" />

KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2021 - 18:11
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 7.201.266.535 3.498.341.815 2.908.690.031 1.383.089.695
Satışların Maliyeti
16 -6.539.445.494 -3.338.172.415 -2.715.223.734 -1.268.722.351
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
661.821.041 160.169.400 193.466.297 114.367.344
BRÜT KAR (ZARAR)
661.821.041 160.169.400 193.466.297 114.367.344
Genel Yönetim Giderleri
17 -46.914.276 -39.096.270 -17.246.161 -13.782.304
Pazarlama Giderleri
17 -23.913.869 -13.607.204 -12.660.607 -3.999.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 141.879.498 91.686.275 48.391.765 21.596.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.570.302 -6.974.184 -2.490.666 -1.950.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
726.302.092 192.178.017 209.460.628 116.232.260
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 7.967.358 3.473.788 2.255.858 760.026
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.620.313 -65.469.547 -34.440 -32.808.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
732.649.137 130.182.258 211.682.046 84.184.242
Finansman Gelirleri
20 32.595.018 30.230.904 7.447.130 11.221.985
Finansman Giderleri
20 -656.407.708 -961.377.953 -128.576.614 -438.961.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.836.447 -800.964.791 90.552.562 -343.555.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.735.356 135.060.531 -36.661.567 136.503.591
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -10.113.013 -2.797.788 -3.665.782 -524.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -15.622.343 137.858.319 -32.995.785 137.027.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.101.091 -665.904.260 53.890.995 -207.051.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.101.091 -665.904.260 53.890.995 -207.051.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.100.933 -8.658.357 1.649.530 -3.726.683
Ana Ortaklık Payları
87.202.024 -657.245.903 52.241.465 -203.325.133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,09710000 -1,75270000 0,05820000 -0,54220000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-711.447.987 234.848.377
Dönem Karı (Zararı)
83.101.091 -665.904.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
604.218.101 716.882.601
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
140.386.823 117.676.567
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.521.490 -757.758
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -375.194 -1.824.126
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.896.684 1.066.368
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 9.247.967 11.436.083
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,20 68.388.011 135.633.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.767.904 65.469.547
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -6.767.904 65.469.547
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 25.735.356 -135.060.531
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
361.285.498 525.959.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
420.860 -3.473.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.384.005.639 196.239.322
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.121.747 8.378.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.434 -2.637.422
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-594.505.803 -26.694.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.305.765 9.670.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.165 1.049.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-634.794.725 206.471.919
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-696.686.447 247.217.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.682.544 -5.508.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.078.996 -6.860.848
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.194.116 -90.704.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.445.939 1.594.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.173.413 -73.079.089
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.060.000
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
17.172.542 4.394.568
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.205.184 -45.674.605
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.566.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.215.936.980 -182.473.367
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.127.884.035 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.488.942.568 2.392.967.606
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.339.929.451 -2.476.172.363
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
18.308.392 75.271.584
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.137.907 -2.545.596
Ödenen Faiz
-96.006.891 -182.065.682
Alınan Faiz
23.085.949 10.071.084
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.209.715 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
469.294.877 -38.329.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
469.294.877 -38.329.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 255.835.616 341.578.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 725.130.493 303.249.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzer 86.470.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.311.956 2.831.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 229.047.939 83.639.317
Diğer Alacaklar
56.211.746 66.014.887
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 54.435.557 63.658.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.776.189 2.355.985
Türev Araçlar
0 2.854.952
Stoklar
8 1.529.694.095 935.300.544
Peşin Ödenmiş Giderler
9 198.941.780 50.124.649
Diğer Dönen Varlıklar
14 18.330.520 12.690.103
ARA TOPLAM
2.758.668.529 1.409.291.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.758.668.529 1.409.291.278
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.023.056 937.679
Diğer Alacaklar
7 3.599.141 2.575.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
87.991.000 87.991.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.932.631.768 3.029.301.372
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.519.467 17.753.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 380.059 357.402
Peşin Ödenmiş Giderler
9 68.791.856 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 305.768.178 73.914.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.413.704.525 3.212.830.022
TOPLAM VARLIKLAR
6.172.373.054 4.622.121.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 2.638.426.005 2.161.008.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 691.046.746 305.513.113
Ticari Borçlar
84.923.918 100.378.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.245.597 1.145.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 80.678.321 99.232.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 22.802.736 15.891.080
Diğer Borçlar
7 1.633.683 1.722.848
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 198.593.404 610.595.918
Türev Araçlar
0 1.655.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.432.325 3.177.192
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 71.247.877 78.838.078
ARA TOPLAM
3.712.106.694 3.278.780.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.712.106.694 3.278.780.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 346.914.647 696.372.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.168.180 47.262.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 58.168.180 47.262.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 403.897.476 157.489.458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
808.980.303 901.123.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.521.086.997 4.179.904.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.616.807.604 409.106.429
Ödenmiş Sermaye
15 1.500.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.763.962 22.763.962
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.884.035 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.531.601.826 1.607.821.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.531.601.826 1.607.821.839
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.553.476.617 -1.166.593.025
Net Dönem Karı veya Zararı
87.202.024 -455.718.721
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 34.478.453 33.110.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.651.286.057 442.217.219
TOPLAM KAYNAKLAR
6.172.373.054 4.622.121.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-52.052.754 -471.211.395 523.264.149 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-657.245.903 -657.245.903 -8.658.357 -665.904.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.923.700 -4.923.700 -18.925 -4.942.625
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.066.441.962 -9.291.731 25.832.374 -1.182.493.958 -657.245.903 -358.993.294 15.235.013 -343.758.281
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 0 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-72.212.529 -383.506.192 455.718.721 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
87.202.024 87.202.024 -4.100.933 83.101.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.232.164 -4.232.164 -40.409 -4.272.573
Sermaye Arttırımı
1.125.000.000 2.884.035 1.127.884.035 5.566.000 1.133.450.035
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
225.153 -473 -167.685 56.995 -56.995 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.209.715 -3.209.715 -3.209.715
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.550.353.084 -18.751.258 25.832.374 -1.553.476.617 87.202.024 1.616.807.604 34.478.453 1.651.286.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
83.101.091 -665.904.260 53.890.995 -207.051.816
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.272.573 -4.942.625 -2.299.765 -219.146
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.340.716 -6.178.281 -2.874.706 -273.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.068.143 1.235.656 574.941 54.786
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.272.573 -4.942.625 -2.299.765 -219.146
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.828.518 -670.846.885 51.591.230 -207.270.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.141.342 -8.677.282 1.631.978 -3.727.943
Ana Ortaklık Payları
82.969.860 -662.169.603 49.959.252 -203.543.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974032


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.