KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:27
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Transferler
6.395.565 -6.395.565 0
Dönem Karı (Zararı)
-545.561 -545.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.658 -227.658
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.244.643 -611.161 -545.561 50.664.227 50.664.227
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-3.282.791 3.282.791 0
Dönem Karı (Zararı)
3.199.577 3.199.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.393 -394.393
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.298.549 -3.893.952 3.199.577 50.072.668 50.072.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.637.758 897.439
Dönem Karı (Zararı)
3.199.577 -545.561
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.421.007 9.611.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 2.945.542 2.527.662
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
447.560 -269.466
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 447.560 -269.466
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
718.962 1.281.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
718.962 1.281.082
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.365.449 6.423.218
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-974 -5.654
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.366.423 6.428.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-56.506 42.545
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-393.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.850.868 -4.594.550
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.870.804 2.369.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
866.705 719.758
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.165.036 -3.694.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.962.704 -2.674.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.475 13.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.358.570 -1.328.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.769.716 4.471.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.131.958 -1.583.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.989.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.464.164 -2.293.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -2.465.138 -2.299.598
Alınan Faiz
974 5.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.279.436 1.614.528
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.714.313 33.055.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.370.688 -24.953.722
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-486.356 -287.576
Ödenen Faiz
-3.136.705 -6.199.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-105.842 218.023
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-105.842 218.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.861.948 1.633.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.756.106 1.851.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.756.106 1.861.948
Ticari Alacaklar
60.903.500 69.221.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 4.402.395 6.492.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 56.501.105 62.729.434
Diğer Alacaklar
406.727 1.273.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3 332.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 406.727 941.090
Stoklar
10 31.879.666 20.714.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 2.155.892 1.085.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.871 1.725
Diğer Dönen Varlıklar
3.034.722 699.657
ARA TOPLAM
100.138.484 94.858.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.138.484 94.858.834
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 62.669.231 62.438.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.205.136 2.216.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 49.071 53.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.708.326 65.494.287
TOPLAM VARLIKLAR
166.846.810 160.353.121
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.621.974 31.200.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.621.974 31.200.808
Banka Kredileri
6 28.194.276 30.238.941
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.427.698 961.867
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.818.549 4.659.006
Ticari Borçlar
61.414.331 58.553.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 34.796.197 36.159.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 26.618.134 22.394.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.546.480 1.291.178
Diğer Borçlar
123.583 151.058
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
71.433 98.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.273.428 1.642.396
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.4 13.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 1.273.428 1.628.561
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.878.011 2.951.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.517.611 2.918.364
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.360.400 33.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
83.141
ARA TOPLAM
102.676.356 100.532.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.676.356 100.532.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.316.489 5.115.768
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.316.489 5.115.768
Banka Kredileri
6 4.188.236 3.729.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 2.128.253 1.385.997
Ticari Borçlar
904.691 802.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 904.691 802.859
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
249.894 333.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.873.190 4.392.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.2 4.873.190 4.392.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.753.522 1.908.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.097.786 12.552.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.774.142 113.085.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.072.668 47.267.484
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.220.802 20.615.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.220.802 20.615.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.298.549 -1.904.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.893.952 -611.161
Net Dönem Karı veya Zararı
18 3.199.577 -3.282.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.072.668 47.267.484
TOPLAM KAYNAKLAR
166.846.810 160.353.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

apsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
89.729.864 94.300.154 44.196.358 47.183.847
Satışların Maliyeti
-70.583.954 -76.561.977 -35.972.176 -38.900.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.145.910 17.738.177 8.224.182 8.282.893
BRÜT KAR (ZARAR)
19.145.910 17.738.177 8.224.182 8.282.893
Genel Yönetim Giderleri
-3.303.885 -3.662.086 -1.463.381 -1.338.282
Pazarlama Giderleri
-9.420.525 -8.053.538 -4.768.315 -4.320.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.852.533 2.034.034 889.199 734.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.707.870 -2.136.385 -1.502.276 -147.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.566.163 5.920.202 1.379.409 3.210.534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.566.163 5.920.202 1.379.409 3.210.534
Finansman Gelirleri
974 5.654 68 2.058
Finansman Giderleri
-2.424.066 -6.428.872 -1.064.047 -3.256.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.143.071 -503.016 315.430 -43.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
56.506 -42.545 98.965 -57.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-339.769 -2.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.506 297.224 98.965 -54.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.199.577 -545.561 414.395 -100.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 3.199.577 -545.561 414.395 -100.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.199.577 -545.561 414.395 -100.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal paya karşılık 18 0,15998000 -0,02728000 0,02072000 0,00504000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal paya karşılık 18 0,15998000 -0,02728000 0,02072000 0,00504000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-394.393 -227.658 -82.685 -144.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-492.991 -284.572 -103.356 -180.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.598 56.914 20.671 36.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
98.598 56.914 20.671 36.007
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-394.393 -227.658 -82.685 -144.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.805.184 -773.219 331.710 -244.919
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.805.184 -773.219 331.710 -244.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867497


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8182 Değişim: 0,01%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8247
Açılış: 8,8173
10,3256 Değişim: 0,07%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,16 Değişim: -0,01%
Düşük 495,36 28.09.2021 Yüksek 497,73
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.