KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2019 - 00:05
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 -4.075.609 1.031.613 -430.863.437 6.906.865 355.004.434 355.004.434
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-6.906.865 -6.906.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
124.295 -9.006.941 -12.914.418 -21.797.064 -21.797.064
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 339.999 13.082.550 1.031.613 -423.956.972 -12.914.418 333.207.370 333.207.370
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -6.453.704 198.484.656 704.585 -25.589.944 1.045.086 -451.295.277 -23.387.670 327.563.871 327.563.871
Transferler
-23.387.670 23.387.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.967 12.794.973 -31.831.808 -19.095.802 -19.095.802
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 198.484.656 645.618 -12.794.971 1.045.086 -474.682.947 -31.831.808 308.468.069 308.468.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.389.480 -2.502.558
Dönem Karı (Zararı)
-31.831.808 -12.914.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
115.936.654 93.385.395
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 14.902.491 13.759.120
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-958.769 16.009
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 350.536 16.009
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.309.305
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.516.045 10.215.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.472.643 2.494.422
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37.043.402 7.721.247
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.833.405 8.877.389
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.029.280 3.960.269
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.862.685 4.917.120
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
48.250.410 58.569.959
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.593.276 3.329.511
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.593.276 3.329.511
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -8.779.454 -1.382.262
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-234.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.358.147 -65.328.708
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.227.011 -15.869.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.296.652 -289.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-141.523.663 -15.580.826
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
45.682.658 -43.230.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.084.511 44.515.848
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.060.011 -3.032.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.144.522 47.548.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.898.305 -50.744.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-41.562.074 -57.976.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-34.336.231 7.231.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.253.301 15.142.269
Ödenen Faiz
-447.605 -1.750.052
Alınan Faiz
2.707.945 3.547.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-495.655 -652.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -783.366 -62.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.117.498 -18.727.786
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.287.255 -3.516.134
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-28.911.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
396.038 2.195.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.093.178 -6.123.936
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.504.574 -5.625.768
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.588.604 -498.168
Alınan Faiz
321.335 412.477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.855.652 10.657.968
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
262.074.539 170.144.422
Kredilerden Nakit Girişleri
262.074.539 170.144.422
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-239.699.994 -136.906.715
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-239.699.994 -116.906.715
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.659.172 -640.416
Ödenen Faiz
-12.859.721 -21.939.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.821.083 4.639.276
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-58.967 124.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.880.050 4.763.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.769.148 16.241.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.889.098 21.005.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14.889.098 82.769.148
Finansal Yatırımlar
30.494.695 48.225.635
Ticari Alacaklar
675.221.906 522.505.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 12.531.889 197.805.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 662.690.017 324.699.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
48.616.787 42.386.884
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
48.616.787 42.386.884
Diğer Alacaklar
64.706 73.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.706 73.732
Türev Araçlar
32.696.386 29.102.154
Stoklar
7 139.992.718 184.366.071
Peşin Ödenmiş Giderler
10 55.063.914 21.973.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 783.366 738.891
Diğer Dönen Varlıklar
14 108.946.283 103.554.509
ARA TOPLAM
1.106.769.859 1.035.696.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.106.769.859 1.035.696.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
127.816.277 98.904.827
Ticari Alacaklar
58.532.929 84.373.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 58.532.929 84.373.034
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
127.473.397 136.195.638
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
127.473.397 136.195.638
Türev Araçlar
89.915.061 87.306.462
Maddi Duran Varlıklar
8 519.598.976 561.416.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 234.548.456 195.607.116
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
234.548.456 195.607.116
Peşin Ödenmiş Giderler
10 489.183 539.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 105.246.594 100.075.978
Diğer Duran Varlıklar
14 83.871.940 59.770.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.347.492.813 1.324.188.952
TOPLAM VARLIKLAR
2.454.262.672 2.359.885.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 516.796.504 379.548.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 497.826.314 501.725.031
Ticari Borçlar
302.574.915 248.490.404
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 21.538.635 24.038.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 281.036.280 224.451.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.312.779 5.798.965
Türev Araçlar
8.262.814 9.249.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.961.020 63.932.923
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
174.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.771.060 29.469.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.474.239 2.864.688
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 45.296.821 26.604.704
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.331.671 3.764.731
ARA TOPLAM
1.414.837.077 1.242.154.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.414.837.077 1.242.154.323
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 667.117.749 725.051.509
Türev Araçlar
15.455.357 16.061.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.054.936 13.325.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.329.484 35.728.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.646.470 21.279.033
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 13.683.014 14.449.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
730.957.526 790.166.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.145.794.603 2.032.321.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
308.468.069 327.563.871
Ödenmiş Sermaye
600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
192.030.952 192.030.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192.030.952 192.030.952
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
198.484.656 198.484.656
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.453.704 -6.453.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.149.353 -24.885.359
Yabancı Para Çevrim Farkları
645.618 704.585
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.794.971 -25.589.944
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.794.971 -25.589.944
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.045.086 1.045.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-474.682.947 -451.295.277
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.831.808 -23.387.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
308.468.069 327.563.871
TOPLAM KAYNAKLAR
2.454.262.672 2.359.885.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.010 Değişim: -0,22% Hacim : 2.535 Mio.TL Son veri saati : 10:15
Düşük 1.998 21.01.2022 Yüksek 2.016
Açılış: 2.008
13,4277 Değişim: 0,38%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4600
Açılış: 13,3767
15,2293 Değişim: 0,56%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2535
Açılış: 15,144
795,27 Değişim: 0,67%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.