KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 - 18:35
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.485 705 -25.590 1.045 -451.295 -23.388 327.564 327.564
Transferler
-44.572 21.184 23.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
251 25.590 20.418 46.259 46.259
Sermaye Avansı
190.373 190.373 190.373
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
9 -7.150 -7.141 -5.276 -12.417
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 22.586 5.305 190.373 6.165 -6.454 153.913 956 1.054 -437.261 20.418 557.055 -5.276 551.779
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.630 663.536
Transferler
-1 83 17.943 -18.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.543 6.296 -247 -4.451 -4.698
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 -5.047 1.128 -414.018 6.296 668.919 -10.081 658.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.765 -179.745
Dönem Karı (Zararı)
1.845 20.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
411.379 157.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 46.425 45.712
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.895 474
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.445 72
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -5.340 402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.537 45.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.608 9.630
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49.929 35.988
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
87.225 123.085
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.366 -10.176
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 90.591 133.261
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
222.647 30.998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.252 -10.190
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.252 -10.190
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.847 2.035
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-155 -80.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-264.070 -346.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-293.461 -229.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-309.952 -232.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.491 2.748
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -91.349 -29.313
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.855 347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.941 -5.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.684 4.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
73.625 -10.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.464 -22.843
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-144 -60.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.334 1.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.334 1.364
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
149.154 -168.847
Ödenen Faiz
-421 -2.009
Alınan Faiz
1.785 8.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.841 -2.980
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.631 -761
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-37.281 -14.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.416 66.516
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 -3.913
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-125 -51.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
760 145.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.632 -24.506
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -14.664 -16.268
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.968 -8.238
Alınan Faiz
1.581 1.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.731 53.836
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 190.373
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
517.656 990.721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-551.038 -999.745
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.479 -20.225
Ödenen Faiz
-30.398 -111.369
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.472 4.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.382 -59.393
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.057 251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.439 -59.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.239 82.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.800 23.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27.800 47.239
Finansal Yatırımlar
65.374 2.466
Ticari Alacaklar
7 1.021.832 855.941
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 693.904 383.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
327.928 471.989
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
110.496 64.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
110.496 64.382
Diğer Alacaklar
5.290 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.290 99
Türev Araçlar
78.285 44.868
Stoklar
8 220.969 124.280
Peşin Ödenmiş Giderler
24.056 14.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.631 1.720
Diğer Dönen Varlıklar
11 68.120 144.427
ARA TOPLAM
1.623.853 1.300.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.623.853 1.300.368
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.738 150.613
Ticari Alacaklar
56.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.860
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
29.468 85.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
29.468 85.880
Türev Araçlar
97.856 89.735
Maddi Duran Varlıklar
9 533.218 467.628
Kullanım Hakkı Varlıkları
319 664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
221.406 235.456
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 210.761 224.811
Peşin Ödenmiş Giderler
188 441
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 87.087 90.974
Diğer Duran Varlıklar
11 77.347 114.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.254.487 1.235.579
TOPLAM VARLIKLAR
2.878.340 2.535.947
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 586.915 904.834
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 219.211 146.471
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
219.211 146.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
85 487
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
219.126 145.984
Ticari Borçlar
7 298.787 229.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.091 12.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
290.696 217.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.381 6.866
Türev Araçlar
6.931 14.183
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.756 14.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
959 157
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.690 46.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.726 3.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 58.964 43.304
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.539 12.522
ARA TOPLAM
1.214.169 1.376.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.214.169 1.376.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
954.564 446.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
954.564 446.591
Banka Kredileri
13 954.335 446.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 229 295
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 170
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.769 49.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
37.387 33.200
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 13.382 16.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.005.333 496.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.219.502 1.872.411
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
668.919 669.166
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
r Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.890 145.891
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.890 145.891
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
153.912 153.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.022 -8.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.047 1.496
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.047 1.496
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.128 1.045
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-414.018 -431.961
Net Dönem Karı veya Zararı
6.296 18.025
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.081 -5.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
658.838 663.536
TOPLAM KAYNAKLAR
2.878.340 2.535.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 990.566 1.171.079 449.864 412.412
Satışların Maliyeti
16 -780.062 -967.643 -345.735 -348.866
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.504 203.436 104.129 63.546
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 193.475 164.307 30.080 -27.118
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
16 -139.964 -150.581 -3.116 20.456
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.511 13.726 26.964 -6.662
BRÜT KAR (ZARAR)
264.015 217.162 131.093 56.884
Genel Yönetim Giderleri
17 -42.998 -36.798 -12.357 -11.287
Pazarlama Giderleri
17 -44.443 -49.730 -21.648 -17.125
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -3.278 -7.716 -1.683 -1.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
253.778 29.138 134.458 -28.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.818 -10.097 3 -2.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
425.256 141.959 229.866 -4.492
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.786 80.288 1.581 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-50 -32 0 -5
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
426.992 222.215 231.447 -4.497
Finansman Giderleri
13 -420.300 -199.762 -218.679 4.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.692 22.453 12.768 -12
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.847 -2.035 -3.445 12.107
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -960 0 -306 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.887 -2.035 -3.139 12.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.845 20.418 9.323 12.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.845 20.418 9.323 12.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.451 0 -997 0
Ana Ortaklık Payları
6.296 20.418 10.320 12.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000007 0,00000034 0,00000011 0,00000020
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.543 25.841 -3.514 -264
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.543 251 -3.514 -264
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 32.808 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 32.808 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -7.218 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -7.218 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.543 25.841 -3.514 -264
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.698 46.259 5.809 11.831
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.451 0 -997 0
Ana Ortaklık Payları
-247 46.259 6.806 11.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885928


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.