KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 21:13
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.171.413 -2.171.413 -168.778 -168.778 46.657.299 46.657.299 44.317.108 -726.167 43.590.941
Dönem Karı (Zararı)
46.657.299 46.657.299 46.657.299 -434.933 46.222.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.171.413 -2.171.413 -168.778 -168.778 -2.340.191 -291.234 -2.631.425
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -9.595.908 -9.595.908 -580.580 -580.580 11.664.000 210.623.764 46.657.299 257.281.063 317.088.575 -2.727.556 314.361.019
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 214.586.492 382.277.111 -3.286.219 378.990.892
Transferler
113.636.951 -113.636.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.215.922 -2.215.922 -502.983 -502.983 29.212.111 29.212.111 26.493.206 -1.444.503 25.048.703
Dönem Karı (Zararı)
29.212.111 29.212.111 29.212.111 -576.589 28.635.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.215.922 -2.215.922 -502.983 -502.983 -2.718.905 -867.914 -3.586.819
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -13.557.786 -13.557.786 -1.128.723 -1.128.723 11.664.000 324.260.715 29.212.111 353.472.826 408.770.317 -4.730.722 404.039.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.533.478 77.775.601
Dönem Karı (Zararı)
28.635.522 46.222.366
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.635.522 46.222.366
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.571.319 42.331.272
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 13.862.919 13.720.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
549.754 3.271.229
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 549.754 3.271.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.446.650 6.708.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.243.250 4.011.519
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 214.124 983.631
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -10.724 1.713.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.663.283 12.614.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -5.937.303 -3.827.780
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 24.600.586 14.538.225
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 0 3.794.992
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 0 -1.891.300
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-1.251.413 -1.190.565
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.804.135 -278.567
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 31.804.135 -278.567
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 4.713.691 8.144.520
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -217.700 -658.744
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-217.700 -658.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.021.962 -2.477.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.436.689 2.590.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.550 -3.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.435.139 2.594.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.714.644 5.928.315
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.714.644 5.928.315
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.585.862 29.019.996
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.865.570 -32.324.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.865.570 -32.324.072
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.278.137 -7.691.982
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.170.424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.278.137 -1.521.558
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.184.879 86.076.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -2.526.610 -2.689.975
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -9.319.988 -5.888.332
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 195.197 277.426
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.115.638 -34.108.390
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.491.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
597.619 816.769
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
541.522 816.769
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.097 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.221.777 -34.925.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.063.273 -7.016.112
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -13.158.504 -27.909.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.395.571 -40.537.497
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
978.357.143 275.452.360
Kredilerden Nakit Girişleri
978.357.143 275.452.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-908.767.460 -303.303.113
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-908.767.460 -303.303.113
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.730.740 -2.389.273
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.251.413 1.190.565
Ödenen Faiz
-27.151.905 -15.381.754
Alınan Faiz
5.437.120 3.893.718
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.813.411 3.129.714
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.370.897 -460.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.442.514 2.669.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 293.100.022 91.472.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 394.542.536 94.142.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 395.128.002 293.185.305
Ticari Alacaklar
8 260.277.242 291.960.848
Diğer Alacaklar
9 7.781.547 3.415.944
Türev Araçlar
13 0 4.223.300
Stoklar
10 296.381.452 274.345.344
Peşin Ödenmiş Giderler
11 41.936.581 35.643.642
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 0 20.186.609
Diğer Dönen Varlıklar
20 980.113 821.834
ARA TOPLAM
1.002.484.937 923.782.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.002.484.937 923.782.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.491.480 0
Diğer Alacaklar
9 3.458 9.003
Maddi Duran Varlıklar
14 72.403.171 67.694.408
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 37.439.956 22.112.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
86.805.780 80.775.393
Şerefiye
4 431.946 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 86.373.834 80.343.447
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.487.543 14.714.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 9.780.381 4.854.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.411.769 190.160.742
TOPLAM VARLIKLAR
1.218.896.706 1.113.943.568
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 340.574.351 278.402.171
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 145.645.646 124.204.902
Ticari Borçlar
8 82.806.300 115.671.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 12.939.207 11.979.678
Diğer Borçlar
9 2.228.363 1.792.242
Türev Araçlar
13 29.384.889 1.828.630
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 27.765.732 14.441.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 6.807.827 16.001.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.359.177 15.742.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.247.292 7.782.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.111.885 7.960.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.556.863 9.445.322
ARA TOPLAM
668.068.355 589.510.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
668.068.355 589.510.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 118.698.791 120.891.454
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.089.965 24.550.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 28.089.965 24.550.593
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.788.756 145.442.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
814.857.111 734.952.676
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
408.770.317 382.277.111
Ödenmiş Sermaye
21 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.557.786 -11.341.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.557.786 -11.341.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.128.723 -625.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.128.723 -625.740
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
324.260.715 210.623.764
Net Dönem Karı veya Zararı
29.212.111 113.636.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.730.722 -3.286.219
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
404.039.595 378.990.892
TOPLAM KAYNAKLAR
1.218.896.706 1.113.943.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 395.058.565 394.012.912 189.186.158 214.741.827
Satışların Maliyeti
22 -299.510.745 -277.993.669 -136.877.325 -143.503.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.547.820 116.019.243 52.308.833 71.238.664
BRÜT KAR (ZARAR)
95.547.820 116.019.243 52.308.833 71.238.664
Genel Yönetim Giderleri
23 -6.475.169 -6.632.374 -3.300.663 -2.486.544
Pazarlama Giderleri
23 -11.720.289 -13.033.400 -5.237.111 -6.487.857
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -14.724.131 -13.937.477 -7.524.032 -7.100.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 11.661.255 7.196.641 3.594.238 3.734.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -8.684.577 -9.981.910 -3.392.173 -7.600.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.604.909 79.630.723 36.449.092 51.297.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 264.295 664.690 77.609 467.949
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -46.595 -5.946 -37.868 -5.946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.822.609 80.289.467 36.488.833 51.759.185
Finansman Gelirleri
27 45.517.829 12.922.965 17.656.670 6.160.104
Finansman Giderleri
27 -77.991.225 -38.845.546 -26.902.837 -14.426.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.349.213 54.366.886 27.242.666 43.493.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.713.691 -8.144.520 -4.527.937 -6.744.728
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -8.888.037 -10.537.684 -7.255.792 -7.919.350
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 4.174.346 2.393.164 2.727.855 1.174.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.635.522 46.222.366 22.714.729 36.748.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.635.522 46.222.366 22.714.729 36.748.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-576.589 -434.933 -120.505 -90.543
Ana Ortaklık Payları
29.212.111 46.657.299 22.835.234 36.838.893
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,50100000 0,80000000 0,39200000 0,63200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.215.922 -2.171.413 -286.681 -410.146
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.840.926 -2.783.863 -367.540 -525.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
625.004 612.450 80.859 115.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
625.004 612.450 80.859 115.682
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.370.897 -460.012 -693.885 -121.402
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.370.897 -460.012 -693.885 -121.402
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.586.819 -2.631.425 -980.566 -531.548
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.048.703 43.590.941 21.734.163 36.216.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.444.503 -726.165 -559.803 -167.402
Ana Ortaklık Payları
26.493.206 44.317.106 22.293.966 36.384.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868472


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,57% Hacim : 10.025 Mio.TL Son veri saati : 14:15
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3360 Değişim: 0,29%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1758 Değişim: 0,65%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
500,43 Değişim: 0,30%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.