.026 662.111 -9.084 653.027
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166
Transferler
20.321 -20.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-517 -48.044 -48.561 -264 -48.825
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -5.081 -30.048 1.128 -393.718 -48.044 684.835 -5.494 679.341


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.753 97.931
Dönem Karı (Zararı)
-48.308 -7.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.934 195.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.006 30.721
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.033 -4.171
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 914 1.169
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.119 -5.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.765 15.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.163 7.358
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24.602 8.413
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.433 73.530
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-950 -3.113
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-19 96.383 76.643
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
119.154 82.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.442
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.442
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.027 1.401
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.484 -155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-281.941 -77.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.601 -69.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-405 -55.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-156.196 -13.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -83.323 -112.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.937 20.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.067 -7.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.870 28.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.080 83.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.205 78.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.125 5.342
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-39.315 110.278
Ödenen Faiz
0 -269
Alınan Faiz
103 3.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-881 -1.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.110 -1.841
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.550 -11.858
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.902 -13.183
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.553 701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.302 -13.759
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.717 -10.790
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.585 -2.969
Alınan Faiz
847 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.421 -111.017
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
670.381 402.948
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-504.444 -398.480
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.425 -11.715
Ödenen Faiz
-86.543 -88.684
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.452 -15.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.234 -26.269
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
845 -4.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.389 -30.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.837 47.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.448 16.435


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
59.448 69.837
Finansal Yatırımlar
32.658 17.058
Ticari Alacaklar
8 1.049.885 990.160
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.032 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.048.853 989.533
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
66.664 116.321
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
66.664 116.321
Diğer Alacaklar
52.973 7.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.344 7.181
Türev Araçlar
106.229 81.934
Stoklar
9 259.965 177.761
Peşin Ödenmiş Giderler
13 39.479 18.560
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.403 1.067
Diğer Dönen Varlıklar
12 62.161 65.238
ARA TOPLAM
1.730.865 1.545.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.730.865 1.545.117
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.690 120.690
Ticari Alacaklar
8 95.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
95.942
Türev Araçlar
53.115 81.934
Maddi Duran Varlıklar
10 553.957 530.595
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.161 12.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
282.099 297.190
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 271.454 286.545
Peşin Ödenmiş Giderler
13 213 169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 49.717 53.302
Diğer Duran Varlıklar
12 77.213 75.305
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.244.107 1.171.830
TOPLAM VARLIKLAR
2.974.972 2.716.947
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
612.422 439.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
612.422 439.904
Banka Kredileri
14 601.732 417.262
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.690 22.642
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
778.174 272.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
778.174 272.311
Banka Kredileri
14 778.174 272.311
Ticari Borçlar
8 270.703 307.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 9.282 10.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
261.421 297.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.871 7.863
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 29.995 4.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
735 683
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.756 60.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.531 4.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 70.225 55.474
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.846 11.129
ARA TOPLAM
1.793.502 1.104.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.793.502 1.104.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
437.896 820.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
437.896 820.949
Banka Kredileri
14 424.491 805.070
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.405 15.879
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.327
Uzun Vadeli Karşılıklar
62.906 63.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
45.629 40.147
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 17.277 22.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
502.129 884.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.295.631 1.988.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
684.835 733.396
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
225.928 225.928
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
225.928 225.928
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.042 -8.042
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
233.970 233.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-35.129 -34.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.081 -4.564
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-30.048 -30.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-30.048 -30.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.128 1.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-393.718 -414.039
Net Dönem Karı veya Zararı
-48.044 20.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.494 -5.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
679.341 728.166
TOPLAM KAYNAKLAR
2.974.972 2.716.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 583.739 540.701 396.018 272.852
Satışların Maliyeti
17 -468.119 -434.327 -317.076 -205.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.620 106.374 78.942 66.873
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 83.345 163.395 -20.983 3.585
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -66.664 -136.848 27.947 8.705
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.681 26.547 6.964 12.290
BRÜT KAR (ZARAR)
132.301 132.921 85.906 79.163
Genel Yönetim Giderleri
18 -32.494 -30.641 -15.815 -15.104
Pazarlama Giderleri
18 -31.890 -22.795 -21.120 -11.378
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.338 -1.595 -837 148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 137.506 119.320 63.112 54.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.321 -1.823 -5.412 -1.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.764 195.387 105.834 105.564
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.377 205 2.126 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-46 -50 -46 -50
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
199.095 195.542 107.914 105.514
Finansman Giderleri
14 -243.376 -201.621 -125.147 -99.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.281 -6.079 -17.233 6.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.027 -1.401 -12.849 -3.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -442 -653 -442 -653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.585 -748 -12.407 -2.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.308 -7.480 -30.082 3.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.308 -7.480 -30.082 3.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-264 -3.454 1.171 -1.228
Ana Ortaklık Payları
-48.044 -4.026 -31.253 4.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Kr) (hisse başına) 21 -0,05300000 -0,00400000 -0,03400000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-517 -3.029 -1.625 -4.596
Yabancı Para Çevrim Farkları
-517 -3.029 -1.625 -4.596
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-517 -3.029 -1.625 -4.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.825 -10.509 -31.707 -1.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-264 -3.454 1.171 -1.228
Ana Ortaklık Payları
-48.561 -7.055 -32.878 -205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958864


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.