" />

KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 20:07
KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 4.071.201 42.711.837 51.375.439 20.942.555 161.350.325 161.350.325
Transferler
20.942.555
Dönem Karı (Zararı)
1.580.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
467.728
Dönem Sonu Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 4.538.929 42.711.837 72.317.994 1.580.836 162.463.433 162.463.433
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 4.816.365 42.711.837 72.317.994 17.982.724 178.587.885 178.587.885
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
87.119
Transferler
17.982.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.797.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
753.373
Dönem Sonu Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 5.569.738 42.711.837 90.213.599 4.797.780 182.545.173 182.545.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.555.879 -10.579.672
Dönem Karı (Zararı)
4.797.780 1.580.836
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.797.780 1.580.836
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.183.175 1.624.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.152.710 2.149.560
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.139.810 404.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
824.276 139.896
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
315.534 264.557
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
761.699 754.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.765.605 -1.392.749
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.527.304 2.147.599
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.895.698 500.877
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.651 30.072
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14.651 30.072
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.781.393 -2.215.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.720.189 -12.035.111
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.443.001 13.951.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.443.001 13.951.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.086.844 -11.856.939
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.522.592 -3.380.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.389.699 -14.771.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.389.699 -14.771.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.803.378 -3.714.443
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-6.333.459 11.048.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.141.216 -3.311.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.141.216 -3.311.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.739.234 -8.830.184
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-203.672 -460.176
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.612.973 -1.289.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.115.218 -8.825.210
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.356 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.356 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.116.574 -8.825.210
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.116.574 -8.825.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.414.186 6.231.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.466.314 6.708.982
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
46.466.314 6.708.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-2.233.283 -1.871.706
Alınan Faiz
181.155 1.393.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.743.089 -13.173.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.743.089 -13.173.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.451.570 20.186.459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.194.659 7.012.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.885.669 22.054.849
Ticari Alacaklar
7 132.550.316 124.678.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.277.855 2.151.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
131.272.461 122.527.406
Diğer Alacaklar
21.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.013
Stoklar
9 61.771.711 50.166.090
Peşin Ödenmiş Giderler
4.004.789 2.072.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.004.789 2.072.752
Diğer Dönen Varlıklar
8.088.886 6.013.082
ARA TOPLAM
234.301.371 205.006.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
234.301.371 205.006.583
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.264 6.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.264 6.229
Maddi Duran Varlıklar
122.187.122 123.702.357
Arazi ve Arsalar
10 5.991.310 5.991.310
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 2.008.372 2.052.685
Binalar
10 38.862.558 39.241.592
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 65.906.973 66.380.523
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.114.133 2.116.601
Özel Maliyetler
10 2.216.680 2.287.761
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.087.096 5.631.885
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
418.458 474.142
Diğer Haklar
10 418.458 474.142
Peşin Ödenmiş Giderler
4.370.462 1.779.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.370.462 1.779.907
Ertelenmiş Vergi Varlığı
773.342 731.591
Diğer Duran Varlıklar
3.287
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.755.648 126.697.513
TOPLAM VARLIKLAR
362.057.019 331.704.096
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.626.928 49.866.593
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.626.928 49.866.593
Banka Kredileri
97.626.928 49.866.593
Ticari Borçlar
55.122.609 68.177.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.552.922 898.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.569.687 67.279.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.747.004 5.550.382
Diğer Borçlar
36.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.079
Ertelenmiş Gelirler
5.811.136 12.144.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5.811.136 12.144.595
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.680.181 1.544.048
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.635.799 1.402.054
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.635.799 1.402.054
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.373 1.097.072
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.373 1.097.072
ARA TOPLAM
164.652.030 139.818.715
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.652.030 139.818.715
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14.859.816 13.297.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.859.816 13.297.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.859.816 13.297.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.511.846 153.116.211
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
182.545.173 178.587.885
Ödenmiş Sermaye
24.534.143 24.534.143
Sermaye Düzeltme Farkları
25.856.460 25.856.460
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.092 1.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.569.738 -4.816.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.569.738 -4.816.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.711.837 42.711.837
Yasal Yedekler
42.711.837 42.711.837
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
90.213.599 72.317.994
Net Dönem Karı veya Zararı
4.797.780 17.982.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
182.545.173 178.587.885
TOPLAM KAYNAKLAR
362.057.019 331.704.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
131.093.161 84.322.668
Satışların Maliyeti
-102.822.709 -65.401.055
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.270.452 18.921.613
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
28.270.452 18.921.613
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.330.343 -4.673.939
Pazarlama Giderleri
14 -14.268.233 -11.333.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.817.864 1.431.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.319.106 -406.955
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-81.789 -5.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.088.845 3.932.507
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.088.845 3.932.507
Finansman Gelirleri
188.084 73.161
Finansman Giderleri
-3.600.630 -1.923.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.676.299 2.081.713
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.878.519 -500.877
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.707.355 -298.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-171.164 -201.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.797.780 1.580.836
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.797.780 1.580.836
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.797.780 1.580.836
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-753.373 -467.728
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-941.716 -584.660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
188.343 116.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
188.343 116.932
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-753.373 -467.728
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.044.407 1.113.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.044.407 1.113.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679608


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8304 Değişim: -0,06%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6573 Değişim: -0,08%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.550,67 Değişim: 0,22%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.553,03
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.