KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:41
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -966.995 -15.109.504 8.641.288 45.630.381 45.630.381
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-538.510 -538.510
Transferler
8.641.288 -8.641.288 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-329.684 -329.684
Dönem Karı (Zararı)
5.105.231 5.105.231
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.296.679 -7.006.726 5.105.231 49.867.418 49.867.418
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Transferler
6.395.565 -6.395.565 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-330.851 -330.851
Dönem Karı (Zararı)
-5.777.491 -5.777.491
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.347.836 -611.161 -5.777.491 45.329.104 45.329.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.093.381 12.992.840
Dönem Karı (Zararı)
-5.777.491 5.105.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.673.214 13.417.400
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 3.321.131 4.663.184
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-155.427 1.198.110
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1 -155.427 1.198.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.529.712 1.378.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.529.712 1.378.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.926.804 4.911.354
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.638.006
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.571
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-77.571
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
50.994 -294.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.277.519 -3.642.228
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.052.378 -9.339.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.181.604 -407.400
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.292.585 -13.810.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.590.520 25.504.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.134 -60.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.700 -5.529.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.618.204 14.880.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.721.693 -1.117.687
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.989.892 -769.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.632.723 -2.070.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 88.337
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 88.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -3.640.731 -2.244.697
Alınan Faiz
8.008 85.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.431.782 -8.934.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.711.777 21.584.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.192.092 -25.450.175
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.091 -111.910
Ödenen Faiz
-9.934.812 -4.956.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.294.322 1.987.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.294.322 1.987.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.633.893 1.265.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 339.571 3.253.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 339.571 1.633.893
Ticari Alacaklar
67.989.817 69.886.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 2.962.596 3.092.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 65.027.221 66.794.017
Diğer Alacaklar
375.895 1.557.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.1 75.324 307.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1 300.571 1.250.219
Stoklar
10 20.772.051 22.064.636
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 2.264.489 2.672.970
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.111 13.024
Diğer Dönen Varlıklar
1.251.248 27.002
ARA TOPLAM
92.994.182 97.855.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.994.182 97.855.791
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
11 62.448.940 59.761.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 63.308 101.359
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.297.136 60.647.863
TOPLAM VARLIKLAR
156.291.318 158.503.654
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 30.309.909 14.070.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.959.330 4.668.755
Ticari Borçlar
6 55.798.210 66.961.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.1 39.021.178 41.577.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 16.777.032 25.383.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.847.729 961.677
Diğer Borçlar
111.848 100.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2 59.698 48.564
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.762.286 1.903.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.989.892
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.904.558 3.580.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.810.156 3.478.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
94.402 102.253
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
948 0
ARA TOPLAM
99.694.818 94.236.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.694.818 94.236.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.536.329 6.310.985
Ticari Borçlar
0 427.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 427.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
333.196 499.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.643.074 2.753.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.643.074 2.753.457
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.754.797 2.837.510
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.267.396 12.829.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.962.214 107.066.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.329.104 51.437.446
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.171.515 21.502.366
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.171.515 21.502.366
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.347.836 -1.016.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-611.161 -7.006.726
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.777.491 6.395.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.329.104 51.437.446
TOPLAM KAYNAKLAR
156.291.318 158.503.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
141.544.485 153.161.768 48.445.590 57.649.215
Satışların Maliyeti
-117.684.633 -123.958.432 -42.044.312 -44.773.422
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.859.852 29.203.336 6.401.278 12.875.793
BRÜT KAR (ZARAR)
23.859.852 29.203.336 6.401.278 12.875.793
Genel Yönetim Giderleri
-5.377.300 -4.601.676 -1.715.214 -1.574.276
Pazarlama Giderleri
-12.356.660 -10.787.031 -4.303.122 -3.748.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.191.666 9.396.094 157.632 5.666.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.168.245 -11.591.757 -2.031.860 -8.144.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.149.313 11.618.966 -1.491.286 5.074.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
120.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-42.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.149.313 11.696.537 -1.491.286 5.074.502
Finansman Gelirleri
8.008 85.568 2.354 24.612
Finansman Giderleri
-9.934.812 -5.038.868 -3.505.940 -2.067.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.777.491 6.743.237 -4.994.872 3.031.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.638.006 42.545 -689.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.414.008 339.769 -1.026.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
776.002 -297.224 336.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.777.491 5.105.231 -4.952.327 2.342.223
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.777.491 5.105.231 -4.952.327 2.342.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.777.491 5.105.231 -4.952.327 2.342.223
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 17 -0,28887000 0,25526000 -0,24762000 0,11711000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 17 -0,28887000 0,25526000 -0,24762000 0,11711000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-330.851 -329.684 -103.193 -200.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.2 -413.564 -412.105 -128.992 -251.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
82.713 82.421 25.799 50.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
82.713 82.421 25.799 50.214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-330.851 -329.684 -103.193 -200.856
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.108.342 4.775.547 -5.055.520 2.141.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.108.342 4.775.547 -5.055.520 2.141.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795610


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2769 Değişim: 0,52%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0567 Değişim: 0,30%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0854
Açılış: 10,0268
489,01 Değişim: 0,87%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 490,11
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.