KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2022 - 18:53
KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
757.425 -43.105 80.572 794.892 794.892
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.100.000 116.469 -3.008.491 30.297.015 -1.724.197 14.465.438 90.939 143.070.301 78.738.861 273.146.335 273.146.335
Transferler
2.153.009 76.585.852 -78.738.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.770 -720.342 150.492.336 149.396.224 149.396.224
Dönem Karı (Zararı)
150.492.336 150.492.336 150.492.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.770 -720.342 -1.096.112 -1.096.112
Kar Payları
-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.008.491 3.008.491 3.008.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.952 498.952 498.952
Dönem Sonu Bakiyeler
21 11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002
Transferler
6.604.500 143.887.836 -150.492.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
277.861.134 -3.165.275 37.735.983 -854.668 366.627.261 678.204.435 678.204.435
Dönem Karı (Zararı)
366.627.261 366.627.261 366.627.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
277.861.134 -3.165.275 37.735.983 -854.668 311.577.174 311.577.174
Sermaye Arttırımı
77.145.000 -77.145.000
Kar Payları
-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21 88.245.000 116.469 307.782.379 -5.609.814 37.735.983 -854.668 23.222.947 90.939 168.127.941 366.627.261 985.484.437 985.484.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.264.503 159.026.395
Dönem Karı (Zararı)
366.627.261 150.492.336
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
366.627.261 150.492.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.360.411 25.471.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 14.649.819 12.631.659
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 794.202 -1.556.538
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 480.443 -1.300.581
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 313.759 -255.957
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 10.505.587 4.419.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.317.377 4.017.952
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.073.646 402.013
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.114.564 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26-27 -9.321.403 -357.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -10.545.000 -1.100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -10.545.000 -1.100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.988.143 955.370
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -3.988.143 955.370
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 57.972.206 10.499.665
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -706.857 -21.186
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -706.857 -21.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.606.668 -5.689.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -241.638.137 -59.074.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.255.498 -19.377.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -228.382.639 -39.697.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.895.689 4.801.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.895.689 4.801.287
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -263.098.444 -11.585.410
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.457.213 325.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 172.268.217 34.577.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 681.408 -25.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 171.586.809 34.603.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 61.814.874 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 33.266.398 4.946.505
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.370 -49.343
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 33.259.028 4.995.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.569.688 22.488.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
563.638 -2.168.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
573.633 -2.189.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.995 21.833
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
178.381.004 170.274.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.070.373 -531.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-56.046.128 -10.717.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-109.672.925 -32.784.944
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -14.910.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.255.896 21.186
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.255.896 21.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-15 -102.283.306 -35.891.184
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -102.237.823 -35.485.683
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -45.483 -405.501
Alınan Faiz
27 6.264.485 3.085.054
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.259.006 -61.807.813
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.008.491
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.008.491
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 23.689.790 317.675
Kredilerden Nakit Girişleri
23.534.907 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
154.883 317.675
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 0 -11.399.032
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -11.399.032
Ödenen Temettüler
-66.600.000 -52.170.000
Ödenen Faiz
27 -1.348.796 -2.063.899
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 498.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.667.428 64.433.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.667.428 64.433.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.990.799 67.557.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.323.371 131.990.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.323.371 131.990.799
Ticari Alacaklar
6-7 395.257.756 153.851.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 52.055.000 38.104.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 343.202.756 115.747.704
Diğer Alacaklar
8 19.589.563 5.693.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.589.563 5.693.874
Stoklar
9 356.273.017 93.488.332
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.486.402 1.804.022
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.486.402 1.804.022
Diğer Dönen Varlıklar
12 295.987 75.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 295.987 75.825
ARA TOPLAM
873.226.096 386.904.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
873.226.096 386.904.572
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 62.993 53.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 62.993 53.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 75.519.451 18.890.515
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 16.045.000 5.500.000
Maddi Duran Varlıklar
14 573.052.964 139.272.155
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 676.233 561.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 474.845 763.256
Diğer Haklar
16 474.845 763.256
Peşin Ödenmiş Giderler
11 25.351.211 7.576.378
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 159.851 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 25.191.360 7.576.378
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
691.182.697 172.616.855
TOPLAM VARLIKLAR
1.564.408.793 559.521.427
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 69.185.668 32.473.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 69.185.668 32.473.905
Banka Kredileri
17 68.674.788 32.176.141
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 474.620 297.764
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 36.260 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 0 10.333.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 0 10.333.333
Banka Kredileri
17 0 10.333.333
Ticari Borçlar
6-7 250.971.596 82.860.752
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 679.705 13.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 250.291.891 82.847.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.561.471 5.601.987
Diğer Borçlar
6 47.863 40.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 47.863 40.493
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 81.440.604 19.625.730
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 81.440.604 19.625.730
Türev Araçlar
10 1.109.958 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 1.109.958 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 27.647.991 6.013.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 27.647.991 6.013.461
Kısa Vadeli Karşılıklar
19-20 7.418.865 2.413.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.496.047 1.679.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.922.818 734.608
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 35.639.688 4.414.981
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 35.639.688 4.414.981
ARA TOPLAM
481.023.704 163.778.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.023.704 163.778.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 245.091 2.933.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 245.091 2.933.731
Banka Kredileri
17 0 2.666.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 245.091 267.064
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 19.854.064 11.473.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 19.854.064 11.473.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 77.801.497 7.455.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.900.652 21.862.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
578.924.356 185.641.425
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 985.484.437 373.880.002
Ödenmiş Sermaye
88.245.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
339.908.548 27.476.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
302.172.565 27.476.706
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
307.782.379 29.921.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.609.814 -2.444.539
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
37.735.983 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-854.668 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-854.668 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-854.668 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.222.947 16.618.447
Yasal Yedekler
23.222.947 16.618.447
Diğer Yedekler
90.939 90.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
168.127.941 167.985.105
Net Dönem Karı veya Zararı
366.627.261 150.492.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
985.484.437 373.880.002
TOPLAM KAYNAKLAR
1.564.408.793 559.521.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.359.033.396 686.003.064
Satışların Maliyeti
22 -948.351.519 -506.516.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
410.681.877 179.486.687
BRÜT KAR (ZARAR)
410.681.877 179.486.687
Genel Yönetim Giderleri
23 -28.060.126 -16.226.690
Pazarlama Giderleri
23 -98.375.885 -43.269.933
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -3.081.925 -2.719.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 251.094.960 56.255.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -112.896.625 -26.163.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
419.362.276 147.361.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 17.557.609 19.056.839
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 3.988.143 -955.370
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
440.908.028 165.463.335
Finansman Gelirleri
28 53.266.594 31.965.307
Finansman Giderleri
28 -69.575.155 -36.436.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
424.599.467 160.992.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-57.972.206 -10.499.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -56.046.129 -10.717.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.926.077 217.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
366.627.261 150.492.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
366.627.261 150.492.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
366.627.261 150.492.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 4,15470000 13,55790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
312.431.842 -1.096.112
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
385.062.399 -469.712
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.955.296 -902.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-68.675.261 276.147
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -69.465.282 93.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
790.021 182.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-854.668 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.109.958 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.109.958 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
255.290 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 255.290 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
311.577.174 -1.096.112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
678.204.435 149.396.224
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
678.204.435 149.396.224http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005352


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,00% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,2776 Değişim: -3,59%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,2091 Değişim: -3,47%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
952,85 Değişim: -3,96%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.