KAP ***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:04
KAP ***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
77.621 56.266 40.748 28.510
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-62 126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62 126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78 157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -31
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 16 -31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.559 56.392 40.748 28.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 1.913 1.913 3.114 -235 442.306 17.903 424.403 119.947 -2.405 228 587.273
Yeni Bakiye
20.000 1.913 1.913 3.114 -235 442.306 17.903 424.403 119.947 -2.405 228 587.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126 126
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
35 9 9 184 184 -228 0
Dönem Net Karı (Zararı)
56.266 122.352 56.266 56.266
Kar Dağıtımı
102.958 1.420 101.430 108 -122.210 -122.210 -19.252
Dağıtılan Temettü
-19.252 -19.252 -19.252
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
122.210 1.420 120.682 108 -122.210 -122.210 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 1.913 1.913 3.149 -109 545.273 19.323 525.833 117 54.187 -2.079 56.266 0 624.413
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 1.913 1.913 3.149 -87 -1.255 503.913 22.636 481.219 58 123.828 -1.555 125.383 651.461
Yeni Bakiye
20.000 1.913 1.913 3.149 -87 -1.255 503.913 22.636 481.219 58 123.828 -1.555 125.383 651.461
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62 -62
Dönem Net Karı (Zararı)
77.621 77.621 77.621
Kar Dağıtımı
103.456 1.713 100.848 895 -125.383 -125.383 -21.927
Dağıtılan Temettü
-21.927 -21.927 -21.927
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
125.383 1.713 122.775 895 125.383 -125.383
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 1.913 1.913 3.149 -149 -1.255 607.369 24.349 582.067 953 76.066 -1.555 77.621 707.093


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
82.394 36.781
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
207.148 127.718
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-95.142 -53.332
Kiralama Giderleri
-3
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.701 2.246
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.334 -4.348
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
9 1.107 1.255
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.182 -6.421
Ödenen Vergiler
-21.927 -15.349
Diğer
-6.645 -14.985
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-203.393 6.066
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-12.252 -241.295
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.320 -1.542
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.337 5.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-91
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-212.527 235.359
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
21.369 8.214
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-120.999 42.847
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10,11 -776 1.387
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10,11 95 386
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-681 1.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
267.911 70.528
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-124.500 -88.876
Temettü Ödemeleri
22 -21.927 -19.252
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
121.484 -37.600
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-196 7.020
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.673 1.142
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.477 8.162


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23 212.006 137.837 109.572 72.842
FAKTORİNG GELİRLERİ
212.006 137.837 109.572 72.842
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
208.304 135.591 107.766 71.776
İskontolu
3.164 3.175 1.682 1.535
Diğer
205.140 132.416 106.084 70.241
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.702 2.246 1.806 1.066
İskontolu
116 118 56 62
Diğer
3.586 2.128 1.750 1.004
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
24 -100.501 -56.243 -50.551 -32.209
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-76.626 -45.277 -35.657 -26.449
Finansal Kiralama Giderleri
-3 -1
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-18.516 -7.884 -11.540 -3.902
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.359 -3.079 -3.354 -1.857
BRÜT KAR (ZARAR)
111.505 81.594 59.021 40.633
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -12.977 -11.601 -6.456 -5.554
Personel Giderleri
-8.010 -6.937 -3.196 -2.992
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-150 -397 -150 -354
Genel İşletme Giderleri
-4.817 -3.809 -3.110 -1.870
Diğer
-458 -338
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
98.528 69.993 52.565 35.079
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
26 7.266 18.745 3.480 3.318
Bankalardan Alınan Faizler
79 17 71 7
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
6.815 1.495
Türev Finansal İşlemlerden
6.815 1.495
Kambiyo İşlemleri Karı
5.848 10.575 3.120 1.259
Diğer
1.339 1.338 289 557
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
9 -2.470 -2.234 -1.247 -253
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -3.883 -16.100 -2.741 -2.510
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.745 -30 -1.164 -30
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.138 -16.070 -1.577 -2.480
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
99.441 70.404 52.057 35.634
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.441 70.404 52.057 35.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
29 -21.820 -14.138 -11.309 -7.124
Cari Vergi Karşılığı
-22.909 -13.017 -12.366 -7.078
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
13 -1.127 -52
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13 1.089 6 1.057 6
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
77.621 56.266 40.748 28.510
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
77.621 56.266 40.748 28.510
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
77.621 56.266 40.748 28.510
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 502 502 204 204
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 809 809
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
809 809
BANKALAR
5 975 975 721 748 1.469
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
7 2.076.896 2.076.896 2.066.034 2.066.034
İskontolu Faktoring Alacakları
46.137 46.137 73.391 73.391
Yurt İçi
49.876 49.876 75.537 75.537
Kazanılmamış Gelirler (-)
-3.739 -3.739 -2.146 -2.146
Diğer Faktoring Alacakları
2.030.759 2.030.759 1.992.643 1.992.643
Yurt İçi
2.030.759 2.030.759 1.992.643 1.992.643
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
DİĞER ALACAKLAR
8 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
9 3.450 3.450 825 0 825
Takipteki Faktoring Alacakları
41.781 41.781 37.660 133 37.793
Özel Karşılıklar (-)
-38.331 -38.331 -36.835 -133 -36.968
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 7.059 7.059 8.211 8.211
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.303 1.303 1.076 1.076
Diğer
1.303 1.303 1.076 1.076
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 734 734 586 586
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 1.432 1.432 327 327
DİĞER AKTİFLER
14 186 186 119 119
ARA TOPLAM
2.092.537 2.092.537 2.078.912 748 2.079.660
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0
AKTİF TOPLAMI
2.092.537 2.092.537 2.078.912 748 2.079.660
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
15 1.869 1.869 934 934
ALINAN KREDİLER
16 1.074.416 1.074.416 1.284.473 1.284.473
FAKTORİNG BORÇLARI
7 9.853 9.853 8.491 25 8.516
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 280.148 280.148 118.255 118.255
Bonolar
280.148 280.148 118.255 118.255
DİĞER BORÇLAR
18 209 209 384 384
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
358 358
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
19 2.405 2.405 2.523 2.523
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
20 1.568 1.568 1.533 1.533
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.568 1.568 1.533 1.533
ERTELENMİŞ GELİRLER
2.263 2.263 2.613 2.613
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
21 12.355 12.355 8.968 8.968
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
1.385.444 1.385.444 1.428.174 25 1.428.199
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
22 707.093 707.093 651.461 651.461
Ödenmiş Sermaye
22 20.000 20.000 20.000 20.000
Sermaye Yedekleri
22 1.913 1.913 1.913 1.913
Diğer Sermaye Yedekleri
1.913 1.913 1.913 1.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22 1.745 1.745 1.807 1.807
Kar Yedekleri
22 607.369 607.369 503.913 503.913
Yasal Yedekler
24.349 24.349 22.636 22.636
Olağanüstü Yedekler
582.067 582.067 481.219 481.219
Diğer Kar Yedekleri
953 953 58 58
Kar veya Zarar
76.066 76.066 123.828 123.828
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -1.555 -1.555 -1.555 -1.555
Net Dönem Karı veya Zararı
77.621 77.621 125.383 125.383
PASİF TOPLAMI
2.092.537 2.092.537 2.079.635 25 2.079.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
16.273 16.273 8.606 8.606
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
133.901 133.901 130.791 130.791
ALINAN TEMİNATLAR
7 5.653.536 5.653.536 5.370.336 5.370.336
VERİLEN TEMİNATLAR
0
TAAHHÜTLER
881.919 881.919 692.188 692.188
Cayılamaz Taahhütler
881.919 881.919 692.188 692.188
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
32 13.119 14.417 27.536 60.746 58.474 119.220
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.119 14.417 27.536 60.746 58.474 119.220
Vadeli Alım Satım İşlemleri
13.119 14.417 27.536 60.746 58.474 119.220
EMANET KIYMETLER
32 2.266.590 77.005 2.343.595 2.192.809 109.131 2.301.940
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.965.338 91.422 9.056.760 8.455.476 167.605 8.623.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702104


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6283 Değişim: -0,42%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1264 Değişim: -0,34%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
493,06 Değişim: 0,30%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 495,47
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.