;

KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:37
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 -809.209 -14.408.449 -701.055 14.627.528 14.627.528
Transferler
-701.055 701.055 0
Dönem Karı (Zararı)
2.937.062 2.937.062 2.937.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.740 -105.740 -105.740
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 -914.949 -15.109.504 2.937.062 17.458.850 17.458.850
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -966.995 -15.109.504 8.641.288 45.630.381 45.630.381
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-538.510 -538.510 -538.510
Transferler
8.641.288 -8.641.288
Dönem Karı (Zararı)
2.763.007 2.763.007 2.763.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.828 -128.828 -128.828
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.095.823 -7.006.726 2.763.007 47.726.050 47.726.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.487.417 5.281.099
Dönem Karı (Zararı)
2.763.007 2.937.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.243.911 5.452.756
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.613.831 1.582.496
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
420.034 73.723
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
420.034 73.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.023.446 1.323.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.023.446 1.323.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.558.868 2.331.037
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-412.709 -297.911
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.971.577 2.628.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 948.406 283.429
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.571 -63.220
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-77.571 -63.220
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-243.103 -78.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.317.782 -2.171.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.184.511 -3.495.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.331 -166.947
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.990.241 -8.133.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.103.415 10.984.815
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.393 -345.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.341.157 -1.014.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.324.700 6.218.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.067.407 -937.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-769.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.384.511 -2.611.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.337 123.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.533.803 -2.734.605
Alınan Faiz
60.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.914.125 -2.110.629
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.103.603 11.481.505
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.089.206 -11.229.403
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.485.089 -10.561.089
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.604.117 -668.314
Ödenen Faiz
-2.928.522 -2.362.731
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.188.781 558.992
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.188.781 558.992
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.265.415 988.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.454.196 1.547.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.454.196 1.265.415
Ticari Alacaklar
58.695.177 54.584.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 7.034.784 5.147.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 51.660.393 49.436.689
Diğer Alacaklar
1.980.307 1.759.976
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.1 498.881 1.049.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.481.426 710.059
Stoklar
10 28.647.660 16.657.419
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 2.969.927 2.097.312
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.671 1.527
Diğer Dönen Varlıklar
1.173.723 1.298.696
ARA TOPLAM
98.931.661 77.664.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.931.661 77.664.464
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
11 58.301.207 60.364.558
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 93.621 121.064
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.179.716 61.270.510
TOPLAM VARLIKLAR
158.111.377 138.934.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 12.834.227 25.259.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.766.043 1.198.254
Ticari Borçlar
74.422.241 53.192.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.1 33.872.968 29.886.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 40.549.273 23.305.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.743.471 822.911
Diğer Borçlar
138.856 188.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
86.706 136.099
Ertelenmiş Gelirler
9.2 3.526.781 2.354.582
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.387.585 769.876
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.302.147 2.526.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.302.147 2.495.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
152.242
ARA TOPLAM
99.273.593 86.313.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.273.593 86.313.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.210.996 337.407
Ticari Borçlar
619.570 1.077.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
619.570 1.077.712
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.667.933 2.357.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.667.933 2.357.113
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.613.235 3.219.248
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.111.734 6.991.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.385.327 93.304.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.726.050 45.630.381
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.423.528 21.552.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.423.528 21.552.356
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.095.823 -966.995
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.006.726 -15.109.504
Net Dönem Karı veya Zararı
2.763.007 8.641.288
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.726.050 45.630.381
TOPLAM KAYNAKLAR
158.111.377 138.934.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
95.512.553 66.340.630 46.841.074 33.753.622
Satışların Maliyeti
-79.185.010 -52.744.115 -39.566.006 -27.168.344
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.327.543 13.596.515 7.275.068 6.585.278
BRÜT KAR (ZARAR)
16.327.543 13.596.515 7.275.068 6.585.278
Genel Yönetim Giderleri
-3.027.400 -2.449.654 -1.534.027 -1.671.870
Pazarlama Giderleri
-7.038.391 -5.641.117 -3.544.142 -3.019.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.729.952 1.238.399 2.328.676 1.147.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.447.240 -1.039.494 -2.433.201 -280.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.544.464 5.704.649 2.092.374 2.760.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
120.000 63.220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-36.980
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-42.429 -42.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.622.035 5.767.869 2.049.945 2.723.341
Finansman Gelirleri
60.955 17.457
Finansman Giderleri
-2.971.577 -2.547.378 -1.429.742 -1.580.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.711.413 3.220.491 637.660 1.142.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-948.406 -283.429 -527.906 -197.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.387.585 -1.387.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
439.179 -283.429 859.679 -197.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.763.007 2.937.062 109.754 945.365
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.763.007 2.937.062 109.754 945.365
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.763.007 2.937.062 109.754 945.365
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 0,13815000 0,14685000 0,00549000 0,04727000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 0,13815000 0,14685000 0,00549000 0,04727000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-128.828 -105.740 268 -581.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-161.035 -132.175 335 -726.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.207 26.435 -67 145.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32.207 26.435 -67 145.283
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.828 -105.740 268 -581.134
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.634.179 2.831.322 110.022 364.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.634.179 2.831.322 110.022 364.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702059


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.