KAP: SELGD [ ] SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

09.05.2017 - 11:14
KAP: SELGD  [ ] SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605872 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BEC446F95712F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BEC446FBF7130 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. PAY SAHIPLERI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISINA CAGRI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI KAR PAYI ISARETLENMISTIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.05.2017 GENEL KURUL SAATI 15:15 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT-KONAK IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - GENEL KURUL TUTANAGI`` NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`` NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU`` NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI`` NIN OKUNMASI VE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - 2016 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI-AYRI IBRA EDILMESI, 7 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ GORUSU ALINARAK, SIRKETIMIZIN 01.01.2017 / 31.12.2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ICIN ATA ULUSLAR ARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN 25.04.2017 TARIH VE 2017/160 SAYILI Y.K.KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA, 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ‘``UCRET POLITIKASI```` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 9 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULUNUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. KÂR DAGITIMI ONAYLANMASI HALINDE KÂR DAGITIM TARIHI VE KOSULLARININ BELIRLENMESI, 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 12 - 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER ILE ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 13 - SIRKETIN 3``UNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`` NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI, 15 - DILEKLER VE KAPANIS, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OGK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 OGK VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. YONETIM KURULU``NDAN SAYIN PAY SAHIPLERIMIZ, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLANMAK UZERE, SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ 22 MAYIS 2017 PAZARTESI GUNU SAAT 15:15``TE, KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT-KONAK IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAK `2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` NA CAGRILMASINA YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR. AYRICA (A) GRUBU PAY SAHIBI ORTAKLARIMIZ ANA SOZLESMEMIZ GEREGINCE GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, AYNI GUN, AYNI YERDE SAAT 15:00`` DE YAPILACAK 2016 YILI `(A) GRUBU PAY SAHIPLERININ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` ICIN TOPLANACAKLARDIR. SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN 04.02.2016 TARIHLI 2016/4 SAYILI HAFTALIK BULTENIN``DE YAYIMLANAN 04.02.2016 TARIH VE 4/117 SAYILI KURUL``UN KARARI UYARINCA, GENEL KURULLARA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMA VE OY KULLANMA SISTEMININ UYGULANMASI PAYLARI BORSAYA KOTE EDILMIS SIRKETLER ACISINDAN ZORUNLU HALE GELMISTIR. SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA , 28.08.2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ` ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` ``IN 01.10.2012 TARIHINDE YURULUGE GIRMESI ILE ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMA VE OY KULLANMA SISTEMI ILE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAKTIR. 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA NAMA YAZILI (A) GRUBU PAY SAHIPLERI VE HAMILINE YAZILI (B) GRUBU PAY SAHIPLERI; FIZIKEN (KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE) VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS)``NDE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` (EGKS) VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN OY HAKLARINI VEKIL ARACILIGIYLA KULLANABILMELERI ICIN, ICERIGI EN AZ EKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEYECEKLERI VEYA SIRKET MERKEZI ILE WWW.SELCUKFOOD.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDECEKLERI VE 24.12.2013 TARIHLI VE 28862 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI:II, NO:30.1.SAYILI ‘``VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI````NDE (TEBLIG) ONGORULEN HUSUSLARI YERINE GETIREREK , IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI VEYA NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETNAMELERDE NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANININ EKLENMESI VEYA EGKS UYARINCA ELEKTRONIK YONTEMLE VEKIL ATAMALARI GEREKMEKTEDIR.EGKS UYARINCA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN AYRICA BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI OLMAKSIZIN, GENEL KURULA FIZIKEN VEYA EGKS UZERINDEN KATILABILIRLER. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDECEK ORTAKLARIMIZ ILE VEKÂLET BELGESI VEYA EGKS UZERINDEN ATANAN VEKILLERIN TOPLANTIDA KIMLIK BELGESI IBRAZI ZORUNLUDUR. SIRKETIMIZIN 2016 FAALIYET DONEMINE AIT; YONETIM KURULU RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORUNUN YER ALDIGI SPK DUZENLEMELERINE UYGUN FAALIYET RAPORUNUN, YONETIMKURULU``NUN GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME NOTLARININ GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ONCE 21 GUN SURE ILE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNUN WWW.KAP.GOV.TR ADRESINDE MERKEZI KAYIT KURULUSU EGKS``DE , SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESI OLAN WWW.SELCUKFOOD.COM ADRESINDE VE SIRKETIMIZIN MERKEZ ADRESINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.