KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 19:04
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484
Transferler
-3.282.791 3.282.791 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.785.182 2.785.182 2.785.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-311.708 -311.708 -311.708
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.215.864 -3.893.952 2.785.182 49.740.958 49.740.958
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086
Transferler
7.763.383 -7.763.383 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.480.059 5.480.059 5.480.059
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.000 -144.000 -144.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -3.059.937 3.869.431 5.480.059 59.355.145 59.355.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği ltmeler
1.836.150 2.141.668
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.820.648 -4.808.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.030.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.334.174 -1.210.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -3.334.626 -1.211.025
Alınan Faiz
452 906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.773.194 -8.333.665
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.013.000 17.126.306
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.296.249 -23.476.737
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-287.222 -213.212
Ödenen Faiz
-2.202.723 -1.770.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.390.314 684.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.390.314 684.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.432.900 1.861.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.823.214 2.546.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.823.214 3.432.900
Ticari Alacaklar
88.130.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 2.478.847 2.840.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 101.059.532 85.290.050
Diğer Alacaklar
3.121.026 3.372.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3 736.736 509.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.384.290 2.863.290
Stoklar
10 30.296.847 32.132.997
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 1.677.391 1.427.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
213 191
Diğer Dönen Varlıklar
1.437.695 1.670.381
ARA TOPLAM
147.894.765 130.167.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
147.894.765 130.167.215
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 72.530.101 70.832.261
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.205.033 3.037.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 331.985 221.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.852.007 74.876.145
TOPLAM VARLIKLAR
224.746.772 205.043.360
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.621.191 35.579.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.621.191 35.579.125
Banka Kredileri
6 33.666.861 33.818.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.954.330 1.760.152
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.268.956 5.004.583
Ticari Borçlar
3.2 100.583.601 84.762.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 59.768.234 56.939.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 40.815.367 27.823.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.367.424 1.769.550
Diğer Borçlar
1.703.025 1.706.190
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.177.150 1.552.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
525.875 154.040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.060.148 4.455.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 1.060.148 4.455.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.750.987 1.546.564
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.206.669 3.523.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.490.071 3.424.601
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
716.598 99.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
59.900
ARA TOPLAM
152.562.001 138.408.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.562.001 138.408.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.388.045 4.533.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.388.045 4.533.960
Banka Kredileri
6 2.363.180 2.665.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 2.024.865 1.868.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
291.544 166.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.293.377 6.014.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.2 6.293.377 6.014.464
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.856.660 1.900.904
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.829.626 12.615.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.391.627 151.024.274
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.355.145 54.019.086
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.459.414 19.603.414
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.459.414 19.603.414
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.059.937 -2.915.937
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.869.431 -3.893.952
Net Dönem Karı veya Zararı
18 5.480.059 7.763.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.355.145 54.019.086
TOPLAM KAYNAKLAR
224.746.772 205.043.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
88.879.871 45.533.506
Satışların Maliyeti
-72.063.354 -34.611.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.816.517 10.921.728
BRÜT KAR (ZARAR)
16.816.517 10.921.728
Genel Yönetim Giderleri
-1.976.248 -1.840.504
Pazarlama Giderleri
-6.701.940 -4.652.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.270.093 1.963.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.315.326 -2.205.594
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.093.096 4.186.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.093.096 4.186.754
Finansman Gelirleri
452 906
Finansman Giderleri
-2.417.310 -1.360.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.676.238 2.827.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.196.179 -42.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.204.423 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.244 -42.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.480.059 2.785.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 5.480.059 2.785.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 5.480.059 2.785.182
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,27400000 0,13926000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,27400000 0,13926000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-144.000 -311.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-180.000 -389.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.000 77.927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
36.000 77.927
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.000 -311.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.336.059 2.473.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.336.059 2.473.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936288


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.