KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 18:26
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754
Transferler
-3.383.445 3.383.445
Dönem Karı (Zararı)
26 -258.589 -258.589 -91.647 -350.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-257.885 -6.840 -264.725 -99.757 -364.482
Sermaye Arttırımı
4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896
Sermaye Avansı
3.192.997 -3.192.997
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 16.223.697 -66.547 -3.064.520 -258.589 34.354.667 8.048.265 42.402.932
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761
Transferler
-2.777.125 2.777.125
Dönem Karı (Zararı)
26 -385.564 -385.564 293.314 -92.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -259.677 -30.367 -290.044 -101.983 -392.027
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.186.801 -104.998 -5.841.645 -385.564 30.375.220 8.288.264 38.663.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.061.329 -4.892.906
Dönem Karı (Zararı)
-92.250 -350.236
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-92.250 -350.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.602.003 60.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 375.420 405.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.359.648 -301.782
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.833 23.914
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.346.815 -325.696
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.405 -26.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 20.520 -66.336
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.115 39.524
Faiz (eli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 -100.494 67.883
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -4.750 34.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-502.279 -111.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.766.132 -4.425.637
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.117 -834.179
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -947.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -98.117 113.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.355 1.052.802
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 1.079.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 9.355 -26.546
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 197.676 -100.698
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 1.348.823 -1.541.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 50.772 -1.387.695
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.810.801 -989.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.810.801 -989.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 36.268 -112.811
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.228.999 -621.744
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 3.228.999 -621.744
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 39.140 259.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142.415 -150.379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -41.242 -27.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 183.657 -123.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.071.879 -4.715.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -10.550 -177.468
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.098 61.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
144.929 5.328
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 144.929 5.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-220.027 -218.691
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -220.027 -218.691
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 62.000 275.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.779.254 5.752.601
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.481.893
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.481.893
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 -3.192.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.115.000 6.188.000
Kredilerden Nakit Girişleri
17 1.115.000 6.188.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.894.254 -4.724.295
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -5.894.254 -4.724.295
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
268.977 921.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
268.977 921.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 189.186 107.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 458.163 1.029.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 458.163 189.186
Ticari Alacaklar
8 6.164.330 6.048.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.164.330 6.048.630
Diğer Alacaklar
9 56.119 65.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 56.119 65.474
Stoklar
10 7.992.835 8.190.511
Canlı Varlıklar
11 870.290 523.686
Peşin Ödenmiş Giderler
12 641.632 674.289
Diğer Dönen Varlıklar
14 419.385 378.143
ARA TOPLAM
16.602.754 16.069.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.602.754 16.069.919
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
11 17.059.766 16.408.379
Maddi Duran Varlıklar
15 35.740.307 36.300.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.227.096 1.227.192
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 11.933 12.029
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.390.563 959.946
Diğer Duran Varlıklar
14 27.805 27.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.445.537 54.923.532
TOPLAM VARLIKLAR
72.048.291 70.993.451
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 7.752.440 12.225.379
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 4.458.363 3.957.555
Ticari Borçlar
18 10.813.780 8.103.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 252.940 210.976
Diğer Borçlar
19 3.522.567 293.568
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.522.567 293.568
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 151.144 112.001
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.191.768 1.203.460
ARA TOPLAM
28.143.002 26.106.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.143.002 26.106.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 2.149.418 2.805.219
Ticari Borçlar
18 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
331.985 286.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 331.985 286.794
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.575.603 2.647.265
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 184.799 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.241.805 5.739.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.384.807 31.845.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.375.220 26,2 6.726.126 6.726.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.081.803 15.371.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.081.803 15.371.847
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 15.186.801 15.446.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -104.998 -74.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 -5.841.645 -3.064.520
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -385.564 -2.777.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 8.288.264 8.096.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.663.484 39.147.761
TOPLAM KAYNAKLAR
72.048.291 70.993.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.596.051 3.168.235
Satışların Maliyeti
29 -4.833.486 -3.389.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
762.565 -221.701
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 69.861 898.753
BRÜT KAR (ZARAR)
832.426 677.052
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -422.328 -423.163
Pazarlama Giderleri
31,1 -6.068 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 705.704 300.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -752.582 -456.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
357.152 97.611
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
357.152 97.611
Finansman Gelirleri
34,1 0 8.755
Finansman Giderleri
34,2 -760.152 -522.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-403.000 -415.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
310.750 65.424
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -143.752 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 454.502 65.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.250 -350.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.250 -350.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 293.314 -91.647
Ana Ortaklık Payları
-385.564 -258.589
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,02610000 -0,01750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-392.027 -364.482
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -401.845 -401.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -37.959 -8.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.777 46.132
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
40.185 44.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 7.592 1.929
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-392.027 -364.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-484.277 -714.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
191.331 -191.404
Ana Ortaklık Payları
-675.608 -523.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941220


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: 0,00% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9186 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9331
Açılış: 28,9123
31,1811 Değişim: 0,14%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2253
Açılış: 31,1368
1.884,14 Değişim: 0,02%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.888,19
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.