KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:21
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 -809.209 -14.408.449 -701.055 14.627.528 14.627.528
Transferler
-701.055 701.055
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156.530 5.996.236 6.122.766
Dönem Karı (Zararı)
5.996.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
156.530
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 -652.679 -15.109.504 5.966.236 20.750.294 20.750.294
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -966.995 -15.109.504 8.641.288 45.630.381 45.630.381
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-538.541 -538.510
Transferler
8.641.288 -8.641.288
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-329.684 5.105.231 4.775.547
Dönem Karı (Zararı)
5.105.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-329.684
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.296.679 -7.006.726 5.105.231 49.867.418 49.867.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.992.840 8.685.933
Dönem Karı (Zararı)
5.105.231 5.966.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.417.400 3.380.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.663.184 2.554.326
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.198.110
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.198.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.378.560 869.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.378.560 924.661
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.911.354 -316.342
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.638.006 272.769
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.571
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-77.571
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-294.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.642.228 -73.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.339.489 -13.134.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-407.400 -566.408
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.810.243 -4.427.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.504.487 16.392.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.357 -69.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.529.226 1.730.194
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.880.403 9.272.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.117.687 -586.536
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-769.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.070.793 -3.096.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.337 28.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.244.697 -3.124.275
Alınan Faiz
85.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.934.110 -5.392.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.584.443 25.429.840
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.450.175 -25.753.837
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-5.777.100
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.673.075 -25.753.837
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-111.910 -1.244.915
Ödenen Faiz
-4.956.468 -3.823.138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.987.937 197.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.987.937 197.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.265.415 988.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.253.352 1.186.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.253.353 1.265.415
Ticari Alacaklar
62.501.525 54.584.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 5.180.130 5.147.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 57.321.395 49.436.689
Diğer Alacaklar
2.173.306 1.759.976
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.1 550.224 1.049.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1 1.623.082 710.059
Stoklar
10 30.467.662 16.657.419
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 6.064.311 2.097.312
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.947 1.527
Diğer Dönen Varlıklar
1.338.447 1.298.696
ARA TOPLAM
105.812.551 77.664.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.812.551 77.664.464
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
11 57.974.241 60.364.558
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 82.129 121.064
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.841.258 61.270.510
TOPLAM VARLIKLAR
164.653.809 138.934.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 12.448.460 25.259.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.567.890 1.198.254
Ticari Borçlar
79.960.396 53.192.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.1 43.521.226 29.886.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 36.439.170 23.305.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.794.072 822.911
Diğer Borçlar
133.822 188.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2 81.672 136.099
Ertelenmiş Gelirler
9.2 2.365.538 2.354.582
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.414.008 769.876
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.528.110 2.526.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.528.110 2.495.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.896
ARA TOPLAM
106.218.192 86.313.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.218.192 86.313.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.122.387 337.407
Ticari Borçlar
221.740 1.077.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
221.740 1.077.712
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.997.874 2.357.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.997.874 2.357.113
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.226.198 3.219.248
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.568.199 6.991.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.786.391 93.304.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.867.418 45.630.381
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.222.672 21.552.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.222.672 21.552.356
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.296.679 -966.995
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.006.726 -15.109.504
Net Dönem Karı veya Zararı
5.105.231 8.641.288
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.867.418 45.630.381
TOPLAM KAYNAKLAR
164.653.809 138.934.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
153.161.768 105.438.170 57.649.215 39.097.540
Satışların Maliyeti
-123.958.432 -83.204.575 -44.773.422 -30.460.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.203.336 22.233.595 12.875.793 8.637.080
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
29.203.336 22.233.595 12.875.793 8.637.080
Genel Yönetim Giderleri
-4.601.676 -3.134.685 -1.574.276 -685.031
Pazarlama Giderleri
-10.787.031 -8.492.254 -3.748.640 -2.851.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.396.094 1.308.598 5.666.142 70.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.591.757 -1.926.331 -8.144.517 -886.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.618.966 9.988.923 5.074.502 4.284.274
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
120.000 73.220 10.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-42.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.696.537 10.062.143 5.074.502 4.294.274
Finansman Gelirleri
85.568 24.612
Finansman Giderleri
-5.038.868 -3.823.138 -2.067.291 -1.275.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.743.237 6.239.005 3.031.823 3.018.514
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.638.006 -272.769 -689.600 10.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.638.006 -272.769 -689.600 10.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.105.231 5.966.236 2.342.223 3.029.174
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.105.231 5.966.236 2.342.223 3.029.174
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.105.231 5.966.236 2.342.223 3.029.174
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 0,25526000 0,29831000 0,11711000 0,15146000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 0,25526000 0,29831000 0,11711000 0,15146000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-329.684 156.530 -200.856 262.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-412.105 195.663 -251.070 327.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
82.421 -39.133 50.214 -65.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
82.421 -39.133 50.214 -65.568
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-329.684 156.530 -200.856 262.270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.775.547 6.122.766 2.141.367 3.291.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.775.547 6.122.766 2.141.367 3.291.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716402


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 0,00% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4586 Değişim: -0,08%
Düşük 7,4582 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
9,0637 Değişim: 0,07%
Düşük 9,0467 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
443,49 Değişim: 0,41%
Düşük 441,00 20.01.2021 Yüksek 444,11
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.