KAP ***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 23:46
KAP ***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.372.533 71.064.694
Dönem Karı (Zararı)
73.809.254 -294.496.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
134.816.951 317.668.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 74.718.708 74.292.103
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.190.696 62.860.676
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.242.911 8.330.139
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 16.809.088 54.530.537
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.138.697 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.824.162 25.391.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 12.547.798 10.626.183
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.940.258 2.189.817
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 12.636.511 231.253
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.699.595 12.344.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.261.607 125.354.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 78.261.607 125.354.752
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.420.122 19.827.863
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.731.373 11.755.118
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.398.499 -132.708
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.129.872 11.887.826
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -296.727 -233.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -28.971.548 1.141.040
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.598.696 -2.720.708
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -36.535.629 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -63.067 -2.720.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.070.521 59.595.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.600.037 81.987.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.071.679 -32.072.592
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.672.173 5.606.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.108.650 64.815.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.627.064 -10.159.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.193.308 -50.582.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.555.684 82.768.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -14.183.151 -11.703.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.448.253 -31.567.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.706.470 800.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.432.790 -47.099.530
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.278.067 14.779.708
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-48.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.708.459 6.884.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 181.300.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
597.271.672 303.491.323
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-634.405.504 -373.593.217
Ödenen Faiz
-70.574.627 -104.313.531
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.215.821 46.381.683
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-20.059.484 -21.218.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.156.337 25.162.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 45.717.262 20.554.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.873.599 45.717.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 241.324.564 0 241.324.564
Transferler
-72.641.155 72.641.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.823.420 -19.827.863 1.112.824 -294.496.256 -319.034.715 0 -319.034.715
Sermaye Arttırımı
74.000.000 107.300.000 181.300.000 0 181.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -34.265.907 758.915 2.523.123 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -294.496.256 103.589.849 0 103.589.849
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -34.265.907 758.915 2.523.123 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -294.496.256 103.589.849 0 103.589.849
Transferler
-294.496.256 294.496.256 m Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.322.189 -4.420.122 1.300.654 73.809.254 63.367.597 0 63.367.597
Dönem Sonu Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -41.588.096 -3.661.207 3.823.777 10.867.455 1.889.304 -435.931.956 73.809.254 166.957.446 0 166.957.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 46.873.599 45.717.262
Ticari Alacaklar
456.198.394 316.598.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.892.016 4.563.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 450.306.378 312.034.379
Diğer Alacaklar
24.536.135 22.464.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.536.135 22.464.456
Türev Araçlar
7 0 69.951
Stoklar
9 286.037.844 295.710.017
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.291.606 15.857.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.524.854 8.621
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.646.283 34.832.157
ARA TOPLAM
830.108.715 731.258.353
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
830.108.715 731.258.353
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 5.124.879 3.499.061
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.381.993 1.112.042
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 16.681.755 19.295.254
Maddi Duran Varlıklar
12 383.576.764 420.185.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 20.941.570 22.663.704
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 42.900.431 34.175.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 46.468.579 15.895.271
Diğer Duran Varlıklar
408.720 264.009
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
517.484.691 517.090.440
TOPLAM VARLIKLAR
1.347.593.406 1.248.348.793
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 188.405.631 252.046.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 154.130.969 54.754.473
Ticari Borçlar
371.403.599 326.294.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 98.319.902 66.154.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 273.083.697 260.140.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 7.476.382 10.308.072
Diğer Borçlar
2.060.935 433.871
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.060.935 433.871
Türev Araçlar
9.199.823 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 9.199.823 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
124.602 474.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 38.880.396 42.797.924
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.172.466 34.511.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 22.566.401 8.831.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 21.606.065 25.679.742
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.734.613 2.411.002
ARA TOPLAM
817.589.416 724.032.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
817.589.416 724.032.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 305.617.900 370.800.543
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.585.114 47.986.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 55.585.114 47.986.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.843.530 1.939.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
363.046.544 420.726.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.180.635.960 1.144.758.944
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.957.446 103.589.849
Ödenmiş Sermaye
20 405.388.196 405.388.196
Sermaye Düzeltme Farkları
20 45.060.719 45.060.719
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
107.300.000 107.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.588.096 -34.265.907
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.588.096 -34.265.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.588.096 -34.265.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
162.570 3.282.038
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.661.207 758.915
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.823.777 2.523.123
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.823.777 2.523.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.867.455 10.867.455
Diğer Yedekler
1.889.304 1.889.304
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-435.931.956 -141.435.700
Net Dönem Karı veya Zararı
73.809.254 -294.496.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.957.446 103.589.849
TOPLAM KAYNAKLAR
1.347.593.406 1.248.348.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.546.425.860 1.159.076.875
Satışların Maliyeti
21 -1.152.855.036 -1.017.465.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
393.570.824 141.611.042
BRÜT KAR (ZARAR)
393.570.824 141.611.042
Genel Yönetim Giderleri
22 -76.179.710 -93.112.060
Pazarlama Giderleri
22 -176.790.083 -201.351.978
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -15.377.250 -14.390.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 99.148.709 121.738.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -82.159.603 -74.622.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.212.887 -120.126.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 38.375.060 5.072.192
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -2.537.196 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 296.727 233.786
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.347.478 -114.820.328
Finansman Gelirleri
26 46.938.621 33.511.044
Finansman Giderleri
26 -180.448.393 -212.045.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.837.706 -293.355.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.971.548 -1.141.040
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 28.971.548 -1.141.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.809.254 -294.496.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.809.254 -294.496.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
73.809.254 -294.496.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.322.189 -5.823.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -9.119.266 -7.355.322
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-26.776 76.432
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -26.776 76.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.823.853 1.455.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.823.853 1.455.470
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.119.468 -18.715.039
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.420.122 -19.827.863
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 1.625.818 1.391.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-325.164 -278.206
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-325.164 -278.206
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.441.657 -24.538.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.367.597 -319.034.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.367.597 -319.034.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917736


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,16% Hacim : 20.433 Mio.TL Son veri saati : 16:09
Düşük 1.398 15.04.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.410
8,0805 Değişim: 0,12%
Düşük 8,0064 15.04.2021 Yüksek 8,1571
Açılış: 8,0707
9,6857 Değişim: 0,03%
Düşük 9,6004 15.04.2021 Yüksek 9,7728
Açılış: 9,6826
454,31 Değişim: 0,88%
Düşük 449,68 15.04.2021 Yüksek 458,00
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.