KAP: KIPA [ ] TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILD

18.10.2017 - 19:10
KAP: KIPA  [ ] TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILD
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/635890 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F3037E4EA0687 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F3037E4FA0688 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F3037E5620689 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F3037E5C3068A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F3037E6D0068B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.03.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 28.02.2017 KARAR TARIHI 11.09.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.10.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.10.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES YENI HAVAALANI CAD. NO:40 35610 CIGLI / IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI, 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 5 - TTK``NIN 363. MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 1 MART 2016 – 28 SUBAT 2017 TARIHLI HESAP DONEMI ICINDEKI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRASININ MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 7 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ MUZAKERE EDILEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - ANA SOZLESMENIN 2. VE 21. MADDELERININ TADILININ MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 9 - KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMELERI, DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI 10 - 1 MART 2016 – 28 SUBAT 2017 TARIHLI HESAP DONEMI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 1 MART 2017 – 31 ARALIK 2017 TARIHLI HESAP DONEMINDE SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER ILE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPIT EDILMESI, 13 - SIRKETIMIZIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ DE TAVSIYESI DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI, 14 - YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 1 MART 2016 – 28 SUBAT 2017 TARIHLI HESAP DONEMI ICINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERLE ILGILI BILGI VERILMESI, 15 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 23 OCAK 2015 TARIHLI VE 2014-2015/73 SAYILI GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUP EDILMESINE ILISKIN KARARININ ONAYLANMASI 16 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLARINDA YER ALAN OZKAYNAK KALEMLERINDEN GECMIS YIL ZARARLARININ, DIGER OZKAYNAK PAYLARINDAN MAHSUP EDILMESI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 KIPA GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, KAR DAGITIM TABLOSU VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KIPA GK TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 KAP HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI SAYIN ORTAGIMIZ; SIRKETIMIZIN 1 MART 2016 – 28 SUBAT 2017 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YONETIM KURULUMUZUN DAVETI UZERINE 18/10/2017 TARIHINDE 14:00``DE ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERI GORUSULMEK VE KARARA BAGLANMAK UZERE, SIRKET MERKEZI YENI HAVAALANI CAD. NO:40 35610 CIGLI / IZMIR ADRESINDE YAPILACAKTIR. PAYLARI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE KAYDEN IZLENMEKTE OLUP, GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN PAY SAHIPLERIMIZ, YUKARIDA BELIRTILEN ADRESTE TOPLANACAK OLAN GENEL KURULA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILIR VEYA DILERLERSE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARINI KULLANARAK MERKEZI KAYIT KURULUSU TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN DE GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILIRLER. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (E-GKS) UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKLARI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDI ILE, 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI` HUKUMLERI CERCEVESINDE ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAME FORMUNU VEYA SIRKET MERKEZIMIZ ILE SIRKET``IMIZIN HTTP://WWW.TESCOKIPA.COM.TR INTERNET ADRESINDEN TEMIN EDEBILECEKLERI VEKALETNAME FORMUNU DOLDURUP IMZALARINI NOTERE ONAYLATARAK VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERLERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKÂLETNAME FORMUNA EKLEYEREK DE TOPLANTIDA KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILIRLER. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN VE EK 2``DE YER ALAN VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VEKALETNAMELERIN, ILGILI YASAL DUZENLEME NEDENI ILE KABUL EDILMEYECEGI HUSUSUNU PAY SAHIPLERIMIZIN BILGI VE DIKKATINE ONEMLE SUNARIZ. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. FIZIKEN YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISINA; · GERCEK KISI PAY SAHIPLERI KIMLIKLERINI, · TUZEL KISI PAY SAHIPLERI, TUZEL KISIYI TEMSIL VE ILZAMA YETKILI OLAN KISILERIN KIMLIKLERI ILE BERABER YETKI BELGELERINI, · GERCEK VE TUZEL KISILERIN TEMSILCILERI KIMLIK BELGELERI ILE TEMSIL BELGELERINI, · ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN YETKILENDIRILEN TEMSILCILER ISE KIMLIKLERINI IBRAZ EDEREK HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAK SURETIYLE KATILABILIRLER. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZ KATILIM, TEMSILCI TAYINI, ONERIDE BULUNMA, GORUS ACIKLAMA VE OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN INTERNET ADRESI OLAN HTTP://WWW.MKK.COM.TR BAGLANTISINDAN VEYA SIRKET MERKEZIMIZDEN (TELEFON: 0 (232) 398 53 55) BILGI ALABILIRLER. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 415. MADDESININ 4. FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30. MADDESININ 1. FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLI DEGILDIR. BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN OLARAK ELEKTRONIK YONTEMLE OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. 1 MART 2016 – 28 SUBAT 2017 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARI, FINANSAL TABLOLAR, YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU ILE GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMINE ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN HTTP://WWW.TESCOKIPA.COM.TR BAGLANTISINDA YATIRIMCI ILISKILERI SAYFASINDAN, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI DAVETLIDIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.