KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.03.2021 - 18:30
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234
Transferler
565.486 -565.486
Dönem Karı (Zararı)
26 -3.383.445 -3.383.445 580.317 -2.803.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 15.135.907 -34.055 15.101.852 2.537.799 17.639.651
Sermaye Avansı
3.192.997 3.192.997 3.192.997
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754
Transferler
-3.383.445 3.383.445
Dönem Karı (Zararı)
26 -2.777.125 -2.777.125 252.729 -2.524.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -1.035.104 -14.924 -1.050.028 -395.465 -1.445.493
Sermaye Arttırımı
4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896
Sermaye Avansı
3.192.997 -3.192.997
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.489.782 -10.602.790
Dönem Karı (Zararı)
-2.524.396 -2.803.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.524.396 -2.803.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.551 -1.650.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.556.969 -983.213
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-778.046 -1.696.574
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.833 -42.246
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -765.213 -1.654.328
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
102.405 4.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -11.947 9.907
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 114.352 -5.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-58.034 1.024.228
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 3.632
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -17.392 391.986
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 -115.979 32.955
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 75.337 595.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -660.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.106.320 -6.030.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.292.406 1.487.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.292.406 1.487.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.264.828 -232.364
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.267.576 -230.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.748 -2.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 122.445 -3.147.658
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -3.715.173 -2.372.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 325.050 -437.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.223.114 -2.957.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.223.114 -2.957.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -280.755 336.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-383.901 668.849
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -383.901 668.849
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 106.000 -121.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
524.478 746.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 44.914 266.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 479.564 479.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.468.165 -10.483.904
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -21.617 -118.886
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-737.624 5.007.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
286.307 400.612
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 286.307 400.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-973.873 -374.870
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -971.562 -374.870
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2.311
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.083.240 4.981.362
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.133.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.308.677 5.457.374
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.481.893
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 7.481.893
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
26 -3.192.997 3.192.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.297.955 17.047.152
Kredilerden Nakit Girişleri
17 19.297.955 17.047.152
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.278.174 -14.782.775
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -16.278.174 -14.782.775
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.271 -138.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.271 -138.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 107.915 246.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 189.186 107.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 189.186 107.915
Ticari Alacaklar
8 6.048.630 2.818.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.048.630 2.818.728
Diğer Alacaklar
9 65.474 1.330.302
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.267.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 65.474 62.726
Stoklar
10 8.190.511 8.312.956
Canlı Varlıklar
11 523.686 492.527
Peşin Ödenmiş Giderler
12 674.289 1.113.691
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 117.801
Diğer Dönen Varlıklar
14 378.143 421.756
ARA TOPLAM
16.069.919 14.715.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.069.919 14.715.676
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
11 16.408.379 11.959.153
Maddi Duran Varlıklar
15 36.300.210 38.154.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.227.192 1.225.401
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 12.029 10.238
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 959.946 597.457
Diğer Duran Varlıklar
14 27.805 29.107
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.923.532 51.965.498
TOPLAM VARLIKLAR
70.993.451 66.681.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 12.225.379 9.651.078
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 3.957.555 2.204.177
Ticari Borçlar
18 8.103.473 6.996.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 210.976 515.097
Diğer Borçlar
19 293.568 677.469
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 293.568 677.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 112.001 6.004
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.203.460 863.314
ARA TOPLAM
26.106.412 20.913.477
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.106.412 20.913.477
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 2.805.219 3.732.973
Uzun Vadeli Karşılıklar
286.794 260.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 286.794 260.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.647.265 2.945.519
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.739.278 6.938.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.845.690 27.852.420
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.050.828 30.589.085
Ödenmiş Sermaye
26,1 14.794.500 7.397.250
Sermaye Avansı
3.192.997
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26,2 6.726.126 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.371.847 16.421.875
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.371.847 16.421.875
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 15.446.478 16.481.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -74.631 -59.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 -3.064.520 318.925
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.777.125 -3.383.445
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 8.096.933 8.239.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.147.761 38.828.754
TOPLAM KAYNAKLAR
70.993.451 66.681.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 19.684.117 21.598.531
Satışların Maliyeti
29 -19.523.130 -19.618.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.987 1.980.392
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 1.233.701 1.544.238
BRÜT KAR (ZARAR)
1.394.688 3.524.630
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -1.827.158 -1.997.303
Pazarlama Giderleri
31,1 -144.007 -242.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 1.018.419 733.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -1.296.453 -2.442.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-854.511 -423.694
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-854.511 -423.694
Finansman Gelirleri
34,1 42.411 239.015
Finansman Giderleri
34,2 -2.037.716 -2.737.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.849.816 -2.922.014
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
325.420 118.886
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -154.302 -293.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 479.722 412.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.524.396 -2.803.128
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.524.396 -2.803.128
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 252.729 580.317
Ana Ortaklık Payları
-2.777.125 -3.383.445
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,18770000 -0,45740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.445.493 17.639.651
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -1.607.381 20.155.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -19.134 -43.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
181.022 -2.471.874
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
176.812 -2.481.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 4.210 9.605
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.445.493 17.639.651
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.969.889 14.836.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-142.736 3.118.116
Ana Ortaklık Payları
-3.827.153 11.718.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921938


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.377 Değişim: -2,20% Hacim : 17.062 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.377 19.04.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.410
8,0949 Değişim: 0,46%
Düşük 8,0317 19.04.2021 Yüksek 8,1134
Açılış: 8,0578
9,7416 Değişim: 0,71%
Düşük 9,6196 19.04.2021 Yüksek 9,7683
Açılış: 9,6725
460,43 Değişim: 0,01%
Düşük 458,41 19.04.2021 Yüksek 464,80
Açılış: 460,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.