;

KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:37
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086
Transferler
7.763.383 -7.763.383 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.480.059 5.480.059 5.480.059
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.000 -144.000 -144.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -3.059.937 3.869.431 5.480.059 59.355.145 59.355.145
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.908.035 3.869.431 34.531.791 88.558.779 88.558.779
Transferler
34.531.791 -34.531.791 0 0
Dönem Karı (Zararı)
37.495.439 37.495.439 37.495.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.620.782 1.620.782 1.620.782
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.287.253 38.401.222 37.495.439 127.675.000 127.675.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.539.365 11.497.682
Dönem Karı (Zararı)
37.495.439 5.480.059
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.495.439 5.480.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.837.421 6.845.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 3.055.174 1.593.614
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
820.397 365.983
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 820.397 365.983
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.008.419 1.393.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.008.419 1.393.644
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.996.094 2.295.818
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.390 -452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.002.484 2.296.270
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.975.301 1.196.179
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.681.228 401.646
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.191.868 -15.773.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.226.038 251.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.390.343 1.836.150
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.728.391 15.820.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-405.685 597.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.898 -3.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.708.659 -2.327.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.651.632 12.726.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.111.543 -1.229.261
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-724
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.568.658 -3.334.174
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -4.593.012 -3.334.626
Alınan Faiz
6.390 452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.468.090 -3.773.194
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.925.513 3.013.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.571.283 -4.296.249
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-819.836 -287.222
Ödenen Faiz
-3.002.484 -2.202.723
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.502.617 4.390.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.502.617 4.390.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.315.770 3.432.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.818.387 7.823.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.818.387 4.315.770
Ticari Alacaklar
281.868.943 192.599.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 7.446.949 5.417.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 274.421.994 187.182.357
Diğer Alacaklar
7.329.200 7.165.418
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3 1.389.820 1.628.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.939.380 5.537.341
Stoklar
10 90.183.020 72.792.677
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 9.468.690 6.548.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
305
Diğer Dönen Varlıklar
10.952.912 6.630.168
ARA TOPLAM
406.621.152 290.052.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
406.621.152 290.052.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 79.957.002 77.627.428
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.353.093 2.125.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 314.781 350.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.409.764 80.888.609
TOPLAM VARLIKLAR
490.030.916 370.941.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.577.931 37.933.924
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.577.931 37.933.924
Banka Kredileri
6.1 30.972.829 35.743.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 2.605.102 2.190.740
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.1 5.362.006 5.205.185
Ticari Borçlar
286.890.851 206.822.211
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 228.972.686 148.031.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 57.918.165 58.790.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.511.216 3.916.901
Diğer Borçlar
349.552 288.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
297.402 236.504
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.047.887 9.855.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 5.047.887 9.855.310
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.597.081 5.231.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.120.051 4.861.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.058.608 4.615.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
61.443 245.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.679 57.645
ARA TOPLAM
352.473.254 274.172.606
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.473.254 274.172.606
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.106.727 1.696.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.106.727 1.696.999
Banka Kredileri
6.1 477.519 871.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.629.208 825.171
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.181.802 5.701.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.2 7.181.802 5.701.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
594.133 811.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.882.662 8.209.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
362.355.916 282.382.591
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
127.675.000 88.558.779
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.232.098 19.611.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.232.098 19.611.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.287.253 -2.908.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
38.401.222 3.869.431
Net Dönem Karı veya Zararı
37.495.439 34.531.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.675.000 88.558.779
TOPLAM KAYNAKLAR
490.030.916 370.941.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
269.599.029 88.879.871
Satışların Maliyeti
-198.964.841 -72.063.354
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.634.188 16.816.517
BRÜT KAR (ZARAR)
70.634.188 16.816.517
Genel Yönetim Giderleri
-4.815.400 -1.976.248
Pazarlama Giderleri
-15.513.452 -6.701.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.025.946 5.270.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.680.414 -4.315.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.650.868 9.093.096
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.650.868 9.093.096
Finansman Gelirleri
6.390 452
Finansman Giderleri
-3.186.518 -2.417.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.470.740 6.676.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.975.301 -1.196.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.597.705 -1.204.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
622.404 8.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.495.439 5.480.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 37.495.439 5.480.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.495.439 5.480.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 1,87480000 0,27400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 1,87480000 0,27400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.620.782 -144.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.025.978 -180.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-405.196 36.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-405.196 36.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.620.782 -144.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.116.221 5.336.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.116.221 5.336.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028615


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3632 Değişim: -0,01%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5589 Değişim: 0,51%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
972,31 Değişim: -0,25%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.