KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 18:42
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.556.184 -9.829.733
Dönem Karı (Zararı)
25.431.294 5.920.793
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.678.538 6.619.743
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
752.756 -698.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.631.985 43.306.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15, 16 8.208.686 6.984.910
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
160.152 -208.524
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 160.152 -208.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.379.923 1.933.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.867.912 1.915.634
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.000 95.796
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
199.270 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 313.741 -77.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
348.716 12.288.950
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -8.943.749 -1.542.529
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 9.292.465 13.831.479
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-1.242.046 -835.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.283.112 23.135.626
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-26 18.693
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -27.283.086 23.116.933
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 3.140.223 185.754
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -344.527 -177.959
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-344.527 -177.959
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.703.430 -43.176.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.424.950 -39.033.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.920 3.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.427.870 -39.036.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.967.706 13.451.800
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.967.706 13.451.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.189.934 13.642.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.883.836 -26.221.848
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.883.836 -26.221.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.086.904 -5.015.361
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.724 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.124.628 -5.015.361
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.095.879 6.051.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -1.753.198 -1.525.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -6.556.131 -14.369.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 6.500 14.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-1.236.866 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.228.003 -12.289.089
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -1.748.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
748.136 206.686
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 748.136 206.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.976.139 -10.747.285
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -17.864.730 -4.327.027
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -11.111.409 -6.420.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.635.360 -21.672.429
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.753.830 531.017.608
Kredilerden Nakit Girişleri
148.753.830 531.017.608
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-258.982.060 -535.866.133
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.265.752 -1.778.504
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.242.046 835.814
Ödenen Faiz
-10.294.244 -17.423.151
Alınan Faiz
6.910.820 1.541.937
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.307.179 -43.791.251
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
795.842 -677.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.511.337 -44.468.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 372.351.110 293.100.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 231.839.773 248.631.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
113.636.951 -113.636.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.929.241 -1.929.241 -248.396 -248.396 6.376.877 6.376.877 4.199.240 -884.700 3.314.540
Dönem Karı (Zararı)
6.376.877 6.376.877 6.376.877 -456.084 5.920.793
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.929.241 -1.929.241 -248.396 -248.396 -2.177.637 -428.616 -2.606.253
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 58.320.000 -13.271.105 -13.271.105 -874.136 -874.136 11.664.000 324.260.715 6.376.877 330.637.592 386.476.351 -4.170.919 382.305.432
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323
Transferler
121.636.200 -121.636.200 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.865.956 -1.865.956 312.766 312.766 24.988.476 24.988.476 23.435.286 925.894 24.361.180
Dönem Karı (Zararı)
24.988.476 24.988.476 24.988.476 442.818 25.431.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.865.956 -1.865.956 312.766 312.766 -1.553.190 483.076 -1.070.114
Dönem Sonu Bakiyeler
22 58.320.000 -15.989.464 -15.989.464 -987.791 -987.791 11.664.000 445.896.915 24.988.476 470.885.391 523.892.136 4.707.367 528.599.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 234.214.565 372.692.973
Finansal Yatırımlar
7 0 702.662
Ticari Alacaklar
9 394.509.301 439.140.021
Diğer Alacaklar
10 5.747.854 6.398.249
Stoklar
11 375.955.161 364.925.379
Peşin Ödenmiş Giderler
12 75.079.941 55.295.100
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 530.776 1.834.192
Diğer Dönen Varlıklar
21 1.176.571 989.489
ARA TOPLAM
1.087.214.169 1.241.978.065
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.201.266 8.875.070
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.097.415.435 1.250.853.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 3.426.520 3.426.520
Diğer Alacaklar
10 22.654 8.189
Maddi Duran Varlıklar
15 132.272.397 117.560.305
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 27.597.282 28.551.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 103.504.869 96.416.009
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.550.061 13.215.686
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 2.802.118 5.188.660
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
275.175.901 264.366.516
TOPLAM VARLIKLAR
1.372.591.336 1.515.219.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 229.008.782 437.640.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 215.480.910 199.599.194
Ticari Borçlar
9 135.547.901 151.431.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 19.059.394 17.003.667
Diğer Borçlar
10 496.104 386.445
Türev Araçlar
14 0 27.283.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.931.801 17.241.213
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.826.481 8.382.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.560.921 18.154.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 11.556.088 9.462.196
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 9.004.833 8.692.092
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 4.246.800 10.286.897
ARA TOPLAM
638.159.094 887.410.133
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
2.222.828 2.133.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
640.381.922 889.543.631
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 171.512.915 91.774.963
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.280.470 27.927.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 30.280.470 27.927.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 1.816.526 1.735.531
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.609.911 121.437.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
843.991.833 1.010.981.328
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
523.892.136 500.456.850
Ödenmiş Sermaye
22 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.989.464 -14.123.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.989.464 -14.123.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.989.464 -14.123.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-987.791 -1.300.557
Yabancı Para Çevrim Farkları
-987.791 -1.300.557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
445.896.915 324.260.715
Net Dönem Karı veya Zararı
24.988.476 121.636.200
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.707.367 3.781.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
528.599.503 504.238.323
TOPLAM KAYNAKLAR
1.372.591.336 1.515.219.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 332.590.939 202.473.368
Satışların Maliyeti
23 -264.107.342 -162.238.030
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.483.597 40.235.338
BRÜT KAR (ZARAR)
68.483.597 40.235.338
Genel Yönetim Giderleri
24 -5.553.549 -2.404.225
Pazarlama Giderleri
24 -8.190.974 -6.256.170
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -5.358.768 -4.962.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 14.449.803 8.067.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -10.891.154 -5.292.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.938.955 29.386.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 346.609 186.686
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -2.082 -8.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.283.482 29.564.677
Finansman Gelirleri
28 23.779.202 27.861.159
Finansman Giderleri
28 -49.243.923 -51.085.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.818.761 6.340.799
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.140.223 278.944
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -206.197 -1.632.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.934.026 1.911.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.678.538 6.619.743
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5 752.756 -698.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.431.294 5.920.793
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
442.818 -456.084
Ana Ortaklık Payları
24.988.476 6.376.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,42300000 0,11400000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00500000 -0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.865.956 -1.929.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.332.445 -2.473.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
466.489 544.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
466.489 544.145
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
795.842 -677.012
Yabancı Para Çevrim Farkları
795.842 -677.012
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.070.114 -2.606.253
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.361.180 3.314.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
925.894 -1.284.829
Ana Ortaklık Payları
23.435.286 4.599.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934757


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.451 Değişim: -0,24% Hacim : 4.961 Mio.TL Son veri saati : 12:33
Düşük 1.450 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5610 Değişim: 1,08%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5827
Açılış: 8,4692
10,3837 Değişim: 1,13%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4187
Açılış: 10,2673
513,35 Değişim: 1,01%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 514,53
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.