KAP: NTHOL [ ] NET HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

13.06.2017 - 11:28
KAP: NTHOL  [ ] NET HOLDING A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612201 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA08DF57B4977 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA08DF58C4978 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA08DF6114979 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA08DF65E497A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA08DF6CD497B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA08DF815497C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA08DF8AB497D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA08DFA00497E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 04.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.06.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI (POINT HOTEL BARBAROS - GOLD TOPLANTI SALONU) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE DIVAN HEYETININ TESKILI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI, 3 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, 5 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN BILANCONUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 6 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 7 - 2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETCI FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-22.1 SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI?NDEKI %10?LUK SINIRA UYUM SAGLAMAK AMACIYLA, SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARINDAN ALDIGI PAYLARIN, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLIGI?NIN 19?UNCU MADDESI GEREGINCE `FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI` USULLERINE GORE IPTAL EDILMESI AMACIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU VE TC. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NDEN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE; SIRKET ESAS SOZLESMESININ `HOLDINGIN SERMAYESI` BASLIGINI TASIYAN 8 INCI, `PAY SENETLERI VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI` BASLIGINI TASIYANI 9 UNCU VE `SERMAYE DEGISIKLIKLERI` BASLIGINI TASIYAN 13?UNCU MADDELERININ EKLI ESAS SOZLESME TADIL METNINDE OLDUGU SEKLIYLE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULARAK KARAR ALINMASI VE SERMAYE AZALTIMINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORUNUN ONAYLANMASI, 10 - 19.12.2016 TARIH VE 2016/34 SAYILI BULTENDE YAYINLANARAK KAMUYA ACIKLANAN VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SIRKETIMIZE UYGULADIGI IDARI PARA CEZASININ, SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE, SOZ KONUSU PARA CEZASININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 12 - YONETIM KURULUNDA YER ALMAYAN YONETICI VE MUDURLERIN 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 13 - YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONANMASI, 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI, 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE ONAYA SUNULMASI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 17 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 18 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 19 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERI``NE BILGI VERILMESI, 21 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VERILMESI SURETI ILE MENFAAT SAGLANMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 22 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 23 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP, KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN `ETIK KURALLARI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 24 - KAPANIS VE DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM DIGER PAY IHRACI/IPTALI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 NTHOL 2016 OLAGAN GK CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 NTHOL 2016 OLAGAN GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 NTHOL 2016 OLAGAN GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 NTHOL 2016 OLAGAN GK ESAS SOZLESME TADIL (ONAYLI).PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 5 NTHOL SERMAYE AZALTIMI YONETIM KURULU RAPORU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 NTHOL 2016 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE `PDF` DOSYA OLARAK GONDERILMEKTEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU DIGER PAY IHRACI/IPTALI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 12.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 NTHOL 2016 OLAGAN GK TOPLANTI TUTANAGI IMZALI.PDF - TUTANAK EK: 2 NTHOL HAZIRUN IMZASIZ.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 06.06.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 12.06.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.