KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 19:46
KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 4.071.201 42.711.837 51.375.439 20.942.555 161.350.325 161.350.325
Transferler
20.942.555 -20.942.555
Dönem Karı (Zararı)
9.575.183
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
264.802
Dönem Sonu Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 4.336.003 42.711.837 72.317.994 9.575.183 170.660.706 170.660.706
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 4.816.365 42.711.837 72.317.994 17.982.724 178.500.766 178.500.766
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
87.119
Transferler
17.982.724 -17.982.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
18.627.258 18.627.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
939.186 939.186
Dönem Sonu Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 5.755.551 42.711.837 90.213.599 18.627.258 196.188.838 196.188.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.506.224 10.694.103
Dönem Karı (Zararı)
18.627.258 9.575.183
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.627.258 9.575.183
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.432.158 24.139.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.679.103 9.342.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.474.014 3.869.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.083.466 2.125.503
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
207.490 44.380
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-816.942 1.699.387
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.541.733 7.980.716
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.668.853 -4.719.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.210.586 12.700.055
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.701.246 2.920.398
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
36.062 25.833
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
36.062 25.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.541.254 -14.267.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.191.035 14.173.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.191.035 14.173.128
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.825.743 -16.483.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-975.895 4.671.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.579.562 -8.150.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.579.562 -8.150.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-628.769 -1.432.118
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11.500.626 -7.045.310
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.518.162 19.447.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.329.564 -2.443.536
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.698.281 -3.408.299
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.984.093 -2.901.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.259.511 -25.250.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.216 161.563
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.216 161.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.168.363 -23.543.716
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.168.363 -23.543.716
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.197.364 -1.868.316
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-5.197.364 -1.868.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.647.721 -3.551.550
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
487.248.570 212.683.914
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
487.248.570 212.683.914
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-457.115.163 -203.204.928
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-457.115.163 -203.204.928
Ödenen Faiz
-8.486.800 -6.225.057
Alınan Faiz
457.190 167.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.456.076 -6.972.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.894.434 -18.107.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.894.434 -18.107.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.451.570 20.186.459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.346.004 2.078.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 32.417.477 22.054.849
Ticari Alacaklar
164.795.947 124.678.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.220.106 2.151.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
163.575.841 122.527.406
Diğer Alacaklar
21.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.013
Stoklar
9 75.583.541 50.166.090
Peşin Ödenmiş Giderler
3.048.647 2.072.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.048.647 2.072.752
Diğer Dönen Varlıklar
9.460.707 6.013.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.460.707 6.013.082
ARA TOPLAM
285.306.319 205.006.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
285.306.319 205.006.583
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.063 6.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.063 6.229
Maddi Duran Varlıklar
120.587.589 123.702.357
Arazi ve Arsalar
10 5.991.310 5.991.310
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 2.161.766 2.052.685
Binalar
10 38.104.515 39.241.592
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 67.373.493 66.380.523
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.426.432 2.116.601
Özel Maliyetler
10 2.142.017 2.287.761
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.388.056 5.631.885
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
346.585 474.142
Lisanslar
346.585 474.142
Peşin Ödenmiş Giderler
6.977.271 1.779.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.977.271 1.779.907
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.668.839 731.591
Diğer Duran Varlıklar
75.413 3.287
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
75.413 3.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.661.760 126.697.513
TOPLAM VARLIKLAR
414.968.079 331.704.096
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 83.723.786 49.866.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
83.723.786 49.866.593
Banka Kredileri
83.723.786 49.866.593
Ticari Borçlar
7 86.776.561 68.177.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.875.584 898.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
83.900.977 67.279.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.921.613 5.550.382
Diğer Borçlar
36.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.079
Ertelenmiş Gelirler
8 23.645.221 12.144.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23.645.221 12.144.595
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.939.081 1.544.048
Kısa Vadeli Karşılıklar
585.112 1.402.054
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
585.112 1.402.054
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
945.515 1.097.072
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
945.515 1.097.072
ARA TOPLAM
203.536.889 139.818.715
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.536.889 139.818.715
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
16.972
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16.972
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.225.380 13.297.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.225.380 13.297.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.242.352 13.297.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
218.779.241 153.116.211
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.188.838 178.587.885
Ödenmiş Sermaye
12 24.534.143 24.534.143
Sermaye Düzeltme Farkları
12 25.856.460 25.856.460
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.092 1.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.755.551 -4.816.365
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-5.755.551 -4.816.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.711.837 42.711.837
Yasal Yedekler
42.711.837 42.711.837
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
90.213.599 72.317.994
Net Dönem Karı veya Zararı
18.627.258 17.982.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
196.188.838 178.587.885
TOPLAM KAYNAKLAR
414.968.079 331.704.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 400.672.933 314.045.296 138.069.045 121.208.776
Satışların Maliyeti
13 -317.904.654 -250.658.133 -108.178.682 -97.035.713
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.768.279 63.387.163 29.890.363 24.173.063
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
82.768.279 63.387.163 29.890.363 24.173.063
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.178.188 -12.685.339 -5.394.101 -4.161.820
Pazarlama Giderleri
14 -41.470.139 -34.264.699 -13.336.332 -11.748.216
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-301.181 -301.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.507.239 5.516.026 8.146.342 2.382.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.139.828 -2.689.901 -2.376.407 19.806
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-207.490 -44.380 -171.136 284
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.279.873 18.917.689 16.758.729 10.364.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-36.062 -25.833 -21.411 55.767
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.243.811 18.891.856 16.737.318 10.420.205
Finansman Gelirleri
469.308 168.710 263.053 35.745
Finansman Giderleri
-13.384.615 -6.564.985 -5.123.634 -2.563.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.328.504 12.495.581 11.876.737 7.892.852
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.701.246 -2.920.398 -2.273.074 -1.697.652
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -6.379.126 -3.115.375 -2.972.192 -1.913.481
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 677.880 194.977 699.118 215.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.627.258 9.575.183 9.603.663 6.195.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.627.258 9.575.183 9.603.663 6.195.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.627.258 9.575.183 9.603.663 6.195.200
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00800000 0,00400000 0,00400000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 16 0,00800000 0,00400000 0,00400000 0,00300000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-939.186 -264.802 -272.064 109.326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.173.982 -331.003 -340.080 136.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
234.796 66.201 68.016 -27.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 234.796 66.201 68.016 -27.332
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-939.186 -264.802 -272.064 109.326
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.688.072 9.310.381 9.331.599 6.304.526
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.688.072 9.310.381 9.331.599 6.304.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716028


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 2,12% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.559
Açılış: 1.525
7,4736 Değişim: 0,20%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0397 Değişim: 0,31%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
441,77 Değişim: 0,91%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.