KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 19:03
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -966.995 -15.109.504 8.641.288 45.630.381 45.630.381
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-538.510 -538.510
Transferler
8.641.288 -8.641.288 0
Dönem Karı (Zararı)
6.395.565 6.395.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.990 -49.990
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Transferler
6.395.565 -6.395.565 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.658 -545.561 -773.219
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.244.643 -611.161 -545.561 50.664.227 50.664.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
897.439 11.487.417
Dönem Karı (Zararı)
-545.561 2.763.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.611.399 8.243.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.527.662 3.613.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-269.466 420.034
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-269.466 420.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.281.082 1.023.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.281.082 1.023.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.423.218 2.558.868
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.654 -412.709
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.428.872 2.971.577
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 42.545 948.406
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.571
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-77.571
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-393.642 -243.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.594.550 2.317.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.369.820 -5.184.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
719.758 -220.331
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.694.144 -11.990.241
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.674.471 21.103.415
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.399 -49.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.328.912 -1.341.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.471.288 13.324.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.583.957 -1.067.407
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.989.892 -769.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.293.944 -1.384.511
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.337
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.299.598 -1.533.803
Alınan Faiz
5.654 60.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.614.528 -5.914.125
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.055.466 18.103.603
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.953.722 -21.089.206
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.969.496 -15.485.089
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-11.984.226 -5.604.117
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-287.576
Ödenen Faiz
-6.199.640 -2.928.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
218.023 4.188.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
218.023 4.188.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.633.893 1.265.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.851.916 5.454.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.851.916 1.633.893
Ticari Alacaklar
68.538.239 69.886.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 3.374.004 3.092.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 65.164.235 66.794.017
Diğer Alacaklar
837.741 1.557.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.1 182.461 307.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 655.280 1.250.219
Stoklar
10 25.149.801 22.064.636
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 2.154.564 2.672.970
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
758 13.024
Diğer Dönen Varlıklar
1.193.092 27.002
ARA TOPLAM
99.726.111 97.855.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.726.111 97.855.791
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
11 61.430.257 59.761.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 73.042 101.359
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.288.187 60.647.863
TOPLAM VARLIKLAR
162.014.298 158.503.654
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 23.364.193 14.070.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.181.716 4.668.755
Ticari Borçlar
63.839.482 66.961.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.1 45.328.046 41.577.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 18.511.436 25.383.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.375.827 961.677
Diğer Borçlar
114.113 100.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
61.963 48.564
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 316.373 1.903.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 339.769 1.989.892
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.028.733 3.580.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.857.921 3.478.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
170.812 102.253
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.114
ARA TOPLAM
99.562.320 94.236.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.562.320 94.236.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.187.103 6.310.985
Ticari Borçlar
428.657 427.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
428.657 427.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 333.196 499.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.2 3.355.423 2.753.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.355.423 2.753.457
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.483.372 2.837.510
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.787.751 12.829.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.350.071 107.066.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.664.227 51.437.446
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.274.708 21.502.366
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.274.708 21.502.366
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.244.643 -1.016.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-611.161 -7.006.726
Net Dönem Karı veya Zararı
-545.561 6.395.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.664.227 51.437.446
TOPLAM KAYNAKLAR
162.014.298 158.503.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
94.300.154 95.512.553 47.183.847 46.841.074
Satışların Maliyeti
-76.561.977 -79.185.010 -38.900.954 -39.566.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.738.177 16.327.543 8.282.893 7.275.068
BRÜT KAR (ZARAR)
17.738.177 16.327.543 8.282.893 7.275.068
Genel Yönetim Giderleri
-3.662.086 -3.027.400 -1.338.282 -1.534.027
Pazarlama Giderleri
-8.053.538 -7.038.391 -4.320.656 -3.544.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.034.034 3.729.952 734.107 2.328.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.136.385 -3.447.240 -147.528 -2.433.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.920.202 6.544.464 3.210.534 2.092.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
120.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-42.429 -42.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.920.202 6.622.035 3.210.534 2.049.945
Finansman Gelirleri
5.654 60.955 2.058 17.457
Finansman Giderleri
-6.428.872 -2.971.577 -3.256.074 -1.429.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-503.016 3.711.413 -43.482 637.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -42.545 -948.406 -57.406 -527.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-339.769 -1.387.585 -2.967 -1.387.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
297.224 439.179 -54.439 859.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-545.561 2.763.007 -100.888 109.754
DÖNEM KARI (ZARARI)
-545.561 2.763.007 -100.888 109.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-545.561 2.763.007 -100.888 109.754
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal paya karşılık -0,02728000 0,13815000 0,00504000 0,00549000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal paya karşılık -0,02728000 0,13815000 0,00504000 0,00549000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-227.658 -128.828 -144.031 268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.2 -284.572 -161.035 -180.038 335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 56.914 32.207 36.007 -67
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
56.914 32.207 36.007 -67
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-227.658 -128.828 -144.031 268
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-773.219 2.634.179 -244.919 110.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-773.219 2.634.179 -244.919 110.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782095


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: 0,00% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3502 Değişim: 0,09%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3525
Açılış: 7,3439
8,9417 Değişim: 0,04%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9487
Açılış: 8,9383
436,31 Değişim: -0,18%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 437,79
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.