KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 22:47
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.917.369 -3.917.369 -213.938 -213.938 113.636.951 113.636.951 109.505.644 -1.284.830 108.220.814
Dönem Karı (Zararı)
113.636.951 113.636.951 113.636.951 -915.671 112.721.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.917.369 -3.917.369 -213.938 -213.938 -4.131.307 -369.159 -4.500.466
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892
Transferler
113.636.951 -113.636.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.781.644 -2.781.644 -674.817 -674.817 121.636.200 121.636.200 118.179.739 7.067.692 125.247.431
Dönem Karı (Zararı)
121.636.200 121.636.200 121.636.200 8.109.966 129.746.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.781.644 -2.781.644 -674.817 -674.817 -3.456.461 -1.042.274 -4.498.735
Dönem Sonu Bakiyeler
22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.716.547 110.935.508
Dönem Karı (Zararı)
129.746.166 112.721.280
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.012.414 114.138.699
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.733.752 -1.417.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.310.374 67.953.755
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15, 16 26.926.155 30.213.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.510.660 2.127.632
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 269.636 2.127.632
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.241.024 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.931.465 9.107.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 6.605.628 5.222.892
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 451.050 893.271
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
517.274 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 357.513 2.991.824
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 -10.919.114 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.764.041 16.280.750
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -15.648.973 -7.674.166
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 48.413.014 31.844.080
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 0 3.717.907
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 0 -11.607.071
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-3.618.993 -4.691.556
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29.638.665 -2.394.670
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-39.091 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 29.677.756 -2.394.670
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 21.712.008 19.381.197
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -634.513 -2.071.422
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-634.513 -2.071.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-208.971.555 -45.726.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.110.370 -41.944.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.488 -2.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-147.113.858 -41.942.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.989.517 -11.535.886
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.989.517 -11.535.886
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.057.751 1.094.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.653.374 13.873.880
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.653.374 13.873.880
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.532.709 -7.214.145
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.170.424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.532.709 -1.043.721
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.084.985 134.948.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -3.469.928 -4.297.278
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -14.462.016 -20.679.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 477.119 964.086
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-5.913.613 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.381.815 -84.742.548
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.142.312 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -3.426.520
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.906.304 2.273.499
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.018.721 2.273.499
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.887.583 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.719.287 -87.016.047
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -58.171.013 -40.499.073
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -26.548.274 -46.516.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.633.447 176.017.288
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.270.659.319 829.074.222
Kredilerden Nakit Girişleri
1.270.659.319 829.074.222
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.078.344.361 -641.075.728
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.078.344.361 -641.075.728
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.226.717 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.618.993 4.691.556
Ödenen Faiz
-38.466.180 -24.552.606
Alınan Faiz
15.392.393 7.879.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.968.179 202.210.248
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.717.091 -583.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.251.088 201.627.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 293.100.022 91.472.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 372.351.110 293.100.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 372.692.973 293.185.305
Finansal Yatırımlar
7 702.662 0
Ticari Alacaklar
9 439.140.021 291.960.848
Diğer Alacaklar
10 6.398.249 3.415.944
Türev Araçlar
14 0 4.223.300
Stoklar
11 364.925.379 274.345.344
Peşin Ödenmiş Giderler
12 55.295.100 35.643.642
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.834.192 20.186.609
Diğer Dönen Varlıklar
21 989.489 821.834
ARA TOPLAM
1.241.978.065 923.782.826
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8.875.070
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.250.853.135 923.782.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 3.426.520 0
Diğer Alacaklar
10 8.189 9.003
Maddi Duran Varlıklar
15 117.560.305 67.694.408
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 28.551.147 22.112.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.416.009 80.775.393
Şerefiye
0 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 96.416.009 80.343.447
Peşin Ödenmiş Giderler
12 13.215.686 14.714.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 5.188.660 4.854.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
264.366.516 190.160.742
TOPLAM VARLIKLAR
1.515.219.651 1.113.943.568
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 437.640.994 278.402.171
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 199.599.194 124.204.902
Ticari Borçlar
9 151.431.737 115.671.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 17.003.667 11.979.678
Diğer Borçlar
10 386.445 1.792.242
Türev Araçlar
14 27.283.086 1.828.630
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 17.241.213 14.441.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 8.382.612 16.001.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.154.288 15.742.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 9.462.196 7.782.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 8.692.092 7.960.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 10.286.897 9.445.322
ARA TOPLAM
887.410.133 589.510.629
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
2.133.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
889.543.631 589.510.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 91.774.963 120.891.454
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.927.203 24.550.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 27.927.203 24.550.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 1.735.531 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.437.697 145.442.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.010.981.328 734.952.676
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
500.456.850 382.277.111
Ödenmiş Sermaye
22 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.123.508 -11.341.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.123.508 -11.341.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.123.508 -11.341.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.300.557 -625.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.300.557 -625.740
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
324.260.715 210.623.764
Net Dönem Karı veya Zararı
121.636.200 113.636.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.781.473 -3.286.219
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
504.238.323 378.990.892
TOPLAM KAYNAKLAR
1.515.219.651 1.113.943.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.018.677.324 800.588.512
Satışların Maliyeti
23 -780.283.354 -582.221.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
238.393.970 218.367.160
BRÜT KAR (ZARAR)
238.393.970 218.367.160
Genel Yönetim Giderleri
24 -12.796.623 -9.144.254
Pazarlama Giderleri
24 -28.899.818 -29.754.344
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -23.412.876 -22.986.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 36.442.960 26.149.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -21.311.314 -12.883.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
188.416.299 169.747.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 681.108 2.077.368
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -46.595 -5.946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
189.050.812 171.819.221
Finansman Gelirleri
28 114.847.292 32.782.749
Finansman Giderleri
28 -166.173.682 -70.701.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
137.724.422 133.900.364
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.712.008 -19.761.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -22.844.628 -16.001.725
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.132.620 -3.759.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.012.414 114.138.699
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5 13.733.752 -1.417.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
129.746.166 112.721.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.109.966 -915.671
Ana Ortaklık Payları
121.636.200 113.636.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 1,98900000 1,95700000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,09600000 -0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.781.644 -3.917.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.193.509 -5.022.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
411.865 1.104.899
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
411.865 1.104.899
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.717.091 -583.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.717.091 -583.097
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.498.735 -4.500.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.247.431 108.220.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.067.692 -1.284.829
Ana Ortaklık Payları
118.179.739 109.505.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917683


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.