" />

KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:29
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.908.035 3.869.431 34.531.791 88.558.779 88.558.779
Diğer Düzeltmeler
509.267 509.267 509.267
Transferler
34.531.791 -34.531.791 0 0
Dönem Karı (Zararı)
60.845.701 60.845.701 60.845.701
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.052.422 2.052.422 2.052.422
Kar Payları
-9.305.962 -9.305.962 -9.305.962
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -855.613 29.604.527 60.845.701 142.660.207 142.660.207
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 241.529.271 -8.772.474 29.155.991 74.389.868 366.848.897 13.115.266 379.964.163
Diğer Düzeltmeler
892.603 892.603 892.603
Transferler
74.389.868 -74.389.868 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-19.997.283 -19.997.283 -248.188 -20.245.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.069.889 -3.069.889 -185.893 -3.255.782
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 241.529.271 -11.842.363 104.438.462 -19.997.283 344.674.328 12.681.185 357.355.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.236.629 40.272.812
Dönem Karı (Zararı)
-20.245.471 60.845.701
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-20.245.471 60.845.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.263.400 34.139.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 9.537.362 6.362.929
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.555.943 1.440.309
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1 -9.555.943 1.440.309
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.463.980 1.887.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.1, 16.2 2.463.980 1.887.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.345.818 5.905.899
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.860 -21.275
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.400.678 5.927.174
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.725.330 18.560.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.253.147 -17.964
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.253.147 -17.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.562.141 -38.751.079
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.236.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.271.873 -105.920.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.412.320 695.248
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.260.529 -43.494.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.146.497 135.128.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.986.689 1.631.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.327.636 9.296.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.592.213 -36.088.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.580.070 56.233.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -10.957.131 -3.392.521
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-386.310 -12.568.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.905.117 -11.549.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12, 13 2.122.146 17.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -44.082.123 -11.589.058
Alınan Faiz
54.860 21.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.844.393 -20.500.288
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.828.512 56.829.554
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.250.236 -60.505.592
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.489.224 -1.591.114
Ödenen Temettüler
0 -9.305.962
Ödenen Faiz
-16.244.659 -5.927.174
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-824.095 8.222.705
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-824.095 8.222.705
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.895.249 4.315.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.071.154 12.538.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.071.156 6.895.249
Finansal Yatırımlar
5 1.336.595 99.997
Ticari Alacaklar
310.024.694 280.196.878
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 10.784.566 12.389.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 299.240.128 267.807.686
Diğer Alacaklar
7.119.613 7.681.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.119.613 7.681.027
Stoklar
10 115.857.008 136.117.537
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 20.061.757 19.142.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.982.774 815.508
Diğer Dönen Varlıklar
14 12.392.482 23.329.583
ARA TOPLAM
474.846.079 474.278.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
474.846.079 474.278.607
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 397.329.302 362.465.881
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.136.974 2.280.478
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 691.298 735.456
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
399.942.462 366.266.703
TOPLAM VARLIKLAR
874.788.541 840.545.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.689.309 73.256.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.689.309 73.256.050
Banka Kredileri
6.1 95.618.188 71.107.496
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 2.071.121 2.148.554
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.1 443.986 1.209.480
Ticari Borçlar
358.635.866 330.489.369
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 249.417.037 249.419.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 109.218.829 81.069.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 13.249.835 5.263.146
Diğer Borçlar
909.157 776.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.3 693.165 717.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
215.992 59.425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.147.345 8.447.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 5.147.345 8.447.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.677.773 8.938.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.1 9.989.086 8.753.766
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
688.687 185.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
292.427
ARA TOPLAM
486.753.271 428.673.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
486.753.271 428.673.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
575.783 1.363.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
575.783 1.363.236
Banka Kredileri
6.1 89.794 256.716
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 485.989 1.106.520
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.834.225 12.039.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.2 8.834.225 12.039.543
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21.269.749 18.505.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.679.757 31.907.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
517.433.028 460.581.147
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
344.674.328 366.848.897
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
229.686.908 232.756.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
229.686.908 232.756.797
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
241.529.271 241.529.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.842.363 -8.772.474
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
104.438.462 29.155.991
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.997.283 74.389.868
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.681.185 13.115.266
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
357.355.513 379.964.163
TOPLAM KAYNAKLAR
874.788.541 840.545.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
466.795.588 529.499.913 224.198.324 259.900.884
Satışların Maliyeti
-404.377.863 -404.767.819 -190.677.682 -205.802.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.417.725 124.732.094 33.520.642 54.097.906
BRÜT KAR (ZARAR)
62.417.725 124.732.094 33.520.642 54.097.906
Genel Yönetim Giderleri
-23.626.125 -8.783.376 -15.252.296 -3.967.976
Pazarlama Giderleri
-37.247.679 -34.639.810 -18.375.090 -19.126.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.999.029 14.350.335 4.167.815 7.326.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.356.228 -10.026.222 -13.912.795 -5.360.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-813.278 85.633.021 -9.851.724 32.969.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.253.147 14.479 14.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
439.869 85.647.500 -9.851.724 32.984.106
Finansman Gelirleri
54.860 21.275 23.714 14.885
Finansman Giderleri
-17.014.870 -6.262.995 -10.812.145 -3.061.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.520.141 79.405.780 -20.640.155 29.937.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.725.330 -18.560.079 -1.954.205 -6.585.197
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.270.958 -6.673.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.725.330 710.879 -1.954.205 88.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.245.471 60.845.701 -22.594.360 23.351.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -20.245.471 60.845.701 -22.594.360 23.351.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-248.188 -215.516
Ana Ortaklık Payları
-19.997.283 60.845.701 -22.378.844 23.351.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 -0,09990000 3,04230000 -1,11890000 1,16760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık -0,09990000 3,04230000 -1,11890000 1,16760000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.255.782 2.052.422 -2.952.624 431.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.069.727 2.565.527 -3.690.779 539.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
813.945 -513.105 738.155 -107.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
813.945 -513.105 738.155 -107.909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.255.782 2.052.422 -2.952.624 431.640
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.501.253 62.898.123 -25.546.984 23.783.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-434.082 0 -356.418 0
Ana Ortaklık Payları
-23.067.171 62.898.123 -25.190.566 23.783.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187779


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9967 Değişim: -0,12%
Düşük 32,9845 15.07.2024 Yüksek 33,0230
Açılış: 33,023
36,0213 Değişim: 0,09%
Düşük 35,9420 15.07.2024 Yüksek 36,0318
Açılış: 35,9878
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.