KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2021 - 21:14
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.629 663.537
Transferler
-1 18.026 -18.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.567 -8.418 -6.851 -2.228 -9.079
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 3.063 1.045 -413.935 -8.418 662.315 -7.857 654.458
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166
Transferler
20.321 -20.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.108 -16.790 -15.682 -1.435 -17.117
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -3.456 -30.048 1.128 -393.718 -16.790 717.714 -6.665 711.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.624 41.099
Dönem Karı (Zararı)
-18.225 -10.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
118.567 94.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 17.333 15.514
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
564 -2.477
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 564 43
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -2.520
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
604 7.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.709 3.035
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.105 4.903
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.607 14.896
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-295 -6.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.902 21.718
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
80.281 61.758
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.366
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.366
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -8.822 -1.734
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.572 -35.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.026 -27.216
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-298 -38.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.324 11.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-83.382 -39.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.131 -43.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.159 -7.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.972 -35.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.085 75.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-39.484 82.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.399 -6.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.230 48.554
Ödenen Faiz
-5 -4.054
Alınan Faiz
44 6.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-619 -1.588
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.039 -516
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.775 -7.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.210 -6.748
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.461 -7.036
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.678 -6.439
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -783 -597
Alınan Faiz
251 184
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.056 -47.811
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.518 456.389
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.125 -464.918
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.735 -5.309
Ödenen Faiz
-37.714 -33.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.890 -13.460
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-142 751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.032 -12.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.837 47.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.805 34.530


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34.805 69.837
Finansal Yatırımlar
32.619 17.058
Diğer Finansal Yatırımlar
32.619 17.058
Ticari Alacaklar
981.559 990.160
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 925 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 980.634 989.533
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
94.610 116.321
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
94.610 116.321
Diğer Alacaklar
22.152 7.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.152 7.181
Türev Araçlar
96.902 81.934
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
96.902 81.934
Stoklar
8 261.143 177.761
Peşin Ödenmiş Giderler
29.567 18.560
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 29.567 18.560
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 1.039 1.067
Diğer Dönen Varlıklar
132.347 65.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 132.347 65.238
ARA TOPLAM
1.686.743 1.545.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.686.743 1.545.117
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.690 120.690
Diğer Finansal Yatırımlar
120.690 120.690
Türev Araçlar
72.677 81.934
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
72.677 81.934
Maddi Duran Varlıklar
9 542.325 530.595
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 542.325 530.595
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.962 12.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
291.040 297.190
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 280.395 286.545
Peşin Ödenmiş Giderler
169
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 62.124 53.302
Diğer Duran Varlıklar
25.733 75.305
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 25.733 75.305
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.126.551 1.171.830
TOPLAM VARLIKLAR
2.813.294 2.716.947
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
491.817 439.904
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
491.817 439.904
Banka Kredileri
12 482.074 417.262
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.743 22.642
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
560.603 272.311
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
560.603 272.311
Banka Kredileri
12 560.603 272.311
Ticari Borçlar
296.509 307.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.190 10.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 288.319 297.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.764 7.863
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.236 4.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 21.236 4.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
683
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.353 60.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.555 4.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 52.798 55.474
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.050 11.129
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.050 11.129
ARA TOPLAM
1.444.332 1.104.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.444.332 1.104.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
597.729 820.949
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
597.729 820.949
Banka Kredileri
12 583.042 805.070
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.687 15.879
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.184 63.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
42.412 40.147
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.772 22.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
657.913 884.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.102.245 1.988.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
717.714 733.396
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
225.928 225.928
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
233.970 233.970
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
233.970 233.970
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-8.042 -8.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.504 -34.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.456 -4.564
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-30.048 -30.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-30.048 -30.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.128 1.128
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.128 1.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-393.718 -414.039
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.790 20.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.665 -5.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
711.049 728.166
TOPLAM KAYNAKLAR
2.813.294 2.716.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 187.721 267.849
Satışların Maliyeti
16 -151.043 -228.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.678 39.501
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 104.328 159.810
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
16 -94.610 -145.553
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.718 14.257
BRÜT KAR (ZARAR)
46.396 53.758
Genel Yönetim Giderleri
17 -16.679 -15.537
Pazarlama Giderleri
17 -10.770 -11.417
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.501 -1.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
74.394 65.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-909 -550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.931 89.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
251 388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.182 90.026
Finansman Giderleri
-118.229 -102.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.047 -12.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.822 1.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 8.822 1.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.225 -10.646
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.225 -10.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.435 -2.228
Ana Ortaklık Payları
-16.790 -8.418
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) (hisse başına) -0,01900000 -0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.108 1.567
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.108 1.567
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.108 1.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.117 -9.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.435 -2.228
Ana Ortaklık Payları
-15.682 -6.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937352


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.