KAP ***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 21:28
KAP ***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 241.324.564 241.324.564
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -72.641.155 72.641.155 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -4.598.277 1.842.714 -45.952 0 0 0 -121.477.516 -124.279.031 -124.279.031
Dönem Sonu Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 0 -33.040.764 22.429.492 1.364.347 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -121.477.516 117.045.533 117.045.533
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -34.265.907 758.915 2.523.123 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -294.496.256 103.589.849 103.589.849
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -294.496.256 294.496.256 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -4.319.000 -10.988.796 240.963 0 0 0 3.220.951 -11.845.882 -11.845.882
Dönem Sonu Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -38.584.907 -10.229.881 2.764.086 10.867.455 1.889.304 -435.931.956 3.220.951 91.743.967 91.743.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.055.280 2.322.666
Dönem Karı (Zararı)
3.220.951 -121.477.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.362.553 124.579.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 35.564.899 28.670.595
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.850.638 11.942.423
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.104.649 4.367.540
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.745.989 7.574.883
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.721.961 8.887.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.166.999 7.244.168
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.074.865 1.097.904
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.480.097 545.035
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.494.021 67.429.969
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 38.494.021 67.429.969
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -28.667.898 -26.080.844
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.988.796 31.718.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -203.071 -191.042
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.221.081 2.202.056
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.165.712 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.017.125 7.759.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.728.939 2.324.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-825.734 -4.568.614
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.881.093 -20.718.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.407.582 64.064.912
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.122.292 -810.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.509.363 -32.532.505
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.433.621 10.861.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.743.443 -7.410.097
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -878.216 -1.128.454
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
39.406.693 -19.210.071
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.223.379 8.212.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -19.816.686 -27.423.037
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.425.616 15.826.812
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
259.064.030 434.963.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-207.976.154 -345.957.945
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.904.876 -5.748.879
Ödenen Faiz
-30.757.384 -67.429.969
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.222.971 -1.060.593
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.222.971 -1.060.593
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 45.717.262 20.554.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 37.494.291 19.493.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 37.494.291 45.717.262
Ticari Alacaklar
311.764.769 316.598.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.111.509 4.563.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 297.653.260 312.034.379
Diğer Alacaklar
21.223.422 22.464.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.223.422 22.464.456
Türev Araçlar
7 22.191.975 69.951
Stoklar
8 295.845.121 295.710.017
Peşin Ödenmiş Giderler
25.313.015 15.857.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.685 8.621
Diğer Dönen Varlıklar
23.472.621 34.832.157
ARA TOPLAM
737.313.899 731.258.353
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
737.313.899 731.258.353
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 3.800.266 3.499.061
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.322.572 1.112.042
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.350.254 19.295.254
Maddi Duran Varlıklar
9 381.972.656 420.185.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 24.687.619 22.663.704
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 38.016.880 34.175.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 18.437.361 15.895.271
Diğer Duran Varlıklar
150.442 264.009
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
486.738.050 517.090.440
TOPLAM VARLIKLAR
1.224.051.949 1.248.348.793
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 339.344.227 252.046.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 166.561.097 54.754.473
Ticari Borçlar
262.188.567 326.294.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 63.766.362 66.154.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 198.422.205 260.140.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.958.416 10.308.072
Diğer Borçlar
2.343.877 433.871
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.343.877 433.871
Devlet Teşvik ve Yardımları
474.692 474.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.562.940 42.797.924
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.284.144 34.511.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.850.768 8.831.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.433.376 25.679.742
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
608.320 2.411.002
ARA TOPLAM
843.326.280 724.032.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
843.326.280 724.032.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 230.520.540 370.800.543
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.942.796 47.986.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 56.942.796 47.986.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.518.366 1.939.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
288.981.702 420.726.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.132.307.982 1.144.758.944
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.743.967 103.589.849
Ödenmiş Sermaye
16 405.388.196 405.388.196
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.060.719 45.060.719
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
107.300.000 107.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.584.907 -34.265.907
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.584.907 -34.265.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.584.907 -34.265.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.465.795 3.282.038
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.229.881 758.915
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.764.086 2.523.123
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.764.086 2.523.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 10.867.455 10.867.455
Diğer Yedekler
1.889.304 1.889.304
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-435.931.956 -141.435.700
Net Dönem Karı veya Zararı
3.220.951 -294.496.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.743.967 103.589.849
TOPLAM KAYNAKLAR
1.224.051.949 1.248.348.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
612.139.402 567.061.880
Satışların Maliyeti
-484.612.562 -453.898.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
127.526.840 113.163.077
BRÜT KAR (ZARAR)
127.526.840 113.163.077
Genel Yönetim Giderleri
-32.272.285 -43.662.002
Pazarlama Giderleri
-80.501.772 -109.223.168
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.160.593 -6.684.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 46.230.715 59.249.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -27.762.767 -35.043.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.060.138 -22.201.335
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37.839.617 55.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 203.071 209.414
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.102.826 -21.936.894
Finansman Gelirleri
19 28.667.898 26.486.826
Finansman Giderleri
19 -92.770.854 -123.825.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-130 -119.275.460
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.221.081 -2.202.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 3.221.081 -2.202.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.220.951 -121.477.516
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.220.951 -121.477.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.220.951 -121.477.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00200000 -0,08300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.319.000 -4.598.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -5.408.074 -5.724.882
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7.459 -18.372
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 7.459 -18.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.081.615 1.144.977
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
20 1.081.615 1.144.977
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.747.833 1.796.762
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.988.796 1.842.714
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
301.205 -57.439
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
3 301.205 -57.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-60.242 11.487
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
20 -60.242 11.487
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.066.833 -2.801.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.845.882 -124.279.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.845.882 -124.279.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869836


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.