KAP: KPHOL [ ] KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

08.08.2017 - 17:33
KAP: KPHOL  [ ] KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623587 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DC22505CA4A19 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DC22505E44A1A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DC225070F4A1B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DC22507744A1C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S.``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUC BILDIRIMI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 08.08.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA NO:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI-SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI 6 - KAR DAGITIM POLITIKASININ BELIRLENMESI 7 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI 8 - SIRKETIN 2017 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIMININ YAPILMASI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESI 10 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KPHOL 31.12.2016 FAALIYET RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 2 KPHOL ILAN METNI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETI``MIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08.08.2017 TARIHINDE, SAAT 14:00`` DE, SIRKET MERKEZI OLAN KAPTANPASA MAH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA NO:73 KAT:19 OKMEYDANI-SISLI-ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 07.08.2017 TARIH VE 27109235 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SABIRE ELBUKEN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NIN TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 4.250.000,00-TL``LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 4.250.000 ADET PAYDAN 150.010,00-TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 150.010 ADET PAYIN ASALETEN, 1.748.672,00-TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 1.748.672 ADET PAYIN TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 1.898.682 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI MEHMET GUR TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527``INCI MADDESININ 5 VE 6``NCI FIKRALARI GEREGINCE, SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZMANLIGI SERTIFIKASI` BULUNAN ISMAIL SUNA ATANMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. GENEL KURUL``DA KABUL EDILEN GUNDEM MADDELERI ASAGIDAKI GIBIDIR: 1.YAPILAN SECIM SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA MEHMET GUR``UN, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA ERDINC KANDEMIR``IN, TUTANAK YAZMANLIGI``NA ISMAIL SUNA``NIN SECILMELERINE VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2.SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASINA GECILDI. SOZ ALAN MEHMET GUR RAPORLARIN INTERNET SITESI VE KAP``DA YAYINLANDIGINI, GENEL KURUL``DAN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE HAZIR BULUNDURULDUGUNU VE FIZIKSEL ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARA DA VERILDIGINI BELIRTEREK OKUNMUS SAYILMASINI ONERDI. ONERI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. RAPORLAR MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 3. SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASINA GECILDI. SOZ ALAN MEHMET GUR SIRKET``IN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN INTERNET SITESI VE KAP``DA YAYINLANDIGINI, GENEL KURUL``DAN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE HAZIR BULUNDURULDUGUNU VE FIZIKSEL ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARA DA VERILDIGINI BELIRTEREK OKUNMUS SAYILMASINI ONERDI. ONERI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 4. SIRKET``IN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNMASINA GECILDI. SOZ ALAN MEHMET GUR BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN INTERNET SITESI VE KAP``DA YAYINLANDIGINI, GENEL KURUL``DAN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE HAZIR BULUNDURULDUGUNU VE FIZIKSEL ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARA DA VERILDIGINI BELIRTEREK OKUNMUS SAYILMASINI ONERDI. ONERI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. BILANCO VE GELIR TABLOSU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN TASDIKI OYLAMAYA SUNULDU VE OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRASI GORUSULDU, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. YONETIM KURULU UYELERI, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 6. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017/05 SAYILI KARARLA TEKLIF EDILEN VE GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 21 GUN ONCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ILE SIRKET WWW.KAPITALYATIRIM.NET INTERNET ADRESINDE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUS OLAN, TTK, SPK VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI MADDESI CERCEVESINDE BELIRLENEN KÂR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI, OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 7. 2016 YILINA AIT DAGITILABILIR KÂRDAN 19.487,99 TL TUTARINDAKI BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AYRILDIKTAN SONRA, YINE 2016 YILINA AIT DAGITILABILIR KÂRDAN KARSILANMAK UZERE NET DAGITILABILIR DONEM KÂRININ YUZDE ELLISI ORANINDA, BRUT TOPLAM 150.305,01 TL``NIN SIRKET``IMIZIN MEVCUT PAY SAHIPLERINE DAGITILMASINA; DAGITIM SONRASI KALAN KÂRDAN 104.987,37 TL``NIN GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMESINE, KALAN 219.966,80 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEKLERE AYRILMASINA; DAGITILMASINA KARAR VERILEN KÂRIN TAMAMININ 21.08.2017 TARIHINDEN ITIBAREN DAGITILMASINA, DAGITIM ILE ILGILI DIGER ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI HUSUSUNDA SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ YETKILI KILINMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8.YONETIM KURULU``NUN ONERISI DOGRULTUSUNDA YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIMI KONUSUNDA 2017 YILI ICIN YETKILENDIRILMESINE VE DENETCI``YE YONETIM KURULU TARAFINDAN KARARLASTIRILACAK BIR UCRETIN ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETLE ILGILI YAPACAKLARI ISLEMLER HAKKINDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10.DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR MADDE BULUNMADIGINDAN TOPLANTI BASKANLIGINCA TOPLANTIYA SON VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KPHOL TUTANAK 2016.PDF - TUTANAK EK: 2 KPHOL HAZIRUN 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4272 Değişim: 0,09%
Düşük 8,4118 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1656 Değişim: -0,09%
Düşük 10,1536 13.05.2021 Yüksek 10,1888
Açılış: 10,1746
492,47 Değişim: 0,19%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 493,15
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.