KAP: DYOBY [ ] DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

05.05.2017 - 17:36
KAP: DYOBY  [ ] DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605219 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD9068B062846 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD9068B3C2847 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD9068C672848 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD9068D122849 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD9068D29284A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 300.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 13 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 14 - YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 15 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 16 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DYOBY-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2016-29 03 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 DYOBY 227 OGK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 29 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI KONUSUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.03.2017 TARIH VE 29833736-100-E.3339 SAYILI ON IZIN YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN ALINAN 15.03.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00023406773 SAYILI ON IZIN VE MADDENIN ESKI VE YENI SEKLI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. MADDENIN SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN VE EKTEKI SEKILDE TADILI, AYNEN KABUL EDILDI. 2. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 300.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILI KONUSUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.03.2017 TARIH VE 29833736-100-E.3339 SAYILI ON IZIN YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 15.03.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00023406773 SAYILI ON IZIN VE MADDENIN ESKI VE YENI SEKLI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. MADDENIN SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN VE EKTEKI SEKILDE TADILI, AYNEN KABUL EDILDI. 3. TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN, 1 YIL SUREYLE, 2017 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR EDILDI. 4. SIRKET ANA SOZLESMESININ 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 OLARAK TESBIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN.EMINE FEYHAN YASAR, SN. MUSTAFA SELIM YASAR, SN. CENGIZ EROL, SN. YILMAZ GOKOGLU, SN. AHMET FAHRI YIGITBASI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK VE SN. AHMET METIN ONANER VE SN.FEYZI ONUR KOCA, 1 YIL SUREYLE, 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI. 5. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 6. SIRKETIN 2016 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMI``NIN BINDE 5``INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI. 7. 2016 YILI DONEM KARININ GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI GEREKTIGINDEN KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA, BU NEDENLE YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. EK: · OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI · OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI · ESAS SOZLESMENIN 4. VE 6. MADDE TADIL TASARISI ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 05.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK_DYOBY.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN_DYOBY.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 DYO BOYA MADDE TADIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7029 Değişim: 0,29%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,4646 Değişim: -0,28%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
780,59 Değişim: 0,19%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.