KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 21:00
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-88.625 -88.625 -88.625 -88.625
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.744.296 29.655.907 -31.400.203 -1.744.296 -1.744.296 -1.744.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.500.658 -2.500.658 -392.624 -392.624 68.241.716 68.241.716 65.348.434 -1.768.090 63.580.344
Dönem Karı (Zararı)
68.241.716 68.241.716 68.241.716 -1.090.602 67.151.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.500.658 -2.500.658 -392.624 -392.624 -2.893.282 -677.488 -3.570.770
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 5.956.976 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 109.505.644 -1.284.830 108.220.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.917.369 -3.917.369 -213.938 -213.938 113.636.951 113.636.951 113.636.951 -915.671 112.721.280
Dönem Karı (Zararı)
113.636.951 113.636.951 -4.131.307 -369.159 -4.500.466
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.917.369 -3.917.369 -213.938 -213.938 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.627.064 -2.733.892
Dönem Karı (Zararı)
112.721.280 67.151.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
112.721.280 67.151.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.645.311 63.982.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 30.213.837 28.100.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.127.632 1.594.413
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.127.632 970.539
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 623.874
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.107.987 9.870.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.222.892 4.738.943
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 893.271 4.008.958
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.991.824 1.122.267
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.280.750 13.767.875
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -7.674.166 -1.970.069
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 31.844.080 11.462.529
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 3.717.907 7.107.145
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -11.607.071 -2.831.730
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.394.670 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.394.670 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 19.381.197 10.805.772
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.071.422 -155.784
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.071.422 -155.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.726.880 -128.395.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.944.967 -75.717.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.860 108.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.942.107 -75.825.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.535.886 -3.539.939
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 50
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.535.886 -3.539.989
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.094.238 -81.982.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.873.880 38.198.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.873.880 38.198.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.214.145 -5.354.669
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.170.424 6.170.424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.043.721 -11.525.093
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
139.639.711 2.738.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -4.297.278 -3.938.820
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -20.679.455 -2.340.551
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 964.086 807.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.742.548 -38.293.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.273.499 405.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.273.499 405.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-87.016.047 -38.698.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -40.499.073 -16.093.036
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -46.516.974 -22.605.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.325.732 123.886.151
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
829.074.222 474.655.229
Kredilerden Nakit Girişleri
829.074.222 474.655.229
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-641.075.728 -343.492.398
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-641.075.728 -343.492.398
Ödenen Faiz
-24.552.606 -8.955.788
Alınan Faiz
7.879.844 1.679.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
202.210.248 82.859.054
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-583.097 -1.070.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.627.151 81.788.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 91.472.871 9.683.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 293.100.022 91.472.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 293.185.305 91.763.832
Ticari Alacaklar
7 291.960.848 241.984.321
Diğer Alacaklar
8 3.415.944 1.170.199
Türev Araçlar
12 4.223.300 0
Stoklar
9 274.345.344 277.567.214
Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.643.642 30.227.795
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 20.186.609 2.227.003
Diğer Dönen Varlıklar
19 821.834 655.283
ARA TOPLAM
923.782.826 645.595.647
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
923.782.826 645.595.647
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 9.003 3.458
Maddi Duran Varlıklar
13 67.694.408 37.990.043
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 22.112.106 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
80.775.393 75.991.731
Şerefiye
4 431.946 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 80.343.447 75.559.785
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.714.891 8.785.690
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.854.941 7.021.197
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.160.742 129.792.119
TOPLAM VARLIKLAR
1.113.943.568 775.387.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 278.402.171 87.724.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 124.204.902 210.223.335
Ticari Borçlar
7 115.671.870 99.798.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 11.979.678 9.387.582
Diğer Borçlar
8 1.792.242 8.248.654
Türev Araçlar
12 1.828.630 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.441.713 18.952.054
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 16.001.725 384.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.742.376 11.472.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.782.171 6.201.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.960.205 5.271.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 9.445.322 8.326.260
ARA TOPLAM
589.510.629 454.517.935
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
589.510.629 454.517.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 120.891.454 30.260.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.550.593 19.838.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 24.550.593 19.838.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.442.047 50.099.753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
734.952.676 504.617.688
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
382.277.111 272.771.467
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.341.864 -7.424.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.341.864 -7.424.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-625.740 -411.802
Yabancı Para Çevrim Farkları
-625.740 -411.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 11.664.000 7.701.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
210.623.764 146.344.776
Net Dönem Karı veya Zararı
113.636.951 68.241.716
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.286.219 -2.001.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
378.990.892 270.770.078
TOPLAM KAYNAKLAR
1.113.943.568 775.387.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 813.299.193 729.404.869
Satışların Maliyeti
21 -583.810.511 -497.846.770
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
229.488.682 231.558.099
BRÜT KAR (ZARAR)
229.488.682 231.558.099
Genel Yönetim Giderleri
22 -12.228.886 -9.758.224
Pazarlama Giderleri
22 -31.304.771 -26.499.235
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -31.211.955 -30.207.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 26.165.016 46.676.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -12.958.174 -51.487.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.949.912 160.281.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.077.368 156.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -5.946 -973
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
170.021.334 160.436.898
Finansman Gelirleri
26 32.782.749 57.050.732
Finansman Giderleri
26 -70.701.606 -139.530.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.102.477 77.956.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.381.197 -10.805.772
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -16.001.725 -504.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.379.472 -10.301.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.721.280 67.151.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.721.280 67.151.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-915.671 -1.090.602
Ana Ortaklık Payları
113.636.951 68.241.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 1,94900000 1,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.917.369 -2.500.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.022.268 -3.205.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.104.899 705.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.104.899 705.314
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-583.097 -1.070.112
Yabancı Para Çevrim Farkları
-583.097 -1.070.112
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.500.466 -3.570.770
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.220.814 63.580.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.284.829 -1.768.090
Ana Ortaklık Payları
109.505.643 65.348.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826625


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,46% Hacim : 3.049 Mio.TL Son veri saati : 11:04
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.405
8,6774 Değişim: 0,43%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,6810
Açılış: 8,64
10,3731 Değişim: 0,61%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3735
Açılış: 10,3104
495,51 Değişim: 0,26%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 496,05
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.